...

Jak odzyskać potrącony podatek budowlany?

glowne jak odzyskac potracony podatek budowlany

Jak odzyskać potrącony podatek budowlany? Osoby, które prowadzą w Niemczech działalność gospodarczą oferującą usługi remontowo-budowlane, muszą wiedzieć, że w państwie tym obowiązuje podatek od usług budowlanych, czyli niem. Bauabzugsteuer. Przedsiębiorcy mogą jednak wnioskować o Freistellungsbescheinigung, czyli specjalne zaświadczenie umożliwiające zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Co zrobić jednak w sytuacji, gdy właściciel firmy nie wystąpił …

Jak odzyskać potrącony podatek budowlany? Czytaj więcej

Śmiertelne potrącenie rowerzysty – czy można dostać odszkodowanie?

W przypadku śmiertelnego potrącenia rowerzysty możliwość uzyskania odszkodowania może zależeć od różnych czynników, w tym obowiązujących przepisów, zakresu ubezpieczenia i konkretnych okoliczności związanych z wypadkiem. W jakich przypadkach będzie można otrzymać takie świadczenie? Kiedy można otrzymać odszkodowanie za śmierć rowerzysty? Jeśli rowerzysta zginął w wyniku zaniedbania lub złamania przepisów przez inną osobę, na przykład jak …

Śmiertelne potrącenie rowerzysty – czy można dostać odszkodowanie? Czytaj więcej

Aktualizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Aktualizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 20 maja 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmiany uwzględniają założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 (tzw. dyrektywa ECN+), która ma na celu zwiększenie kompetencji organów w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jakie rozwiązania przewiduje aktualizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów? Jaki jest cel …

Aktualizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Czytaj więcej

Umowa sprzedaży samochodu – na co zwrócić uwagę? jak poprawnie wypełnić?

Umowa Sprzedaży Samochodu

Zakup pojazdu może być stresujący sam w sobie, dlatego warto wiedzieć, co jest istotne przy sprzedaży samochodu. Umowa kupna to bardzo popularna umowa, ale wiele z nas nie wie, jak dokładnie powinna wyglądać umowa sprzedaży samochodu. Co to jest umowa kupna sprzedaży samochodu? Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu? Co sprawdzić, zanim podpiszesz umowę …

Umowa sprzedaży samochodu – na co zwrócić uwagę? jak poprawnie wypełnić? Czytaj więcej

Majątek Osobisty i Majątek Wspólny Małżonków

Majątek osobisty i majątek wspólny małżonków

Ustawowa Wspólność Majątkowa Aby dobrze zrozumieć, czym jest majątek osobisty i majątek wspólny, należy zapoznać się z pojęciem ustawowej wspólności majątkowej. Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. Małżonkowie …

Majątek Osobisty i Majątek Wspólny Małżonków Czytaj więcej

Zaniżone Odszkodowanie z OC Sprawcy

zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy

Zaniżone odszkodowanie z OC W przytłaczającej większości odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy OC są przez towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżane. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób towarzystwa zaniżają odszkodowania oraz jak wywalczyć wyższe odszkodowanie. Jak towarzystwo ustala wysokość szkody? Towarzystwa co do zasady likwidują szkody tzw. metodą kosztorysową, która polega na wyliczeniu przez rzeczoznawcę …

Zaniżone Odszkodowanie z OC Sprawcy Czytaj więcej

Kancelaria Prawna Wsparciem dla Spółek

Kancelaria prawna wsparciem dla spółek

Kancelaria prawna – Poznań zajmuje się transakcjami, przekształceniami i badaniami spółek. Prawnicy kancelarii doradzają także wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Dlaczego przekształceniem spółki zajmuje się kancelaria prawna – Poznań? Przedsiębiorcy, odwiedzają kancelarie prawne, ponieważ coraz częściej decydują się na przekształcenie spółki cywilnej w handlową. Dzieje się tak dlatego, że takie działanie przekłada się pozytywnie …

Kancelaria Prawna Wsparciem dla Spółek Czytaj więcej

Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa koszt

Rozdzielność majątkowa definicja Rozdzielność majątkowa to reżim majątkowy, który powstaje po zawarciu przez małżonków umownego ustroju majątkowego. Rozdzielność skutkuje tym, że nie dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków, więc małżonkowie posiadają wyłącznie majątki osobiste. W przypadku, gdy małżonkowie nie zawrą umowy małżeńskiej, dojdzie do powstania ustawowego ustroju małżeńskiego. Aby dobrze zrozumieć pojęcie rozdzielności małżeńskiej, trzeba …

Rozdzielność Majątkowa Czytaj więcej

Intercyza co to jest?

Intercyza co to jest

Intercyza co to jest? Intercyza definicja Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska jest to umowa zawarta w formie aktu notarialnego, która pozwala w drodze umowy uregulować stosunki majątkowe między małżonkami, według ich uznania, czyli na uzgodnionych przez nich warunkach odmiennych od wskazanych przez ustawodawcę. Najczęściej intercyza kojarzy się z zawarciem małżeńskiej umowy majątkowej z ustanowieniem rozdzielności …

Intercyza co to jest? Czytaj więcej

Małżeńska Wspólność Majątkowa

Malzenska Wspolnosc Majatkowa

Małżeńska Wspólność Majątkowa Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. Małżonkowie za pomocą umowy mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową bądź ustanowić rozdzielność majątkową (intercyza). Przykładem sytuacji, w …

Małżeńska Wspólność Majątkowa Czytaj więcej