UMOWA NAJMU GARAŻU WZÓR

umowa najmu garażu

Umowa najmu garażu, jako odrębnego lokalu uregulowano w art. 659-692 Kodeksu Cywilnego, na końcu artykułu pobierzesz umowę wynajmu garażu.