...

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Grafika przedstawia komputer z napisem Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami. Przykład: Osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna np. sp. z o.o. mogą posiadać nieruchomość, oraz mogą pozywać przed sądami inne podmioty, mogą więc rozporządzać swoimi prawami oraz zaciągać zobowiązania np. …

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Czytaj więcej

OSOBA FIZYCZNA A OSOBA PRAWNA

Grafika przedstawia komputer z napisem Osoba fizyczna a osoba prawna

Generalizując osoba fizyczna to człowiek, a osoba prawna jest to podmiot powstały na podstawie przepisów prawa, co do zasady osoba fizyczna (która jest pełnoletnia) i osoba prawna posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Osoba Fizyczna

Grafika przedstawia komputer z napisem Osoba fizyczna grafika

Definicja osoby fizycznej W kodeksie cywilnym nie ma definicji osoby fizycznej, jednakże możemy przyjąć, że osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, to każdy żyjący człowiek. Każda osoba od urodzenia ma zdolność prawną.

KARA ZA COFANIE LICZNIKA

Grafika przedstawia komputer z napisem kara za cofnięcie licznika

Z artykułu dowiesz się, jaka jest kara za cofanie licznika w samochodzie, kto podlega karze oraz kiedy może wystąpić przypadek mniejszej wagi. Od 2019 r. w Polsce obowiązuje sankcja karna za cofanie licznika przebiegu pojazdu. Celem ustawodawcy było zapobieżenie nagminnej praktyce cofania liczników w samochodach używanych, szczególnie tych sprowadzanych z zagranicy.

PROSUMENT

Grafika przedstawia komputer z napisem prosument grafika

Prosument definicja Prosument jest to nazwa wykreowana na potrzeby ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Stworzono ją dla określenia osoby, która wytwarza energię z odnawialnych źródeł energii. Osoba taka jest zarówno konsumentem (odbiera energię z sieci) jak również energię do sieci wprowadza, czyli jest producentem.

Rękojmia a Gwarancja

Grafika przedstawia komputer z napisem rekojmia a gwarancja grafika

RĘKOJMIA A GWARANCJA RÓŻNICE Rękojmia a gwarancja główne różnice, polegają na tym, że gwarancja jest jednostronnym oświadczeniem sprzedawcy rzeczy, które określa obowiązki gwaranta (osoba udzielająca gwarancji) oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Zasady, jakimi kieruje się odpowiedzialność za wady rzeczy, będzie narzucona przez gwaranta i to …

Rękojmia a Gwarancja Czytaj więcej