...

Obecność Uczestników na Rozprawie o Stwierdzenie Nabycia Spadku

Obecność Uczestników na Rozprawie o Stwierdzenie Nabycia Spadku zdjęcie

Na wstępie artykułu „Obecność Uczestników na Rozprawie o Stwierdzenie Nabycia Spadku” przybliżymy Ci tematykę sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, a w dalszej części odpowiemy na pytanie dotyczące nieobecności na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia mają na celu ustalenie i potwierdzenie kto i w jakiej części dziedziczy spadek, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Do czego potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia?

Stwierdzenie nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia pozwalają udowodnić prawa do odziedziczonego majątku, okazanie któregoś z tych dokumentów będzie niezbędne w przypadku przerejestrowania samochodu, wypłaty gotówki z konta spadkodawcy, załatwienia spraw w spółdzielni mieszkaniowej czy wpisu w księdze wieczystej. W przypadku wielu spadkobierców należy również dokonać działu spadku.

Przykład:

Adam P. odziedziczył po zmarłym ojcu samochód osobowy, który postanowił przerejestrować na własne nazwisko, udał się do wydziału komunikacji z aktem zgonu ojca, w wydziale komunikacji odmówiono mu rejestracji pojazdu, gdyż nie przedstawił dokumentu, który udowodniłby, że to on spadek odziedziczył. W związku z powyższym Adam P. udał się do notariusza, aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia.

Obecność uczestników na rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku

Co do zasady nie ma obowiązku stawienia się w sądzie na sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, ale należy sprawdzić, czy na zawiadomieniu o terminie sąd nie oznaczył w zawiadomieniu, że stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, co oznacza, że sąd zauważył potrzebę naszego osobistego stawiennictwa na rozprawie.

Ponadto sąd w sprawie spadkowej o stwierdzenie nabycia spadku często korzysta z instytucji prawa cywilnego tj. z zapewnienia spadkowego, poprzez zapewnienie spadkowe jeden ze spadkobierców wskazuje krąg spadkobierców, co znacznie przyśpiesza proces ustalenia spadkobierców.

W przypadku skorzystania z zapewnienia spadkowego co najmniej jeden spadkobierca musi osobiście pojawić się na rozprawie, aby to oświadczenie przed sądem złożyć.

Najczęściej interes w pojawieniu się na rozprawie ma wnioskodawca, gdy jest nim spadkobierca, wtedy najczęściej pojawia on się na rozprawie i składa zapewnienie, nieobecność na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku wystąpi najczęściej, gdy taki wniosek złoży inna uprawniona osoba np. wierzyciel spadkodawcy, gdyż w takim przypadku spadkobiercy mogą obawiać się długów, jakie zostawił spadkodawca.

W przypadku spadkobiercy, który przebywa za granicą, może on złożyć zapewnienie spadkowe za pośrednictwem ambasady RP.

Nieobecność na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

W sytuacji, gdy spadkobiercy unikają obecności na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, sąd może w inny sposób ustalić krąg spadkobierców po zmarłym, najczęściej sąd skorzysta z ogłoszenia w ogólnopolskiej prasie, które będzie miało na celu odszukanie spadkobierców.

Usprawiedliwienie nieobecności

Pamiętajmy, że możemy usprawiedliwić naszą nieobecność, w przypadku, gdy nasza nieobecność wynika z zewnętrznej przyczyny np. choroba, przebywanie za granicą bez możliwości przyjazdu lub każda inna uzasadniona okoliczność uniemożliwiająca nam pojawienie się na rozprawie. Ważne jest, aby jak najszybciej poinformować sąd o niemożliwości stawienia się w sądzie, jednocześnie informując jaki termin byłby dla nas wygodny, jeżeli sąd uzna naszą obecność za niezbędną.

O co pyta sąd na rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd ma za zadanie ustalić kto i w jakiej części spadek dziedziczy, więc sąd może pytać o:

 • Datę i miejsce śmierci spadkodawcy?
 • Ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.
 • Dane świadka oraz jaki stopień pokrewieństwa i powinowactwa łączył go ze zmarłym.
 • Kto według wiedzy spadkodawcy należy do kręgu spadkobierców?
 • Czy ktoś ze spadkobierców odrzucił spadek?
 • Czy spadkobierca pozostawił testament?
 • Czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne?

Więcej na ten temat w artykule: Stwierdzenie Nabycia Spadku

Do czego potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia?

Stwierdzenie nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia pozwalają udowodnić prawa do odziedziczonego majątku, okazanie któregoś z tych dokumentów będzie niezbędne w przypadku przerejestrowania samochodu, wypłaty gotówki z konta spadkodawcy, załatwienia spraw w spółdzielni mieszkaniowej czy wpisu w księdze wieczystej. W przypadku wielu spadkobierców należy również dokonać działu spadku.

Przykład:

Adam P. odziedziczył po zmarłym ojcu samochód osobowy, który postanowił przerejestrować na własne nazwisko, udał się do wydziału komunikacji z aktem zgonu ojca, w wydziale komunikacji odmówiono mu rejestracji pojazdu, gdyż nie przedstawił dokumentu, który udowodniłby, że to on spadek odziedziczył. W związku z powyższym Adam P. udał się do notariusza, aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia.

Potrzebujesz pomocy?

  Spodobał Ci się nasz artykuł: „Obecność Uczestników na Rozprawie o Stwierdzenie Nabycia Spadku”? Zobacz inne:

  Stwierdzenie Nabycia Spadku i Co Dalej?
  Wniosek o Stwierdzenie Nabycia Spadku
  Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu

  Artykuł „Obecność Uczestników na Rozprawie o Stwierdzenie Nabycia Spadku” powstał przy współpracy z Porada Prawna Online.

  Ostatnio aktualizowano 21 listopada, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *