...

Rozdzielność Majątkowa a Dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie ustawowe

Na wstępie artykułu „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie” poznasz zasady, na jakich może dojść do dziedziczenia, w dalszej części dowiesz się jaki wpływ na dziedziczenie ma rozdzielność majątkowa.

W jaki sposób może dojść do dziedziczenia?

Dziedziczenie po zmarłym może odbyć się zgodnie z jego ostatnią wolą, czyli testamentem lub zgodnie z zasadami zawartymi w kodeksie cywilnym, a więc według dziedziczenia ustawowego.

W przypadku, gdy spadkodawca pozostawi testament, dziedziczenie będzie odbywać się na zasadach w nim ustalonych, w takim przypadku spadkodawca może przekazać swój majątek dowolnej osobie fizycznej lub prawnej, może być to żona, dziecko, sąsiad czy fundacja. Gdyby tylko część majątku została ujęta w testamencie, to do nieujętego w testamencie majątku stosuje się zasady dziedziczenia ustawowego.

Przykład rozdzielność majątkowa a dziedziczenie:

Adam W. pozostawił spadek, w którym cały majątek zapisał na rzecz brata ciotecznego, który będzie jedynym spadkobiercą Adama, gdyby nie pozostawił on testamentu, doszłoby do dziedziczenia ustawowego i spadek odziedziczyłby dzieci wraz z żoną.

Jeżeli spadkobierca nie pozostawił testamentu, dojdzie do dziedziczenia ustawowego, w takim przypadku w pierwszej kolejności do spadku powołana będzie żona i dzieci, będą oni dziedziczyć w równych udziałach z tym zastrzeżeniem, że udział żony nie może być mniejszy niż 1/4 całości.

Przykład rozdzielność majątkowa a dziedziczenie:

Piotr K. zmarł, nie pozostawiając testamentu, więc spadek zgodnie z ustawą odziedziczą jego dzieci i żona.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa nie wpływa na dziedziczenie ustawowe, więc zasady dziedziczenia są takie jak w przypadku dziedziczenia małżonka, który nie miał podpisanej umowy o rozdzielność majątkową. Udział takiego małżonka będzie taki, jak przewiduje to kodeks cywilny.

Majątek wspólny

Różnicą między małżonkami, których łączyła wspólność majątkowa a małżonkami, których łączyła rozdzielność majątkowa, jest taka, że połowa majątku wspólnego małżonków, automatycznie przypada małżonkowi, którego łączyła wspólność majątkowa ze swoim małżonkiem.

Majątek wspólny to wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej.

Przykład rozdzielność majątkowa a dziedziczenie:

Piotr N. był dobrze zarabiającym informatykiem, który przez okres 5 lat zaoszczędził z zarobków 800 000,00 zł, jest on od 5 lat żonaty, ponadto miał trójkę dzieci.

W przypadku, gdyby Piotr N. miał umowę o rozdzielność majątkową, w skład masy spadkowej weszłaby cała kwota 800 000,00 zł i każdy ze spadkobierców (żona i trójka dzieci) odziedziczyłby po 200 000,00 zł.

W przypadku, gdyby Piotr N. był z żoną w ustawowej wspólności majątkowej, to połowa majątku wspólnego należałaby do żony, a w skład masy spadkowej weszłaby kwota 400 000,00 zł, więc każdy spadkobierca odziedziczyłby po 100 000,00 zł.

Rozdzielność z wyrównaniem dorobków

Małżonek, który zawarł umowę o rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, a jego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków poprzez zapłatę lub przeniesienie prawa. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków.

Po śmierci małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek zmarłego małżonka, może wystąpić z żądaniem wyrównania dorobków między nim a spadkobiercami.

Rozdzielność majątkowa a zachowek

Ustawodawca uprawnił do zachowku zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, prawo małżonka do zachowku nie zostało uzależnione od rodzaju małżeńskiego ustroju majątkowego, więc małżonek, który jest w tzw. rozdzielności majątkowej, ma prawo do zachowku.

Czym jest zachowek, dowiesz się z artykułu: Zachowek.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie długów

Część osób decyduje się na rozdzielność majątkową, aby uniknąć długów, jakie może zaciągnąć drugi współmałżonek, w przypadku przyjęcia spadku po małżonku, dziedziczymy również długi, co do zasady do wysokości wartości odziedziczonego majątku, a rozdzielność majątkowa nie ma na to wpływu.

Dziedziczenie ustawowe kolejność

Aby ustalić kolejność dziedziczenia ustawowego, należy określić grupy dziedziczenia ustawowego. Zasadą jest, że dziedziczą osoby znajdujące się w I grupie dziedziczenia, a w przypadku ich braku, dziedziczą osoby z kolejnej grupy itd. Poniżej przedstawiamy zasady dziedziczenia ustawowego.

Kodeks cywilny przewiduje 5 kręgów dziedziczenia, z których można wyłonić VIII grup dziedziczenia.

  • I grupa: dzieci i małżonek
  • II grupa: małżonek i rodzice
  • III grupa: małżonek, rodzic i rodzeństwo
  • IV grupa: małżonek i rodzic
  • V grupa: małżonek
  • VI grupa: dziadkowie
  • VII grupa: dzieci małżonka (pasierbowie)
  • VIII grupa: Gmina ostatniego zamieszkania

Przykład rozdzielność majątkowa a dziedziczenie:

Zmarły Adam W., który był jedynakiem, zostawił żonę, z którą nie posiadał dzieci, w dniu jego śmierci żył jeden jego rodzic. W takim przypadku dziedziczyć będą osoby z IV grupy, a więc małżonek i jeden rodzic. I grupa odpadła, gdyż małżonkowie nie mieli dzieci, druga grupa odpadła, ponieważ nie żył w dniu śmierci Adama W. jego jeden rodzic, III grupa odpadła, gdyż Adam W. nie miał rodzeństwa.

Więcej na temat dziedziczenia w artykule: Dziedziczenie Ustawowe.

Pytania i odpowiedzi FAQ rozdzielność majątkowa a dziedziczenie:

Kto dziedziczy, jeśli jest rozdzielność majątkowa?

W przypadku rozdzielności majątkowej zasady dziedziczenia są takie same jak w przypadku wspólności majątkowej, z tą różnicą, że nie ma w takim przypadku majątku wspólnego, który w połowie należy do małżonka i nie wchodzi do masy spadkowej.

Ile należy się żonie po śmierci męża?

W przypadku śmierci męża w pierwszej kolejności dziedziczą żona i dzieci w równych częściach, z tym że żona dziedziczy minimum 1/4 udziału spadkowego.

Spodobał Ci się nasz artykuł rozdzielność majątkowa a dziedziczenie? Zobacz inne:

Artykuł rozdzielność majątkowa a dziedziczenie powstał przy pomocy serwisu: Porada Prawna Online.

Ostatnio aktualizowano 22 listopada, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *