...

Umowa sprzedaży samochodu – na co zwrócić uwagę? jak poprawnie wypełnić?

Umowa Sprzedaży Samochodu

Zakup pojazdu może być stresujący sam w sobie, dlatego warto wiedzieć, co jest istotne przy sprzedaży samochodu. Umowa kupna to bardzo popularna umowa, ale wiele z nas nie wie, jak dokładnie powinna wyglądać umowa sprzedaży samochodu. Co to jest umowa kupna sprzedaży samochodu? Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu? Co sprawdzić, zanim podpiszesz umowę …

Umowa sprzedaży samochodu – na co zwrócić uwagę? jak poprawnie wypełnić? Czytaj więcej

Majątek Osobisty i Majątek Wspólny Małżonków

Majątek osobisty i majątek wspólny małżonków

Ustawowa Wspólność Majątkowa Aby dobrze zrozumieć, czym jest majątek osobisty i majątek wspólny, należy zapoznać się z pojęciem ustawowej wspólności majątkowej. Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. Małżonkowie …

Majątek Osobisty i Majątek Wspólny Małżonków Czytaj więcej

Zaniżone Odszkodowanie z OC Sprawcy

zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy

Zaniżone odszkodowanie z OC W przytłaczającej większości odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy OC są przez towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżane. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób towarzystwa zaniżają odszkodowania oraz jak wywalczyć wyższe odszkodowanie. Jak towarzystwo ustala wysokość szkody? Towarzystwa co do zasady likwidują szkody tzw. metodą kosztorysową, która polega na wyliczeniu przez rzeczoznawcę …

Zaniżone Odszkodowanie z OC Sprawcy Czytaj więcej

Kancelaria Prawna Wsparciem dla Spółek

Kancelaria prawna wsparciem dla spółek

Kancelaria prawna – Poznań zajmuje się transakcjami, przekształceniami i badaniami spółek. Prawnicy kancelarii doradzają także wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Dlaczego przekształceniem spółki zajmuje się kancelaria prawna – Poznań? Przedsiębiorcy, odwiedzają kancelarie prawne, ponieważ coraz częściej decydują się na przekształcenie spółki cywilnej w handlową. Dzieje się tak dlatego, że takie działanie przekłada się pozytywnie …

Kancelaria Prawna Wsparciem dla Spółek Czytaj więcej

Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa koszt

Rozdzielność majątkowa definicja Rozdzielność majątkowa to reżim majątkowy, który powstaje po zawarciu przez małżonków umownego ustroju majątkowego. Rozdzielność skutkuje tym, że nie dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków, więc małżonkowie posiadają wyłącznie majątki osobiste. W przypadku, gdy małżonkowie nie zawrą umowy małżeńskiej, dojdzie do powstania ustawowego ustroju małżeńskiego. Aby dobrze zrozumieć pojęcie rozdzielności małżeńskiej, trzeba …

Rozdzielność Majątkowa Czytaj więcej

Intercyza co to jest?

Intercyza co to jest

Intercyza co to jest? Intercyza definicja Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska jest to umowa zawarta w formie aktu notarialnego, która pozwala w drodze umowy uregulować stosunki majątkowe między małżonkami, według ich uznania, czyli na uzgodnionych przez nich warunkach odmiennych od wskazanych przez ustawodawcę. Najczęściej intercyza kojarzy się z zawarciem małżeńskiej umowy majątkowej z ustanowieniem rozdzielności …

Intercyza co to jest? Czytaj więcej

Małżeńska Wspólność Majątkowa

Malzenska Wspolnosc Majatkowa

Małżeńska Wspólność Majątkowa Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. Małżonkowie za pomocą umowy mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową bądź ustanowić rozdzielność majątkową (intercyza). Przykładem sytuacji, w …

Małżeńska Wspólność Majątkowa Czytaj więcej

Zrzeczenie się Spadku

Zrzeczenie się spadku

Zrzeczenie się Spadku Zrzeczenie się spadku utożsamiane jest z dwoma pojęciami z zakresu prawa spadkowego tj. z odrzuceniem spadku oraz zrzeczeniem się dziedziczenia, dlatego warto bliżej zapoznać się z informacjami na temat tych instytucji prawa cywilnego. Odrzucenie spadku to zrzeczenie się spadku już po śmierci spadkodawcy, spadkobierca, który odrzucił spadek, traktowany jest jak osoba, która …

Zrzeczenie się Spadku Czytaj więcej

Zasiedzenie Nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Czym jest zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie to sposób nabycia własności nieruchomości poprzez długotrwałe wykonywanie uprawnień właścicielskich przez posiadacza samoistnego, który nie jest właścicielem nieruchomości. Posiadacz samoistny- osoba, która nie jest właścicielem nieruchomości np. mieszkania, a wykonuje uprawnienia właścicielskie, tak jakby była właścicielem. Przykład: Piotr mieszkał w domu dziadków, który jak się okazało, nie należał do jego …

Zasiedzenie Nieruchomości Czytaj więcej

Skarga Pauliańska

Skarga Pauliańska

Skarga pauliańska definicja Skarga pauliańska to instytucja prawna uregulowana w art. 527-534 Kodeksu cywilnego, która ma na celu ochronę wierzyciela przed nierzetelnym dłużnikiem, który pozbywa się majątku z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Generalizując skarga pauliańska, ma zapobiegać wyzbywaniu się majątku przez niewypłacalnego dłużnika, który świadomy swojej trudnej sytuacji próbuje uratować resztki majątku, jaki podlegałby w przyszłości …

Skarga Pauliańska Czytaj więcej