...

Alimenty od dziadków

Alimenty od dziadków

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Alimenty od dziadków mogą zostać przyznane, gdy rodzice z jakiegoś względu nie wykonują obowiązku alimentacyjnego, powodem niewykonania obowiązku alimentacyjnego może być śmierć rodziców, brak wystarczających środków finansowych rodziców czy niemożliwość ściągnięcia alimentów od rodziców.

W przypadku śmierci jednego z rodziców oraz słabej sytuacji materialnej żyjącego rodzica również otwiera się możliwość żądania alimentów od dziadków. Alimenty od dziadków mogą więc być zasądzone, przy zaistnieniu powyżej wskazanych przesłanek.

Czy dziadkowie muszą płacić alimenty?

Gdy powstanie prawny obowiązek do alimentacji wnuka to dziadkowie będą zobowiązani płacić alimenty. Jeżeli nie istnieje żadne orzeczenie, które zobowiązywałoby dziadków do opłacania alimentów, to od ich dobrej woli zależy czy będą je opłacać.

W jakich przypadkach można uniknąć płacenia alimentów

Alimenty od dziadków nie płaci się, gdy:

 • Istnieje możliwość uzyskania alimentów od rodziców (np. gdy rodzic nie płaci alimentów, bo ukrywa majątek).
 • Zasądzenie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 • Dziecko nie znajduje się w niedostatku.

Alimenty na dziecko, ile wynoszą?

Wysokość alimentów na dziecko uzależnione jest od uzasadnionych kosztów utrzymania dziecka.

Co składa się na koszt utrzymania dziecka?

Na koszt utrzymania dziecka co do zasady składa się każdy uzasadniony wydatek związany z dzieckiem.

Przykładowe wydatki:

 • Wyżywienie;
 • Odzież, obuwie i dodatki;
 • Opieka medyczna np. wizyty u lekarza dentysty czy psychologa;
 • Wynajem mieszkania;
 • Opłaty za czynsz, ogrzewanie, gaz, telewizję, internet, śmieci, wodę itd.;
 • Koszt edukacji np. podręczniki, wycieczki przybory itd.;
 • Ubezpieczenia;
 • Koszty dojazdów do szkoły, na zajęcia czy do placówek medycznych;
 • Środki higieny;
 • Inne wydatki na dziecko np. zajęcia pozalekcyjne, wakacje, rozrywkę.

Reasumując, w każdym przypadku wysokość alimentów będzie uzależniona od potrzeb dziecka, więc podanie jakiś uśrednionych kwot mija się z celem.

Do kiedy płacić alimenty?

Nie ma ustawowo przewidzianej granicy, która wskazywałaby na okres, do którego należy płacić alimenty.

W przypadku, gdy dziecko się uczy obowiązek alimentacyjny może rozciągać się aż do końca nauki, sąd będzie badał, kiedy wystąpi obiektywny moment, w którym dziecko powinno osiągnąć samodzielność.

Warto dodać, że w przypadku choroby czy trwałego kalectwa dziecko może nigdy nie osiągnąć zdolności do samodzielności, w takim przypadku obowiązek alimentacyjny może trwać bez ograniczeń, gdy dziecko weźmie ślub, to do alimentowania w pierwszej kolejności będzie małżonek, więc rodzic będzie z tego obowiązku co do zasady zwolniony.

Alimenty od dziadków podstawa prawna

Podstawę prawną do zasądzenia alimentów od dziadków stanowią przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, kluczowe artykuły poniżej:

Art. 128. Podmioty obciążone obowiązkiem alimentacyjnym
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Art. 129. Kolejność obciążenia obowiązkiem alimentacyjnym
§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Art. 132. Powstanie obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego w dalszej kolejności
Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Spodobał Ci się nasz artykuł alimenty od dziadków? Zobacz inne nasze artykuły:

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego
Alimenty na Dziecko
Ile Wynoszą Alimenty?

Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Rozwody Kielce

Ostatnio aktualizowano 13 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *