...

Umowa Najmu Okazjonalnego Wzór

W artykule „Umowa Najmu Okazjonalnego Wzór” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy w formatach PDF oraz DOCx.

Umowa Najmu Okazjonalnego Wzór PDF DOCx.

Różnica między zwykłą umową najmu a umową najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego jest umową uregulowaną w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów (art. 19a do 19e). Jej głównym celem jest umożliwienie sprawnego usunięcia nierzetelnego najemcy w drodze egzekucji komorniczej.

Umowa najmu jest więc najkorzystniejsza dla osoby, która chce szybko odzyskać swoje mieszkanie po upływie czasu, na jaki lokal został wynajęty przez najemcę.

Kto może skorzystać z umowy najmu okazjonalnego?

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, do zawarcia umowy najmu okazjonalnego może dojść w przypadku, gdy właściciel, który jest osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Jakie oświadczenia do najmu okazjonalnego?

oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 o ochronie praw lokatora…

wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

oświadczenie właściciela lokalu lub osoby mającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Kaucja

W przypadku najmu okazjonalnego kaucja nie może przewyższać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczanego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu (art. 19a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów). Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

Obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego

Właściciel lokalu ma obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego. Właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Zmiana warunków umowy

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów właściciel lokalu może podwyższyć wysokość czynszu najmu jedynie w przypadkach, wyszczególnionych w umowie.

Forma umowy najmu okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego należy zawrzeć na piśmie pod rygorem nieważności!

Dodatkowo należy wspomnieć, iż istotny element umowy, jakim jest oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Oświadczenie musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Czas trwania umowy

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta jedynie na czas określony tj. na maksymalnie 10 lat. Po upływie 10 lat okres ten może zostać przedłużony o kolejne 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego w przeciwieństwie do zwykłej umowy najmu nie przechodzi po upływie wskazanego w niej okresu na czas nieokreślony. Zastrzeżenie to ma gwarantować najemcy odzyskanie lokalu po upływie terminu wskazanego w umowie najmu okazjonalnego.

Notatka do wzoru:

 • Pamiętaj, aby nie zostawiać pustego miejsca w pełnomocnictwie, co może spowodować dopisanie dodatkowej treści.
 • Jeżeli chcesz edytować wzór, najlepiej pobierz rozszerzenie docx., gdy chcesz go tylko wypełnić, możesz wybrać format PDF.

Umowa Najmu Okazjonalnego Wzór Lokalu Mieszkalnego

Umowa najmu okazjonalnego wzór PDF

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU OKAZJONALNEO PDF
UMOWA-NAJMU-OKAZJONALNEGO-LOKALU-MIESZKALNEGO-WZOR.pdf – 159,35 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, idealny do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Umowa najmu okazjonalnego wzór DOCx.

Pobierz: UMOWA NAJMU LOKALU OKAZJONALNEO DOCX.
UMOWA-NAJMU-OKAZJONALNEGO-LOKALU-MIESZKALNEGO-WZOR.docx – 26,50 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Spodobał Ci się nasz artykuł Umowa Najmu Okazjonalnego Wzór? Zobacz inne nasze artykuły:

  Umowa Najmu Mieszkania Wzór
  Umowa Najmu Lokalu Mieszkalnego
  Umowa Najmu Garażu

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *