...

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu 2022 Wzór PDF DOCx.

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu 2022 Wzór PDF DOCx.

Artykuł „umowa kupna sprzedaży samochodu 2022” zawiera, na końcu treści, wzór umowy sprzedaży samochodu. Umowa sprzedaży samochodu, często nazywana w mowie potocznej umową kupna-sprzedaży samochodu, to typowa umowa sprzedaży rzeczy unormowana w kodeksie cywilnym. Zastosowanie do niej mają więc głównie przepisy art. 535-602 k.c.

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY

umowa sprzedaży

Z artykułu „umowa kupna sprzedaży” dowiesz się czym jest umowa sprzedaży oraz pobierzesz wzór umowy sprzedaży. Definicja umowy sprzedaży: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i  zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży jest więc umową dwustronnie zobowiązującą, kupującego do zapłaty za …

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Czytaj więcej

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego w wypadku

  Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego w wypadku Precedensowe uchwały Sądu Najwyższego(III CZP 60/17, III CZP 69/17, III CZP 36/17) otworzą drogę bliskim ciężko poszkodowanego w wypadku do uzyskania zadośćuczynienia. Przez długi okres bliscy poszkodowanego, który odniósł ciężki i trwały uszczerbek na zdrowiu nie miały szansy uzyskać zadośćuczynienia pomimo, iż ucierpiały na skutek stanu zdrowia bliskiej …

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego w wypadku Czytaj więcej

UMOWA POŻYCZKI

umowa pożyczki

Definicja Umowy pożyczki wynika z uregulowań w kodeksie cywilnym jest to umowa, w ramach której pożyczkodawca oddaje na właność pożyczkobiorcy pieniądze lub  rzeczy oznaczone co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do oddania tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy (tego samego gatunku i jakości) po upływie ustalonego w umowie czasu (art. 720 § 1 kc). Taka umowa należy do częstych umów …

UMOWA POŻYCZKI Czytaj więcej

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

umowa przedwstępna do lokalu mieszkalnego

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zaliczane jest do ograniczonych praw rzeczowych. Należy ono do praw zbywalnych, przechodzi ono na spadkobierców, a także jest prawem, które podlega egzekucji. Obecnie można tym prawem swobodnie rozrządzać, tj. można je sprzedać, darować czy też obciążyć hipoteką. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prawo to zapisać dowolnej osobie w testamencie. …

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO Czytaj więcej

Szkoda częściowa co to jest? OC i AC

Szkoda częściowa – co to jest? Czym się różni szkoda częściowa z ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC?   Szkoda częściowa z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC: Szkoda częściowa występuje, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakładu ubezpieczeń tego odszkodowania, czyli koszt naprawy pojazdu nie …

Szkoda częściowa co to jest? OC i AC Czytaj więcej