...

Alimenty

Alimenty Omówienie Wzory Przykłady

Co to są alimenty?

Alimenty to świadczenie na rzecz osoby, wobec której przepisy prawa przewidują obowiązek alimentacyjny. Najczęściej świadczenie to polega na wpłacaniu określonej sumy na rzecz alimentowanego, czyli osoby korzystającej z tego świadczenia.

Komu przysługują alimenty?

Najpowszechniej znany obowiązek alimentacyjny to tzw. alimenty na dziecko, jednakże warto dodać, że alimenty przysługują nie tylko dzieciom, ale również wszystkim znajdującym się w niedostatku krewnym w linii prostej (Krewni w linii prostej to wstępni rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. oraz zstępni dzieci, wnuki, prawnuki itd.).

Do jakiego wieku się płaci alimenty?

Co do zasady nie ma ograniczeń co do wieku osoby alimentowanej.

W przypadku dzieci (tj. alimentów związanych z wychowaniem dziecka) nie ma określonej granicy, do jakiej będziemy zobowiązani płacić alimenty, gdyż należą się one do czasu usamodzielnienia dziecka, najczęściej alimenty na dziecko płaci się bądź do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku podjęcia studiów do czasu ich ukończenia. Natomiast, gdy dziecko nie ma szans się usamodzielnić np. w przypadku trwałego kalectwa, to alimenty trzeba płacić przez całe życie.

Jak uzyskać alimenty?

Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć to wezwanie osoby, która zobowiązana jest do alimentacji, aby dobrowolnie wpłacała żądaną kwotę na rzecz alimentowanego, możemy to uczynić, wysyłając wezwanie do zapłaty. Jeżeli osoba zobowiązana odmówi dobrowolnego opłacania alimentów, to pozostaje nam wytoczenie powództwa o alimenty.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów niezależnie od tego, czy są one na dziecko, czy inną uprawnioną osobę to ustala się je tak samo, gdyż zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od majątkowych możliwości zobowiązanego.

Poniżej przedstawimy przykład uzasadnionych wydatków na podstawie alimentów na dziecko.

Co składa się na koszt utrzymania dziecka?

Na koszt utrzymania dziecka co do zasady składa się każdy uzasadniony wydatek związany z dzieckiem.

Przykładowe wydatki:

 • Wyżywienie;
 • Odzież, obuwie i dodatki;
 • Opieka medyczna np. wizyty u lekarza dentysty czy psychologa;
 • Wynajem mieszkania;
 • Opłaty za czynsz, ogrzewanie, gaz, telewizję, internet, śmieci, wodę itd.;
 • Koszt edukacji np. podręczniki, wycieczki przybory itd.;
 • Ubezpieczenia;
 • Koszty dojazdów do szkoły, na zajęcia czy do placówek medycznych;
 • Środki higieny;
 • Inne wydatki na dziecko np. zajęcia pozalekcyjne, wakacje, rozrywkę.

Katalog wydatków na dziecko jest otwarty i każdy uzasadniony wydatek na dziecko należy uwzględnić.

Przeanalizuj wydatki na dziecko i podlicz, jaki jest średni miesięczny koszt utrzymania dziecka, jednakże przy szacowaniu wysokości alimentów, należy mieć na uwadze, że rodzice co do zasady powinni w równych częściach dokładać się do utrzymania dziecka.

Reasumując, nie można oszacować wysokości alimentów bez poznania potrzeb dziecka oraz sytuacji materialnej rodziców, najczęściej spotykany przedział zasądzanych alimentów mieści się w widełkach od 600 do 1 200 zł miesięcznie.

Ile trwa sprawa o alimenty?

Dokładne przewidzenie czasu trwania sprawy o alimenty jest niemożliwe, jeden proces może trwać sześć miesięcy inny rok, a jeszcze inny dwa lata. Natomiast ze względu na możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego czas trwania sprawy nie niesie za sobą negatywnych skutków dla alimentowanego, gdyż w przypadku udzielenia zabezpieczenia będzie on otrzymywał alimenty przez czas postępowania.

Alimenty na dziecko a świadczenia socjalne

Świadczenia socjalne takie jak 500+ nie powinny wpływać na wysokość alimentów, co prawda są one brane pod uwagę, przy ustalaniu ogólnej sytuacji dziecka, ale nie powodują obniżenia alimentów.

Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa

Żona ma prawo wytoczyć pozew o alimenty w czasie trwania małżeństwa, gdy mąż nie wywiązuje się ze swojego obowiązku małżeńskiego wynikającego z art. 27 KRiO Obowiązek Zaspokajania Potrzeb Rodziny.

Alimenty na byłą żonę

Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduję się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania, czyli alimentów.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Natomiast, gdy winnym rozkładu małżeństwa został tylko jeden małżonek, to małżonek niewinny może żądać alimentów bez względu na to, czy znajduje się w niedostatku (zobacz art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W przypadku, gdy niewinny małżonek zawrze nowe małżeństwo, obowiązek alimentacyjny wygasa.

Czy dzieci mogą płacić alimenty na rodziców?

Tak dzieci mogą płacić alimenty na rzecz rodziców, podstawa do płacenia alimentów jest taka sama jak w przypadku alimentów płaconych przez rodziców na dzieci tj. art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Kiedy rodzic może żądać alimentów od dzieci?

Alimenty należą się rodzicowi, który pozostaje w stanie niedostatku. W niedostatku pozostaje osoba, która nie jest w stanie w pełni zaspokoić swoich podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb.

Kiedy wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest wypłacalne, gdy egzekucja alimentów okaże się nieskuteczna.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Uzyskać alimenty od funduszu alimentacyjnego może osoba, która jest uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu lub zatwierdzonego przez sąd, gdy egzekucja okazała się bezskuteczna.

Wyłączenia

Alimenty z funduszu alimentacyjnego nie przysługują osobie, która:

 • Została umieszczona w placówce, która zapewnia jej całodobowe utrzymanie (np. ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy).
 • Została umieszczona w pieczy zastępczej.
 • Zawarła związek małżeński.

Ile wynoszą alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Co do zasady kwota, jaką można otrzymać z funduszu, powinna pokrywać się z wysokością alimentów, jednakże kwota ta nie może być wyższa niż 500,00 zł, a więc maksymalnie z funduszu można otrzymać 500,00 zł miesięcznie.

Jaki jest koszt adwokata w sprawie o alimenty?

Koszt zlecenia sprawy adwokatowi będzie zależał od skomplikowania sprawy oraz jakiego zaangażowania od niego wymagamy, jeżeli nie mamy na tyle pieniędzy, aby adwokat zastępował nas przed sądem, możemy zlecić adwokatowi samo napisanie pozwu lub rozłożenie płatności na raty.

Napisanie pozwu bez reprezentowania przed sądem może kosztować między 600 a 1500 zł i więcej, to reprezentowanie przed sądem może podnieść koszt usługi, jaką jest reprezentacja przez profesjonalny podmiot.

Pozew o alimenty

Aby, uzyskać alimenty należy złożyć pozew o alimenty, przejdź do naszego artykułu Pozew o Alimenty i zapoznaj się z zasadami składania pozwu. Z artykułu dowiesz się, jak wygląda procedura uzyskania alimentów oraz czy warto zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika.

Otrzymałeś pozew o alimenty?

W przypadku, gdy otrzymałeś pozew o alimenty na dziecko, bądź inną osobę, do której alimentacji jesteś zobligowany, to najprawdopodobniej zostałeś zobowiązany przez sąd do złożenia odpowiedzi na pozew i zastanawiasz się, jak możesz skutecznie bronić się przed tym pozwem. Zapoznaj się z naszym artykułem Odpowiedź na Pozew o Alimenty, z którego dowiesz się jak skutecznie się bronić.

Wzory pism:

Pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty

Pozew o podwyższenie alimentów

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Rozwody Kielce

  Ostatnio aktualizowano 13 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *