...

Kancelaria Prawna Wsparciem dla Spółek

Kancelaria prawna wsparciem dla spółek

Kancelaria prawna – Poznań zajmuje się transakcjami, przekształceniami i badaniami spółek. Prawnicy kancelarii doradzają także wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Dlaczego przekształceniem spółki zajmuje się kancelaria prawna – Poznań? Przedsiębiorcy, odwiedzają kancelarie prawne, ponieważ coraz częściej decydują się na przekształcenie spółki cywilnej w handlową. Dzieje się tak dlatego, że takie działanie przekłada się pozytywnie …

Kancelaria Prawna Wsparciem dla Spółek Czytaj więcej

Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa koszt

Rozdzielność majątkowa definicja Rozdzielność majątkowa to reżim majątkowy, który powstaje po zawarciu przez małżonków umownego ustroju majątkowego. Rozdzielność skutkuje tym, że nie dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków, więc małżonkowie posiadają wyłącznie majątki osobiste. W przypadku, gdy małżonkowie nie zawrą umowy małżeńskiej, dojdzie do powstania ustawowego ustroju małżeńskiego. Aby dobrze zrozumieć pojęcie rozdzielności małżeńskiej, trzeba …

Rozdzielność Majątkowa Czytaj więcej

Intercyza co to jest?

Intercyza co to jest

Intercyza co to jest? Intercyza definicja Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska jest to umowa zawarta w formie aktu notarialnego, która pozwala w drodze umowy uregulować stosunki majątkowe między małżonkami, według ich uznania, czyli na uzgodnionych przez nich warunkach odmiennych od wskazanych przez ustawodawcę. Najczęściej intercyza kojarzy się z zawarciem małżeńskiej umowy majątkowej z ustanowieniem rozdzielności …

Intercyza co to jest? Czytaj więcej

Małżeńska Wspólność Majątkowa

Malzenska Wspolnosc Majatkowa

Małżeńska Wspólność Majątkowa Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. Małżonkowie za pomocą umowy mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową bądź ustanowić rozdzielność majątkową (intercyza). Przykładem sytuacji, w …

Małżeńska Wspólność Majątkowa Czytaj więcej

Zrzeczenie się Spadku

Zrzeczenie się spadku

Zrzeczenie się Spadku Zrzeczenie się spadku utożsamiane jest z dwoma pojęciami z zakresu prawa spadkowego tj. z odrzuceniem spadku oraz zrzeczeniem się dziedziczenia, dlatego warto bliżej zapoznać się z informacjami na temat tych instytucji prawa cywilnego. Odrzucenie spadku to zrzeczenie się spadku już po śmierci spadkodawcy, spadkobierca, który odrzucił spadek, traktowany jest jak osoba, która …

Zrzeczenie się Spadku Czytaj więcej

Zasiedzenie Nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Czym jest zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie to sposób nabycia własności nieruchomości poprzez długotrwałe wykonywanie uprawnień właścicielskich przez posiadacza samoistnego, który nie jest właścicielem nieruchomości. Posiadacz samoistny- osoba, która nie jest właścicielem nieruchomości np. mieszkania, a wykonuje uprawnienia właścicielskie, tak jakby była właścicielem. Przykład: Piotr mieszkał w domu dziadków, który jak się okazało, nie należał do jego …

Zasiedzenie Nieruchomości Czytaj więcej

Skarga Pauliańska

Skarga Pauliańska

Skarga pauliańska definicja Skarga pauliańska to instytucja prawna uregulowana w art. 527-534 Kodeksu cywilnego, która ma na celu ochronę wierzyciela przed nierzetelnym dłużnikiem, który pozbywa się majątku z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Generalizując skarga pauliańska, ma zapobiegać wyzbywaniu się majątku przez niewypłacalnego dłużnika, który świadomy swojej trudnej sytuacji próbuje uratować resztki majątku, jaki podlegałby w przyszłości …

Skarga Pauliańska Czytaj więcej

Zstępny a Wstępny

Zstępny a Wstępny kim jest, kto to

Z artykułu „Zstępny a Wstępny” dowiesz się, co kryje się pod tymi pojęciami, które najczęściej pojawiają się w prawie spadkowym oraz prawie podatkowym, ponadto odpowiemy na często zadawane przez internautów pytania dotyczące zstępnych i wstępnych. Zstępny kto to jest? Zstępny to potomek danej osoby w linii prostej, czyli zstępnym przykładowej osoby, będzie jej dziecko (również …

Zstępny a Wstępny Czytaj więcej

Darowizna od Rodziców

Darowizna od rodziców 100 tysięcy złotych podatek

Darowizna od rodziców Darowizna od rodziców co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku, jednakże dzieci, które otrzymały darowiznę od rodziców, mają możliwość uzyskać zwolnienie od podatku, aby uzyskać zwolnienie, należy spełnić obowiązki, jakie narzucił na obdarowanego ustawodawca, o których dowiesz się z artykułu. Zgłoszenie darowizny od rodziców, czyli jak uzyskać zwolnienie od podatku? …

Darowizna od Rodziców Czytaj więcej

Darowizna

darowizna

Co to jest darowizna? Darowizna to zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem majątku darczyńcy. Przykład: Adam zobowiązuje się przekazać samochód o wartości 40 000,00 zł na rzecz swojej córki Kasi poprzez umowę darowizny, w zamian za przekazanie córce samochodu za 40 000,00 zł Adam nie zyska nic w zamian, więc zrobi to …

Darowizna Czytaj więcej