...

Prawo Cywilne

Akt Poświadczenia Dziedziczenia, wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Akt Poswiadczenia Dziedziczenia 1

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument wydawany przez notariusza, który potwierdza prawo do dziedziczenia po zmarłej osobie. Jest on niezbędny do dokonania zmian w rejestrach majątkowych, takich jak księgi wieczyste, rejestry pojazdów, konta bankowe i inne aktywa należące do spadkodawcy. Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercy muszą zgłosić się do notariusza z odpowiednimi dokumentami, takimi jak …

Akt Poświadczenia Dziedziczenia, wszystko, co powinieneś wiedzieć! Czytaj więcej

Zaniżone Odszkodowanie z OC Sprawcy

zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy

Zaniżone odszkodowanie z OC W przytłaczającej większości odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy OC są przez towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżane. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób towarzystwa zaniżają odszkodowania oraz jak wywalczyć wyższe odszkodowanie. Jak towarzystwo ustala wysokość szkody? Towarzystwa co do zasady likwidują szkody tzw. metodą kosztorysową, która polega na wyliczeniu przez rzeczoznawcę …

Zaniżone Odszkodowanie z OC Sprawcy Czytaj więcej

Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa koszt

Rozdzielność majątkowa definicja Rozdzielność majątkowa to reżim majątkowy, który powstaje po zawarciu przez małżonków umownego ustroju majątkowego. Rozdzielność skutkuje tym, że nie dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków, więc małżonkowie posiadają wyłącznie majątki osobiste. W przypadku, gdy małżonkowie nie zawrą umowy małżeńskiej, dojdzie do powstania ustawowego ustroju małżeńskiego. Aby dobrze zrozumieć pojęcie rozdzielności małżeńskiej, trzeba …

Rozdzielność Majątkowa Czytaj więcej

Zrzeczenie się Spadku

Zrzeczenie się spadku

Zrzeczenie się Spadku Zrzeczenie się spadku utożsamiane jest z dwoma pojęciami z zakresu prawa spadkowego tj. z odrzuceniem spadku oraz zrzeczeniem się dziedziczenia, dlatego warto bliżej zapoznać się z informacjami na temat tych instytucji prawa cywilnego. Odrzucenie spadku to zrzeczenie się spadku już po śmierci spadkodawcy, spadkobierca, który odrzucił spadek, traktowany jest jak osoba, która …

Zrzeczenie się Spadku Czytaj więcej

Zasiedzenie Nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Czym jest zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie to sposób nabycia własności nieruchomości poprzez długotrwałe wykonywanie uprawnień właścicielskich przez posiadacza samoistnego, który nie jest właścicielem nieruchomości. Posiadacz samoistny- osoba, która nie jest właścicielem nieruchomości np. mieszkania, a wykonuje uprawnienia właścicielskie, tak jakby była właścicielem. Przykład: Piotr mieszkał w domu dziadków, który jak się okazało, nie należał do jego …

Zasiedzenie Nieruchomości Czytaj więcej

Skarga Pauliańska

Skarga Pauliańska

Skarga pauliańska definicja Skarga pauliańska to instytucja prawna uregulowana w art. 527-534 Kodeksu cywilnego, która ma na celu ochronę wierzyciela przed nierzetelnym dłużnikiem, który pozbywa się majątku z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Generalizując skarga pauliańska, ma zapobiegać wyzbywaniu się majątku przez niewypłacalnego dłużnika, który świadomy swojej trudnej sytuacji próbuje uratować resztki majątku, jaki podlegałby w przyszłości …

Skarga Pauliańska Czytaj więcej

Zstępny a Wstępny

Zstępny a Wstępny kim jest, kto to

Z artykułu „Zstępny a Wstępny” dowiesz się, co kryje się pod tymi pojęciami, które najczęściej pojawiają się w prawie spadkowym oraz prawie podatkowym, ponadto odpowiemy na często zadawane przez internautów pytania dotyczące zstępnych i wstępnych. Zstępny kto to jest? Zstępny to potomek danej osoby w linii prostej, czyli zstępnym przykładowej osoby, będzie jej dziecko (również …

Zstępny a Wstępny Czytaj więcej

Darowizna od Rodziców

Darowizna od rodziców 100 tysięcy złotych podatek

Darowizna od rodziców Darowizna od rodziców co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku, jednakże dzieci, które otrzymały darowiznę od rodziców, mają możliwość uzyskać zwolnienie od podatku, aby uzyskać zwolnienie, należy spełnić obowiązki, jakie narzucił na obdarowanego ustawodawca, o których dowiesz się z artykułu. Zgłoszenie darowizny od rodziców, czyli jak uzyskać zwolnienie od podatku? …

Darowizna od Rodziców Czytaj więcej

Darowizna

darowizna

Co to jest darowizna? Darowizna to zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem majątku darczyńcy. Przykład: Adam zobowiązuje się przekazać samochód o wartości 40 000,00 zł na rzecz swojej córki Kasi poprzez umowę darowizny, w zamian za przekazanie córce samochodu za 40 000,00 zł Adam nie zyska nic w zamian, więc zrobi to …

Darowizna Czytaj więcej

Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty Wzór

Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty Wzór PDF

W artykule „Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór” znajdziesz na końcu treści darmowy wzór wezwania w formatach pdf i docx. Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty? Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem skierowanym przez wierzyciela do dłużnika, w którym wierzyciel żąda zapłaty wskazanej w nim kwoty oraz informuje o możliwości skierowania sprawy o zapłatę do sądu. Wezwanie do …

Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty Wzór Czytaj więcej