...

Odpowiedź na Pozew o Alimenty

W artykule Odpowiedź na pozew o alimenty dowiesz się jak odpowiedzieć na taki pozew oraz pobierzesz na końcu treści darmowy wzór odpowiedzi w formacie PDF i DOCx.

Odpowiedź na Pozew o Alimenty wzór i omówienie

Otrzymałeś pozew o alimenty?

W przypadku, gdy otrzymałeś pozew o alimenty na dziecko, bądź inną osobę, do której alimentacji jesteś zobligowany, to najprawdopodobniej zostałeś zobowiązany przez sąd do złożenia odpowiedzi na pozew i zastanawiasz się, jak możesz skutecznie bronić się przed tym pozwem.

Na potrzeby artykułu, przyjęliśmy, że chodzi o odpowiedź na alimenty, którą ma udzielić ojciec dziecka.

Przeanalizuj pozew!

Przeczytaj dokładnie pozew o alimenty, zobacz, jaka kwota jest w nim żądana i odpowiedź sobie na pytanie, czy jest ona zasadna. W przypadku, gdy kwota żądana w pozwie jest akceptowalna, to możesz zgodzić się na nią i uznać w tej części powództwo, gdyby kwota żądana była za wysoka, należy podważyć stanowisko powoda zawarte w pozwie.

Jak się bronić?

W pozwie powinny zostać wyszczególnione:

 • Koszty utrzymania dziecka.
 • Możliwości zarobkowe matki.
 • Możliwości zarobkowe ojca.

Aby skutecznie bronić się w sprawie o alimenty, należy podważyć każdą nieprawdziwą informację, która jest zawarta w pozwie, sprawdź więc, czy w pozwie prawidłowo przedstawiono koszty utrzymania dziecka, jego potrzeby oraz możliwości zarobkowe rodziców.

Przeanalizuj koszty utrzymania dziecka, czy nie zawierają one jakiś zbędnych wydatków, które nie wpływają na jego rozwój, czy sytuacja majątkowa matki dziecka nie została przedstawiona jako gorsza, niż jest w rzeczywistości oraz czy możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentowania nie zostały przeszacowane.

Przedstaw w odpowiedzi na pozew, jakie masz potrzeby, wydatki oraz ile pieniędzy jesteś w stanie przekazywać na dziecko, aby nie zachwiać swojego budżetu i utrzymać się na akceptowalnym poziomie.

Na wszystkie okoliczności przedstaw dowody np. zeznania podatkowe, zeznania świadków itd.

Zasadne wydatki na dziecko?

Każdy wydatek, który jest niezbędny do utrzymania dziecka na akceptowalnym społecznie poziomie, jest zasadny.

Np. Zasadny jest przeciętny koszt wyżywienia dziecka, który pozwala mu się odpowiednio rozwijać, natomiast niezasadny może być koszt dodatkowej diety, która nie została zlecona przez lekarza ani dietetyka, a o jej zastosowaniu zdecydowała matka, bez żadnych logicznych podstaw. Podobnie jest z wydatkami, zasadne mogą być wydatki na odzież, ubrania, ale nie oznacza to, że te ubrania muszą być ponadprzeciętnie drogie, chyba że jest to uwzględnione czy to chorobą, czy nadprzeciętnymi możliwościami finansowymi rodziców.

Reasumując, każdy uzasadniony wydatek na dziecko powinien być włączony w koszt jego utrzymania, jednakże wiele wydatków może być zbędnych. Ponadto dziecko ma prawo do życia na poziomie podobnym do rodziców, więc ostatecznie to sąd oceni, który wydatek będzie w danej sprawie zasadny.

Przykładowo, gdy ojciec zarabia 30 000,00 zł miesięcznie, to nawet drogi wyjazd na wakacje może być włączony do zasadnych kosztów utrzymania, ze względu na prawo dziecka do życia na stopie podobnej do rodziców.

Natomiast istnieje możliwość, że w przypadku słabej uzasadnionej sytuacji finansowej ojca, nie będzie on pokrywał przypadającej na niego części wydatków np. gdy uległ on wypadkowi i żyje wyłącznie z niskiej renty.

W jakiej części rodzice powinni utrzymywać dziecko?

Co do zasady rodzice powinni w równych częściach ponosić koszty utrzymania dziecka z uwzględnieniem faktu, u którego ono na co dzień przebywa, gdyż osoba, u której dziecko przebywa, dokłada więcej osobistych starań, których nie można wprost wliczyć do kosztów utrzymania dziecka.

Co napisać w odpowiedzi na pozew o alimenty?

Upraszczając, w odpowiedzi na pozew należy odnieść się do stanowiska powoda i podważyć wszystkie okoliczności, z którymi się nie zgadamy a w razie ich słuszności przyznać im rację.

Odpowiedź na pozew o alimenty to nic innego jak wyrażenie Twojego stanowiska wobec pozwu, która daje Ci możliwość obrony przed żądaniami zawartymi w pozwie.

Dodatkowo w pozwie możesz przedstawić wszelkie dowody, które mają obalić twierdzenia powoda np. rachunki, wnioski o zeznania świadków, zeznania podatkowe itd.

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew powinna zawierać:

– Datę i miejsce sporządzenia pisma;
– sygnaturę;
– oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
– dane stron;
– oznaczenie rodzaju pisma;
– osnowę wniosku lub oświadczenia;
– wnioski dowodowe, jeżeli je składamy;
– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
– wymienienie załączników i załączniki;
– podpis.

Przykładowe argumenty w odpowiedzi na pozew:

 • Niezasadne i wysokie koszty utrzymania dziecka.
 • Zawyżone ceny kosztów utrzymania dziecka np. wysoki koszt najmu mieszkania, zajęć pozalekcyjnych itd.
 • Nieprawdziwa sytuacja materialna stron wskazana w pozwie np. zawyżenie dochodów ojca.
 • Niezależne od zobowiązanego przyczyny powodujące jego złą sytuację finansową np. choroba.

Odpowiedź na pozew o alimenty termin

Termin do odpowiedzi na pozew powinien być wskazany w piśmie z sądu, jednakże co do zasady mamy dwa tygodnie od dnia odbioru pozwu (nie mylić z dniem zapoznania z pismem, np. gdy domownik odbierze pismo i przekaże je po tygodniu, to termin biegnie od chwili, gdy ten domownik list odebrał). Gdybyś spóźnił się z odpowiedzią ze względu na niezależną od Ciebie przyczynę, możesz wnieść o przywrócenie terminu.

Pisać samemu czy zlecić napisanie odpowiedzi na pozew?

Zdecydowanie lepszą opcją jest zlecenie napisania odpowiedzi na pozew profesjonaliście takiemu jak adwokat, gdyż ma on wiedzę i doświadczenie, które będą pomocne w procesie. Zastanów się, jak skomplikowana jest sprawa i podejmij decyzję czy czujesz się na siłach, aby samemu napisać odpowiedź na pozew.

Ile kosztuje odpowiedź na pozew o alimenty?

Koszt sporządzenia samej odpowiedzi na pozew, bez reprezentowania jest ustalana indywidualnie, w jednej kancelarii może kosztować 400 zł w innej znacznie więcej. Z większym kosztem należy się liczyć, gdy zlecimy adwokatowi nie tylko sporządzenie odpowiedzi, ale i prowadzenie sprawy.

Ile trwa sprawa o alimenty?

Dokładne przewidzenie czasu trwania sprawy o alimenty jest niemożliwe, jeden proces może trwać sześć miesięcy inny rok, a jeszcze inny dwa lata.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

W pozwie może być zawarty wniosek o zabezpieczenie roszczenia, co oznacza, że w przypadku jego uwzględnienia, pozwany będzie zobowiązany do płacenia całego bądź części żądania powoda już w czasie trwania postępowania.

Odpowiedź na pozew o alimenty wypełniony wzór

Notatka:

Wzór przykładowy, nie do wypełniania!

Odpowiedź na pozew o alimenty wzór doc

Pobierz: Odpowiedź na pozew o alimenty DOCx.
Odpowiedz-na-pozew-o-alimenty.docx – 14,88 KB

Odpowiedź na pozew o alimenty pdf

Pobierz: Odpowiedź na pozew o alimenty PDF
Odpowiedz-na-pozew-o-alimenty.pdf – 62,72 KB

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Spodobał Ci się nasz artykuł odpowiedź na pozew o alimenty? Zobacz inne nasze artykuły:

  Pozew o Alimenty
  Podwyższenie alimentów
  Pozew o Rozwód

  Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Rozwody Kielce

  Ostatnio aktualizowano 13 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *