...

Jaki jest Czas na Otwarcie Testamentu po Śmierci?

jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci

W artykule „Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci” poza odpowiedzią na zadane w tytule pytanie, dowiesz się, czym jest otwarcie i ogłoszenie testamentu.

Czym jest otwarcie i ogłoszenie testamentu?

Otwarcie i ogłoszenie testamentu ma na celu ujawnienie testamentu, czyli ostatniej woli spadkobiercy, co pozwoli ustalić krąg spadkobierców zmarłego. Ponadto otwarcie i ogłoszenie testamentu zabezpiecza testament przed jego usunięciem, zniszczeniem czy uszkodzeniem.

Osoba, u której znajduje się testament, jest zobowiązana w przypadku śmierci spadkodawcy, złożyć go w sądzie lub u notariusza.

Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci?

Ustawodawca nie określił, jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci spadkodawcy, więc może on być otwarty w każdym czasie, gdy tylko zostanie ujawniony przez zobowiązaną do tego osobę.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy doszło do stwierdzenia nabycia spadku, należy przeprowadzić postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, ponadto osoba, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera, na podstawie której nie mogła powołać w tym postępowaniu, a wniosek składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskała tę możliwość.

Przykład, jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci?:

Michał K. syn zmarłego Adama K. znalazł 5 lat po odbyciu się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, którego uczestnikiem był on oraz jego trójka rodzeństwa i matka, w testamencie ojciec zapisał 3/4 majątku na syna Michała K., Michał K. ma rok na przeprowadzenie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Gdyby Michał K. nie był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, to nie byłby on ograniczony rocznym terminem do przeprowadzenia postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

Otwarcie testamentu w sądzie a otwarcie testamentu u notariusza

Testament może zostać otwarty i ogłoszony w sądzie lub u notariusza, dlatego osoba, która posiada testament, może wybrać sposób jego otwarcia i ogłoszenia. Wybór otwarcia i ogłoszenia testamentu u notariusza będzie najlepszy, gdy osobie, która go składa, zależy na czasie jego otwarcia, ponieważ mając na uwadze obłożenie sądów sprawami, to do otwarcia testamentu u notariusza dojdzie znacznie szybciej. Ponadto należy pamiętać, że za otwarcie i ogłoszenie testamentu u notariusza, trzeba zapłacić.

Możesz zapoznać się z artykułem: Dziedziczenie Testamentowe.

Kto może złożyć testament?

Testament powinna złożyć każda osoba, u której znajduje się testament, nie musi to być osoba z kręgu spadkobierców, może to być nawet osoba, która nie znała spadkodawcy, ale w jakiś sposób weszła w posiadanie testamentu.

Ponadto, aby sąd lub notariusz otworzył i ogłosił testament, musi posiadać dowód śmierci spadkodawcy, takim dowodem może być:

 • akt zgonu;
 • postanowienie o uznaniu za zmarłego;
 • postanowienie o stwierdzeniu zgonu.

Odpowiedzialność za uchylanie się od złożenia testamentu

Osoba, która bezzasadnie uchyla się od obowiązku złożenia testamentu, ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką wywoła jej zachowanie, ponadto sąd może nałożyć na tę osobę grzywnę.

Kiedy nastąpi otwarcie i ogłoszenie testamentu?

Sąd wyznaczy termin posiedzenia, na którym dojdzie do otwarcia i ogłoszenia testamentu, sąd nie ma obowiązku zawiadomienia zainteresowanych o posiedzeniu, ponadto do otwarcia i ogłoszenia testamentu może dojść w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Notariusz natomiast otwiera i ogłasza testament najczęściej w obecności zainteresowanych, mając na uwadze, iż notariusze nie są narażeni na takie obłożenie pracą jak sędziowie, to otwarcie i ogłoszenie testamentu u notariusza następuje znacznie szybciej.

Gdy złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się i ogłasza wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych.

Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu

Z ogłoszenia i otwarcia testamentu sporządza się protokół, w którym ponad elementy, które powinien zawierać protokół posiedzenia sądu zgodnie z art. 158 Kodeksu Postępowania Cywilnego, sąd lub notariusz:

 • Opisuje stan zewnętrzny testamentu.
 • Wymienia datę, datę złożenia i osobę, która złożyła testament.

Na testamencie zamieszcza się datę otwarcia i ogłoszenia.

Otwarcie testamentu u notariusza koszt

Przy otwarciu i ogłoszeniu testamentu u notariusza, zapłacimy za protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł netto.

Otwarcie testamentu u notariusza i co dalej?

Po otwarciu testamentu należy uzyskać stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

W przypadku, gdy spadkobierca jest tylko jeden, wystarczy do rozporządzania majątkiem spadkowym samo stwierdzenie nabycia spadku, natomiast, gdy spadkobierców jest więcej, należy spadek podzielić między nich.

Podział może być dokonany w sądzie lub w drodze umowy między spadkobiercami.

Ogłoszenie testamentu a zachowek

Zachowek, często błędnie określany jako zachówek to ustawowe zabezpieczenie osób należących do grona najbliższej rodziny spadkodawcy, w przypadku pominięcia ich w testamencie lub zapisaniu im w testamencie udziału niższego od hipotetycznego zachowku, jaki by im przysługiwał w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Przykład:

Adam P. rozwiódł się z żoną, z którą miał trójkę dzieci, po czym ożenił się z młodszą o 20 lat kobietą, dwa lata po ślubie zmarł i cały majątek w testamencie przepisał młodej żonie. Dzięki instytucji zachowku, jego dzieci z pierwszego małżeństwa pomimo pominięcia ich w testamencie, będą mogły żądać przysługującą im tytułem zachowku kwotę.

Kodeks cywilny w krąg osób, którym należy się zachowek, zalicza: zstępnych (dzieci, wnuki itd.), małżonka i rodziców spadkodawcy. Przysposobiony będzie miał prawo do zachowku, podobnie jak osoba, która go przysposobiła, będzie miała prawo do zachowku po nim.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Zachowek.

Pytania i odpowiedzi FAQ, jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci:

Jak długo ważny jest testament po śmierci?

Nie ma ustawowo określonej ważności testamentu, więc jest on zawsze ważny i można się na niego powołać, nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy.

W jakim czasie należy przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe dla własnej wygody należy przeprowadzić jak najszybciej, jednakże spadkobiercy nie są zobligowani zrobić to w konkretnie określonym terminie.

Potrzebujesz pomocy? Napisz:

  Spodobał Ci się nasz artykuł „Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci?” Zobacz inne:

  Dziedziczenie Ustawowe

  Artykuł „jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci?” powstał przy pomocy serwisu: Porada Prawna Online.

  Ostatnio aktualizowano 25 listopada, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *