...

Pozew o Alimenty Wzór

Z artykułu pozew o alimenty wzór pobierzesz, na końcu treści, darmowy wzór oraz dowiesz się najważniejszych informacji, które wiążą się z wytoczeniem powództwa o alimenty.

Pozew o alimenty wzór pdf docx

Każdy, kto chce uzyskać alimenty na dziecko bądź na siebie zadaje sobie pytanie, jak wygląda taka procedura?

Pierwszym krokiem powinno być wezwanie osoby, która zobowiązana jest do alimentacji, aby dobrowolnie wpłacała żądaną kwotę na rzecz alimentowanego. W przypadku, gdy nie uda nam się załatwić sprawy polubownie, powinniśmy udać się na drogę sądową i złożyć pozew o alimenty.

Kiedy warto zdecydować się na samodzielne pisanie pozwu o alimenty?

Szczerze mówiąc, samodzielne pisanie pozwu o alimenty, polecamy tylko tym, którzy mają wystarczającą wiedzę dotyczącą prawa lub nie są w stanie opłacić pomocy prawnej.

Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie napisania pozwu o alimenty osobie, która służy pomoc prawną, czyli np. adwokatowi. Zapoznaj się z naszym artykułem, sprawdź jakie warunki musi spełnić pozew i zastanów się, czy masz na tyle siły, aby samodzielnie napisać pozew.

Jaki jest koszt adwokata w sprawie o alimenty?

Koszt zlecenia sprawy adwokatowi będzie zależał od skomplikowania sprawy oraz jakiego zaangażowania od niego wymagamy, jeżeli nie mamy na tyle pieniędzy, aby adwokat zastępował nas przed sądem, możemy zlecić adwokatowi samo napisanie pozwu lub rozłożenie płatności na raty.

Napisanie pozwu bez reprezentowania przed sądem może kosztować między 600 a 1500 zł i więcej, to reprezentowanie przed sądem może podnieść koszt usługi jaką jest reprezentacja przez profesjonalny podmiot.

Najczęściej pozew o alimenty wnosi matka w imieniu dziecka i na takim przykładzie oparty jest nasz artykuł.

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Krewni w linii prostej to wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) oraz zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.)

Jak napisać pozew do sądu o alimenty?

Pozew powinien zawierać:
– Datę i miejsce sporządzenia pozwu.
– Określenie sądu, do którego jest skierowany.
– Wskazanie danych stron.
– Oznaczenie pisma „Pozew o alimenty”.
– Wskazanie wartości przedmiotu sporu.
– Przedstawienie żądania i wniosków dowodowych.
– Wskazanie, w jakim wyroku zostały zasądzone alimenty.
– Wykazanie czy podjęta została próba polubownego załatwienia sprawy.
– Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów.
– Podpis.
– Załączniki (dowody, odpisy wyroków itd.)

Co napisać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?

Najprościej pisząc, musisz uzasadnić, że żądania zawarte w pozwie są słuszne i zasługują na uwzględnienie. W uzasadnieniu szczególnie należy przedstawić:

– Na jakiej podstawie żądamy alimentów od pozwanej osoby (np. pokrewieństwa).
– Uzasadnić, dlaczego osoba wymaga alimentacji (np. ze względu na wiek małoletniego czy na chorobę).
– Opisać, jakie są koszty utrzymania osoby uprawnionej wraz z przedstawieniem dowodów np. rachunków, zestawienia kosztów utrzymania czy zaświadczeń.
– Opisanie sytuacji finansowej powoda np. dziecka i pozwanego np. ojca.

Reasumując, należy przekonać sąd, że nasze żądanie jest uzasadnione, wskazując jak najwięcej dowodów na potwierdzenie naszego stanowiska.

Uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka

Ważną częścią pozwu i uzasadnienia jest wykazanie kosztów utrzymania dziecka. Na potrzeby pozwu najlepiej skupić się na miesięcznych wydatkach na dziecko z uwzględnieniem rocznych wydatków. Idealnie byłoby zliczyć roczny koszt utrzymania dziecka i podzielić go na dwanaście.

Co składa się na koszt utrzymania dziecka?

Na koszt utrzymania dziecka co do zasady składa się każdy uzasadniony wydatek związany z dzieckiem.

Przykładowe wydatki:

 • Wyżywienie;
 • Odzież, obuwie i dodatki;
 • Opieka medyczna np. wizyty u lekarza dentysty czy psychologa;
 • Wynajem mieszkania;
 • Opłaty za czynsz, ogrzewanie, gaz, telewizję, internet, śmieci, wodę itd.;
 • Koszt edukacji np. podręczniki, wycieczki przybory itd.;
 • Ubezpieczenia;
 • Koszty dojazdów do szkoły, na zajęcia czy do placówek medycznych;
 • Środki higieny;
 • Inne wydatki na dziecko np. zajęcia pozalekcyjne, wakacje, rozrywkę.

Katalog wydatków na dziecko jest otwarty i każdy uzasadniony wydatek na dziecko należy wskazać w pozwie.

Przeanalizuj wydatki na dziecko i podlicz, jaki jest średni miesięczny koszt utrzymania dziecka, jednakże przy szacowaniu wysokości alimentów, należy mieć na uwadze, że rodzice co do zasady powinni w równych częściach dokładać się do utrzymania dziecka.

Przedstawienie sytuacji powoda i pozwanego

W pozwie należy w miarę swojej wiedzy przedstawić sytuację finansową pozwanego, aby sąd był rozeznany jaką kwotę może on przeznaczyć na alimentowanego. Z punktu widzenia powoda należy przedstawić sytuację pozwanego w jak najlepszym świetle, gdyż sąd przy orzeczeniu alimentów będzie brał pod uwagę czy pozwany jest w stanie bez nadmiernego uszczerbku dla jego sytuacji finansowej sprostać temu obowiązkowi.

Natomiast z punktu widzenia powoda im cięższa jest jego sytuacja, tym prawdopodobieństwo uzyskania żądanej kwoty tytułem alimentów będzie większe. Pamiętaj jednak, że przedstawiając sytuację finansową osoby ubiegającej się o alimenty, nie możemy zawyżać kosztów jej utrzymania.

W przypadku, gdy osoba, na której rzecz mają być zasądzone alimenty, mieszka z opiekunem, należy przedstawić również sytuację finansową tego opiekuna.

Opłata od pozwu

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych zostało zwolnione od opłat sądowych, w związku z tym przy złożeniu pozwu nie poniesiesz dodatkowych kosztów tzw. opłaty od pozwu.

Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu

Ustawodawca przewidział, że pozew o alimenty możemy złożyć w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.

Natomiast rzeczowo właściwy jest zawsze sąd rejonowy.

Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty to suma kwoty żądanej tytułem alimentów za cały rok.

Przykład pozew o alimenty wzór:

Joanna Kowalska postanowiła napisać pozew o alimenty w imieniu swojego małoletniego syna, uznała, że kwota, którą powinien dokładać miesięcznie do utrzymania dziecka jego ojciec to 800 zł. W takim przypadku wartość przedmiotu sporu wyniesie 9 600,00 zł (12 miesięcy x 800 zł).

Ile trwa sprawa o alimenty?

Dokładne przewidzenie czasu trwania sprawy o alimenty jest niemożliwe, jeden proces może trwać sześć miesięcy inny rok, a jeszcze inny dwa lata. Natomiast ze względu na możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego czas trwania sprawy nie niesie za sobą negatywnych skutków dla alimentowanego, gdyż w przypadku udzielenia zabezpieczenia będzie on otrzymywał alimenty.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

W pozwie może być zawarty wniosek o zabezpieczenie roszczenia, co oznacza, że w przypadku jego uwzględnienia, pozwany będzie zobowiązany do płacenia całego bądź części żądania powoda już w czasie trwania postępowania.

Przykład pozew o alimenty wzór:

Anna Nowak wniosła o zasądzenie na rzecz jej małoletniego syna kwoty 1 000,00 zł miesięcznie tytułem alimentów od ojca dziecka, w pozwie został zawarty wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia na kwotę 800,00 zł, co oznacza, że pozwany ojciec będzie musiał przez czas postępowania lub do upadku orzeczenia o zabezpieczeniu płacić na rzecz syna 800,00 zł.

Profesjonalny pozew o alimenty czy warto?

Profesjonalny pozew o alimenty to taki który został sporządzony przez osobę uprawnioną do wykonywania zawodu prawniczego tj. adwokata lub radcę prawnego. Zlecenie sporządzenia takiego pozwu profesjonaliście jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż osoba, która sporządziła pozew, jest odpowiednio do tego wykwalifikowana.

Pozew o alimenty wzór

Notatka:

Wzór przykładowy, nie do wypełniania!

Pozew o alimenty wzór wypełniony DOCx.

Pobierz: Pozew o alimenty DOCx.
Pozew-o-alimenty.docx – 16,33 KB

Pozew o alimenty wzór wypełniony PDF

Pobierz: Pozew o alimenty PDF
Pozew-o-alimenty.pdf – 68,29 KB

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Spodobał Ci się artykuł Pozew o alimenty wzór? Zobacz inne nasze artykuły:

  Podwyższenie Alimentów
  Pozew o Rozwód Wzór
  Rozwód Bez Orzekania o Winie
  Pozew o Rozwód z Orzeczeniem o Winie

  Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Rozwody Kielce

  Ostatnio aktualizowano 10 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *