...

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Czym jest fundusz alimentacyjny?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego to wypłacane na rzecz dzieci świadczenie, które ma rekompensować brak wypełniania obowiązku alimentacyjnego przez ich rodziców.

Fundusz Alimentacyjny to uregulowany na podstawie ustawy fundusz, który ma na celu udzielenie pomocy osobom pozbawionym świadczeń alimentacyjnych.

Kiedy wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest wypłacalne, gdy egzekucja alimentów okaże się nieskuteczna.

Komu należą się alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Uzyskać alimenty od funduszu alimentacyjnego może osoba, która jest uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu lub zatwierdzonego przez sąd, gdy egzekucja okazała się bezskuteczna.

Wyłączenia

Alimenty z funduszu alimentacyjnego nie przysługują osobie, która:

  • Została umieszczona w placówce, która zapewnia jej całodobowe utrzymanie (np. ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy).
  • Została umieszczona w pieczy zastępczej.
  • Zawarła związek małżeński.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe wynosi 900 zł w przeliczeniu na członka rodziny, kwota ta podlega waloryzacji co trzy lata. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy dochód rodziny na osobę przekracza 900 zł, ale o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu to świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą, o który został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.

Ile wynoszą alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Co do zasady kwota, jaką można otrzymać z funduszu, powinna pokrywać się z wysokością alimentów, jednakże kwota ta nie może być wyższa niż 500,00 zł, a więc maksymalnie z funduszu można otrzymać 500,00 zł miesięcznie.

Gdzie złożyć wniosek o alimenty od funduszu?

Wniosek o alimenty możemy złożyć:

  • W urzędzie miasta lub gminy, w formie tradycyjnej, papierowej.
  • Online za pośrednictwem portalu Emp@tia GOV.

Marnotrawienie alimentów z funduszu alimentacyjnego

Jeżeli osoba korzystająca z alimentów z funduszu marnotrawi je, to mogą one zostać zamienione na pomoc w formie rzeczowej. Do takiej zamiany może dojść na podstawie wniosku odpowiedniego organu.

Do kiedy przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do 18 roku życia, natomiast gdy osoba alimentowana podejmie naukę, to nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia przez osobę uprawnioną. W przypadku osoby niepełnosprawnej nie ma ograniczenia wiekowego i taka osoba może korzystać z funduszu nawet przez całe życie.

Spodobał Ci się nasz artykuł Alimenty z funduszu alimentacyjnego? Zobacz inne nasze artykuły:

Alimenty na Rodzica
Ile Wynoszą Alimenty?
Alimenty na Dziecko

Ostatnio aktualizowano 13 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *