...

Alimenty na Żonę

Alimenty na żonę

Kiedy Alimenty na żonę?

Alimenty na żonę możemy płacić zarówno w trakcie trwania małżeństwa, podczas separacji, jak i po ustaniu małżeństwa.

Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa

Żona ma prawo wytoczyć pozew o alimenty w czasie trwania małżeństwa, gdy mąż nie wywiązuje się ze swojego obowiązku małżeńskiego wynikającego z art. 27 KRiO Obowiązek Zaspokajania Potrzeb Rodziny.

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

art. 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Alimenty na byłą żonę

Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduję się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania, czyli alimentów.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Natomiast, gdy winnym rozkładu małżeństwa został tylko jeden małżonek, to małżonek niewinny może żądać alimentów bez względu na to, czy znajduje się w niedostatku (zobacz art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W przypadku, gdy niewinny małżonek zawrze nowe małżeństwo, obowiązek alimentacyjny wygasa.

„W niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części; a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku.”

Definicja Niedostatku Sąd Najwyższy I CKN 872/00 wyrok z dnia 7 września 2000 roku.

Jak uzyskać alimenty na byłą żonę?

Alimenty na byłą żonę są fakultatywne, więc sąd jest zobowiązany orzec o nich tylko w przypadku wystosowania przez żonę takiego żądania. Jeżeli żona chce uzyskać alimenty od męża, musi zgłosić taki wniosek w pozwie rozwodowym lub w osobnym pozwie po ustaniu, lub w czasie trwania małżeństwa.

Ile wynoszą alimenty na żonę?

Wysokość alimentów uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb małżonka oraz stanu majątkowego małżonka zobowiązanego do ich opłacania.

Uzasadnione potrzeby uzależnione są od sytuacji majątkowej małżonka, zdrowia oraz innych okoliczności, które wpływają na uzasadniony koszt jego utrzymania.

Przykład Alimenty na żonę:

Była żona Kamila W wniosła pozew o zasądzenie na jej rzecz alimentów w wysokości 2 000,00 zł, co uzasadniała złym stanem zdrowia i wysokimi kosztami leczenia. W wyroku rozwodowym Kamil W. był wyłącznie winny za rozpad małżeństwa, ponadto jest dobrze zarabiającym specjalistą z branży IT. Sąd uznał, że potrzeby żony są uzasadnione i zasądził na jej rzecz kwotę 2 000,00 zł miesięcznie tytułem alimentów.

Była żona Adama W wniosła pozew o zasądzenie na jej rzecz alimentów w wysokości 1 000,00 zł, co uzasadniała poprawą sytuacji finansowej byłego męża. W wyroku rozwodowym sąd orzekł, że małżonkowie są współwinni za rozpad małżeństwa. Sąd oddalił powództwo, gdyż eksżona mogła, domagać się alimentów tylko w przypadku, gdyby znajdowała się w niedostatku, natomiast poprawa sytuacji pozwanego nie miała znaczenia dla sprawy.

Wysokość alimentów, będzie inna w każdym przypadku. Sąd uzna za koszt utrzymania żony, każdy uzasadniony wydatek, jednakże przy ustalaniu wysokości alimentów weźmie on pod uwagę zdolności zarobkowe męża. Nawet gdy potrzeby żony będą wysokie, to w przypadku złej sytuacji męża, nie będzie on zobowiązany do zasądzenia żądanej przez żonę kwoty.

Alimenty na żonę, która nie pracuje?

Alimenty mogą być również zasądzone na żonę, która nie pracuje, jednakże powód niepodjęcia pracy zarobkowej musi być uzasadniony np. opieką nad dzieckiem czy chorobą. W przypadku nieuzasadnionego powodu niepodjęcia przez żonę pracy sąd może obniżyć alimenty lub oddalić pozew o alimenty.

Dożywotnie alimenty na żonę?

W przypadku alimentów na żonę od małżonka winnego rozpadu małżeństwa nie ma zastosowania ograniczenie alimentów do 5 lat po orzeczeniu rozwodu. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny wygasa w przypadku zawarcia nowego małżeństwa przez byłego małżonka lub gdy opadną przesłanki, na podstawie których alimenty zostały zasądzone.

Kiedy mąż musi płacić alimenty na żonę?

Mąż będzie zobowiązany płacić alimenty na żonę, gdy:

– Nie zaspokaja on potrzeb rodziny.
– Jego były małżonek znalazł się w niedostatku.
– Był uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Jak uniknąć płacenia alimentów na byłą żonę?

Aby uniknąć płacenia alimentów na byłą żonę, trzeba udowodnić przed sądem, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające ich zasądzenie, czyli, że:

– eksżona nie znajduje się w niedostatku;
– ustał już obowiązek alimentacyjny;
– w przypadku uznania za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, że rozwód nie pociąga za sobą istotnego pogorszenia sytuacji materialnej niewinnego małżonka.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Pozew o Alimenty Wzór
  Odpowiedź na Pozew o Alimenty
  Alimenty na Rodzica

  Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Kielce Rozwody.

  Ostatnio aktualizowano 13 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *