...

Małżeństwo

Majątek Osobisty i Majątek Wspólny Małżonków

Majątek osobisty i majątek wspólny małżonków

Ustawowa Wspólność Majątkowa Aby dobrze zrozumieć, czym jest majątek osobisty i majątek wspólny, należy zapoznać się z pojęciem ustawowej wspólności majątkowej. Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. Małżonkowie …

Majątek Osobisty i Majątek Wspólny Małżonków Czytaj więcej

Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa koszt

Rozdzielność majątkowa definicja Rozdzielność majątkowa to reżim majątkowy, który powstaje po zawarciu przez małżonków umownego ustroju majątkowego. Rozdzielność skutkuje tym, że nie dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków, więc małżonkowie posiadają wyłącznie majątki osobiste. W przypadku, gdy małżonkowie nie zawrą umowy małżeńskiej, dojdzie do powstania ustawowego ustroju małżeńskiego. Aby dobrze zrozumieć pojęcie rozdzielności małżeńskiej, trzeba …

Rozdzielność Majątkowa Czytaj więcej

Intercyza co to jest?

Intercyza co to jest

Intercyza co to jest? Intercyza definicja Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska jest to umowa zawarta w formie aktu notarialnego, która pozwala w drodze umowy uregulować stosunki majątkowe między małżonkami, według ich uznania, czyli na uzgodnionych przez nich warunkach odmiennych od wskazanych przez ustawodawcę. Najczęściej intercyza kojarzy się z zawarciem małżeńskiej umowy majątkowej z ustanowieniem rozdzielności …

Intercyza co to jest? Czytaj więcej

Małżeńska Wspólność Majątkowa

Malzenska Wspolnosc Majatkowa

Małżeńska Wspólność Majątkowa Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. Małżonkowie za pomocą umowy mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową bądź ustanowić rozdzielność majątkową (intercyza). Przykładem sytuacji, w …

Małżeńska Wspólność Majątkowa Czytaj więcej