...

Alimenty na Dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko na kim spoczywa obowiązek?

Obowiązek alimentacyjny na dziecko w pierwszej kolejności spoczywa na rodzicach dziecka, a w dalszej kolejności na jego krewnych w linii prostej.

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny to prawnie uregulowane zobowiązanie do dostarczania środków utrzymania oraz środków wychowania na rzecz dziecka, które nie jest w stanie się samo utrzymać. Obowiązek ten wynika z przepisów zawartych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Najczęściej, gdy rodzice dziecka to byli małżonkowie, orzeczenie o alimentach znajduje się w wyroku rozwodowym.

W innym przypadku, aby uzyskać alimenty na dziecko, możemy, po pierwsze dobrowolnie wezwać drugiego rodzica do wpłacania alimentów, gdy ten rodzic się zgodzi, możemy albo wierzyć mu na słowo, albo zawrzeć ugodę przed mediatorem, notariuszem lub sądem. Natomiast, gdy drugi rodzic nie wyraża zgody na alimenty lub chce płacić za niską kwotę, należy wystąpić do sądu z pozwem o alimenty.

Alimenty na dziecko, ile wynoszą?

Wysokość alimentów na dziecko uzależnione jest od uzasadnionych kosztów utrzymania dziecka. Co do zasady rodzice powinni w równym stopniu uczestniczyć w utrzymaniu dziecka.

Co składa się na koszt utrzymania dziecka?

Na koszt utrzymania dziecka co do zasady składa się każdy uzasadniony wydatek związany z dzieckiem.

Przykładowe wydatki:

 • Wyżywienie;
 • Odzież, obuwie i dodatki;
 • Opieka medyczna np. wizyty u lekarza dentysty czy psychologa;
 • Wynajem mieszkania;
 • Opłaty za czynsz, ogrzewanie, gaz, telewizję, internet, śmieci, wodę itd.;
 • Koszt edukacji np. podręczniki, wycieczki przybory itd.;
 • Ubezpieczenia;
 • Koszty dojazdów do szkoły, na zajęcia czy do placówek medycznych;
 • Środki higieny;
 • Inne wydatki na dziecko np. zajęcia pozalekcyjne, wakacje, rozrywkę.

Reasumując, w każdym przypadku wysokość alimentów będzie uzależniona od potrzeb dziecka, więc podanie jakiś uśrednionych kwot mija się z celem.

Ile wynoszą alimenty na dorosłe dziecko?

Zasady, na jakich ustala się alimenty na dorosłe dziecko, jest takie samo jak na małoletnie dziecko, różnica polega jedynie w kosztach, do których często można doliczyć np. utrzymanie na studiach.

W jakiej części rodzice powinni utrzymywać dziecko?

Co do zasady rodzice powinni w równych częściach ponosić koszty utrzymania dziecka z uwzględnieniem faktu, u którego ono na co dzień przebywa, gdyż osoba, u której dziecko przebywa, dokłada więcej osobistych starań, których nie można wprost wliczyć do kosztów utrzymania dziecka.

Do kiedy płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Nie ma ustawowo przewidzianej granicy, która wskazywałaby na okres, do którego należy płacić alimenty.

W przypadku, gdy dziecko się uczy obowiązek alimentacyjny może rozciągać się aż do końca nauki, sąd będzie badał, kiedy wystąpi obiektywny moment, w którym dziecko powinno osiągnąć samodzielność.

Warto dodać, że w przypadku choroby czy trwałego kalectwa dziecko może nigdy nie osiągnąć zdolności do samodzielności, w takim przypadku obowiązek alimentacyjny może trwać bez ograniczeń, gdy dziecko weźmie ślub, to do alimentowania w pierwszej kolejności będzie małżonek, więc rodzic będzie z tego obowiązku co do zasady zwolniony.

Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko

W przypadku, gdy dziecko jest już lub powinno być samodzielne albo istnieje inna osoba zobowiązana do jego alimentacji (np. małżonek dziecka), możemy wystąpić do sądu o zniesienie obowiązku alimentacji. Natomiast w przypadku zmiany sytuacji materialnej dziecka lub rodzica możemy wnieść do sądu o obniżenie alimentów.

Sposób uregulowania alimentów. Czy obowiązek alimentacyjny może być uregulowany jedynie w wyroku sądu?

Nie, alimenty mogą być płacone nawet dobrowolnie, ponadto możemy zawrzeć ugodę przed mediatorem, notariuszem lub sądem.

Alimenty na dziecko a świadczenia socjalne

Świadczenia socjalne takie jak 500+ nie powinny wpływać na wysokość alimentów, co prawda są one brane pod uwagę, przy ustalaniu ogólnej sytuacji dziecka, ale nie powodują obniżenia alimentów.

Pozew o Alimenty

Tematykę pozwu o alimenty zawarliśmy w naszym artykule Pozew o Alimenty, zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak wygląda procedura uzyskania alimentów na dziecko, czy warto pisać pozew bez pomocy adwokata oraz jakie są koszty związane z pozwem o alimenty.

W przypadku, gdy dostałeś pozew o alimenty na dziecko, może zainteresować się artykuł Odpowiedź na Pozew o Alimenty.

Ile trwa sprawa o alimenty na dziecko?

Dokładne przewidzenie czasu trwania sprawy o alimenty jest niemożliwe, jeden proces może trwać sześć miesięcy inny rok, a jeszcze inny dwa lata. Natomiast ze względu na możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego czas trwania sprawy nie niesie za sobą negatywnych skutków dla alimentowanego, gdyż w przypadku udzielenia zabezpieczenia będzie on otrzymywał alimenty.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Spodobał Ci się nasz artykuł Alimenty na Dziecko? Zobacz inne nasze artykuły:

  Alimenty na Żonę
  Alimenty na Rodzica

  Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Rozwody Kielce

  Ostatnio aktualizowano 13 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *