...

Zstępny a Wstępny

Zstępny a Wstępny kim jest, kto to

Z artykułu „Zstępny a Wstępny” dowiesz się, co kryje się pod tymi pojęciami, które najczęściej pojawiają się w prawie spadkowym oraz prawie podatkowym, ponadto odpowiemy na często zadawane przez internautów pytania dotyczące zstępnych i wstępnych. Zstępny kto to jest? Zstępny to potomek danej osoby w linii prostej, czyli zstępnym przykładowej osoby, będzie jej dziecko (również …

Zstępny a Wstępny Czytaj więcej

Darowizna od Rodziców

Darowizna od rodziców 100 tysięcy złotych podatek

Darowizna od rodziców Darowizna od rodziców co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku, jednakże dzieci, które otrzymały darowiznę od rodziców, mają możliwość uzyskać zwolnienie od podatku, aby uzyskać zwolnienie, należy spełnić obowiązki, jakie narzucił na obdarowanego ustawodawca, o których dowiesz się z artykułu. Zgłoszenie darowizny od rodziców, czyli jak uzyskać zwolnienie od podatku? …

Darowizna od Rodziców Czytaj więcej

Darowizna

darowizna

Co to jest darowizna? Darowizna to zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem majątku darczyńcy. Przykład: Adam zobowiązuje się przekazać samochód o wartości 40 000,00 zł na rzecz swojej córki Kasi poprzez umowę darowizny, w zamian za przekazanie córce samochodu za 40 000,00 zł Adam nie zyska nic w zamian, więc zrobi to …

Darowizna Czytaj więcej

Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty Wzór

Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty Wzór PDF

W artykule „Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór” znajdziesz na końcu treści darmowy wzór wezwania w formatach pdf i docx. Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty? Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem skierowanym przez wierzyciela do dłużnika, w którym wierzyciel żąda zapłaty wskazanej w nim kwoty oraz informuje o możliwości skierowania sprawy o zapłatę do sądu. Wezwanie do …

Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty Wzór Czytaj więcej

Wezwanie do Zapłaty Wzór

wezwanie do zapłaty wzór pdf

W artykule „Wezwanie do zapłaty wzór” znajdziesz na końcu treści darmowy wzór wezwania w formatach pdf i docx. Czym jest wezwanie do zapłaty? Wezwanie do zapłaty to pismo skierowane przez wierzyciela do dłużnika, które ma na celu nakłonienie dłużnika do spełnienia swojego obowiązku, jakim jest zapłata danej kwoty. Głównym celem wezwania do zapłaty jest szybkie …

Wezwanie do Zapłaty Wzór Czytaj więcej

Składanie Fałszywych Zeznań

Składanie fałszywych zeznań kara

Składanie fałszywych zeznań Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań przewiduje ukaranie za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez osobę składającą zeznania, które mają służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Ponadto przestępstwa z art. 233 Kodeksu karnego może dopuścić się osoba, która przedstawi fałszywą opinię, ekspertyzę, tłumaczenie lub złoży fałszywe oświadczenie. …

Składanie Fałszywych Zeznań Czytaj więcej

Zniesienie Współwłasności Samochodu

Zniesienie współwłasności samochodu

Zniesienie współwłasności samochodu Najlepszym sposobem na zniesienie współwłasności samochodu jest sporządzenie umowy darowizny pojazdu, umowy sprzedaży bądź umowne zniesienie współwłasności, ponadto, gdy współwłaściciele nie wyrażają zgody na zniesienie współwłasności, pozostaje skierowanie wniosku o sądowe zniesienie współwłasności na żądanie jednego z nich. Umowa darowizny samochodu Umowa darowizny będzie najlepszym rozwiązaniem, gdy współwłaścicielami są osoby najbliższe i …

Zniesienie Współwłasności Samochodu Czytaj więcej

Wniosek o Zniesienie Współwłasności

Wniosek o zniesienie współwłasności wzór doc pdf

W artykule „Wniosek o zniesienie współwłasności wzór” znajdziesz na końcu treści wzór wniosku o zniesienie współwłasności w formacie Docx. i PDF. Zniesienie współwłasności Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może odbyć się w trybie umownym lub sądowym. Najczęściej dochodzi do podziału nieruchomości mieszkań, działek, domów, jednakże zniesienie współwłasności tyczy się również innych rzeczy np. …

Wniosek o Zniesienie Współwłasności Czytaj więcej

Zniesienie Współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może odbyć się w trybie umownym lub sądowym. Najczęściej dochodzi do podziału nieruchomości mieszkań, działek, domów, jednakże zniesienie współwłasności tyczy się również innych rzeczy np. ruchomości takich jak samochód. Zniesienie współwłasności dotyczy współwłasności rzeczy, natomiast do zniesienia współwłasności masy spadkowej dochodzi w postępowaniu o …

Zniesienie Współwłasności Czytaj więcej

Czynności Zwykłego Zarządu i Przekraczające Zwykły Zarząd

Czynności Zwykłego Zarządu i Przekraczające Zwykły Zarząd

Zwykły zarząd definicja Zwykły zarząd obejmuje czynności dotyczące bieżącego gospodarowania rzeczą, w szczególności dotyczy on czynności mających zapewnić należyty stan rzeczy (np. naprawy), korzystanie z niej oraz pobieranie przychodów z rzeczy i ponoszenie wydatków na rzecz. Przykładem czynności zwykłego zarządu jest pobieranie czynszu najmu czy dokonywanie drobnych napraw rzeczy. Natomiast rozporządzenie rzeczą oraz czynności przekraczające …

Czynności Zwykłego Zarządu i Przekraczające Zwykły Zarząd Czytaj więcej