...

Odwołanie od Decyzji PZU

Z artykułu „odwołanie od decyzji PZU” dowiesz się jak sporządzić reklamację od decyzji PZU S.A. i pobierzesz na końcu treści wzór odwołania w formacie PDF i DOCx.

Odwołanie od Decyzji PZU Wzór pdf docx

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., to największy zakład ubezpieczeniowy w Polsce wydający najwięcej decyzji o wypłacie odszkodowania. Jego pozycja na rynku ma duży wpływ na ilość reklamacji (odwołań) składanych wobec tego towarzystwa.

Z artykułu dowiesz się, jak napisać odwołanie od decyzji PZU, jakie są zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji wobec towarzystw ubezpieczeniowych:

Jaki jest czas na odwołanie się od decyzji PZU?

Reklamacje możemy złożyć w dowolnym terminie, jednakże należy pamiętać, że większość szkód przedawnia się po 3 latach (np. szkoda samochodowa/rzeczowa z oc). W przypadku innych szkód można dochodzić odszkodowania nawet do 20 lat (szkoda osobowa w wypadku samochodowym, przy skazaniu sprawcy).

Termin towarzystwa na ustosunkowanie się do naszej reklamacji

Towarzystwo ma 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, może ten czas wydłużyć do 60 dni od otrzymania reklamacji. Po przekroczeniu przez towarzystwo czasu wskazanego przez ustawodawcę reklamację uznaję się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem klienta.

Gdzie możemy złożyć odwołanie od decyzji PZU?

  • Reklamacja może być złożona w każdej jednostce PZU S.A. obsługującej klientów np. w oddziale PZU S.A.;
  • Poprzez nadanie przesyłki pocztowej z pisemną reklamacją;
  • Ustnie bądź telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale obsługującym klienta;
  • W formie elektronicznej, jeżeli towarzystwo wskazało takie adresy.

Jeżeli już wybierzesz właściwą drogę reklamacji, korzystaj z adresów, adresów e-mailowych, numerów telefonów wskazanych w decyzji towarzystwa, gdyż będziesz miał pewność, że prawidłowo złożyłeś reklamację.

Jak napisać odwołanie od decyzji PZU?

Odwołanie powinno zawierać:

– numer szkody;
– datę i miejsce sporządzenia odwołania;
– dane adresowe towarzystwa;
– dane poszkodowanego;
– opis zdarzenia;
– żądanie lub żądania poszkodowanego;
– powołanie faktów i dowodów, które uzasadniają żądanie pozwanego;
– załączniki;
– podpis.

Co jest najbardziej istotne w odwołaniu?

Najważniejsze jest, aby w odwołaniu dokładnie wskazać, na czym polegał błąd popełniony przez likwidatora PZU S.A.:

Przykład szkoda osobowa:

Jan Adamski złamał nogę i rękę w wypadku. Otrzymał tysiąc złotych zadośćuczynienia za złamaną nogę, likwidator w swojej decyzji pominął złamaną rękę, nie odnosząc się do tej okoliczności. W reklamacji musimy zwrócić się z zapytaniem o przyczynę pominięcia faktu złamania ręki, uwzględnienia jej oraz wypłaty wyższego zadośćuczynienia.

Przykład szkoda rzeczowa:

Paweł Kowalski był uczestnikiem kolizji, w której inny kierujący pojazdem uszkodził jego samochód.

Towarzystwo wypłaciło 3 500,00 zł odszkodowania, jednakże znajomy rzeczoznawca wyliczył, że szkoda jest warta 7 000,00 zł. W takim przypadku w reklamacji wskazujemy wysokość poniesionej szkody, jeżeli posiadamy, to dołączamy kosztorys rzeczoznawcy i żądamy wypłacenia pełnego odszkodowania.

Ponadto musimy podać dane pozwalające likwidatorowi przypisać reklamację do odpowiedniej szkody, czyli dane pokrzywdzonej osoby, towarzystwo, do jakiego kierujemy reklamację, numer decyzji/szkody.

Reasumując, musimy jak najlepiej uzasadnić odwołanie od decyzji PZU, dlaczego kwota wypłacona przez PZU S.A. jest kwotą zaniżoną i dlaczego należy nam się, wypłata wyższej kwoty.

Co, gdy towarzystwo całkowicie odmawia wypłaty

W przypadku, gdy towarzystwo odmówi wypłacenia jakiejkolwiek sumy, również mamy prawo złożyć reklamację, po pierwsze należy przeanalizować, dlaczego towarzystwo odmówiło wypłaty oraz określić czy decyzja jest prawidłowa, w wielu przypadkach towarzystwa niesprawiedliwie odmawiają wypłaty należnego świadczenia.

Co powinna zawierać odpowiedź towarzystwa na reklamację?

  • Uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
  • wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
  • imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
  • określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

Jakie są szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji?

Przeważnie skuteczne są reklamacje, gdy błąd likwidatora jest oczywisty jak przeoczenie ważnej okoliczności. Większość odpowiedzi na reklamacje to podtrzymanie wydanej przez likwidatora decyzji.

Co powinniśmy zrobić, gdy towarzystwo negatywnie rozpatrzy reklamację?

Gdy towarzystwo odmownie rozpatrzy naszą reklamację, powinniśmy po przeanalizowaniu sprawy zastanowić się nad wytoczeniem powództwa. Istnieje możliwość skorzystania z innych polubownych sposobów zakończenia sporu, jednakże najczęściej spory z towarzystwami kończą się wytoczeniem powództwa.

Czy warto się odwoływać od decyzji PZU?

Tak warto odwołać się od dedycji PZU, często zdarza się, że decyzje PZU S.A. są zaniżone, dlatego odwołanie się od niezadowalającej nas decyzji jest zasadne.

Odwołanie od decyzji PZU S.A. wzór:

Odwołanie od Decyzji PZU

Pobierz: ODWOŁANIE OD DECYZJI PZU DOCX.
Odwoanie-od-decyzji-PZU-WZOR.docx – 16,92 KB

Odwołanie od Decyzji PZU

Pobierz: ODWOŁANIE OD DECYZJI PZU PDF
Odwoanie-od-decyzji-PZU-WZOR.pdf – 101,91 KB

Odwołanie od Decyzji PZU

Pobierz: ODWOŁANIE OD DECYZJI PZU ODT.
Odwoanie-od-decyzji-PZU-WZOR.odt – 9,03 KB

Spodobał Ci się nasz artykuł Odwołanie od Decyzji PZU S.A.? Zobacz inne nasze artykuły:

Odwołanie od Decyzji Ubezpieczyciela
Umowa Pożyczki Wzór
Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Pełnomocnictwo Wzór
Umowa Kupna Sprzedaży Ciągnika
Upoważnienie Wzór

Artykuł powstał przy pomocy Odszkodowania Adwokat Kielce.

Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *