...

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu Współwłaściciel

Z artykułu „Umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy kupna-sprzedaży dla pojazdu, który jest własnością dwóch osób oraz wzór zakupu dla dwóch współwłaścicieli po stornie kupujących, ponadto dowiesz się, jakie są podstawowe zasady zawierania umowy sprzedaży.

Umowa Kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel wzór docx. pdf

Współwłasność Samochodu

Współwłasność samochodu może być współwłasnością łączną (np. gdy samochód wchodzi do majątku wspólnego małżonków) lub współwłasnością w częściach ułamkowych (np. gdy dwaj bracia kupią auto).

Rozporządzenie mieniem

Należy pamiętać, że konieczna w przypadku własności w częściach ułamkowych jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na rozporządzenie mieniem, natomiast w przypadku małżonków wystarczy, aby, to jeden z małżonków rozporządził mieniem, jednakże z ostrożności lepiej poprosić o złożenie podpisu również przez małżonka, szczególnie gdy został wymieniony w dowodzie jako współwłaściciel, gdyż może, to również świadczyć np. o rozdzielności majątkowej małżonków.

Przepisy dotyczące współwłasności zawarte są w art. 195 – 221 kodeksu cywilnego.

Jak spisać umowę kupna samochodu z współwłaścicielem?

Umowa sprzedaży szczególnie powinna zawierać:

dane stron w tym wszystkich współwłaścicieli,
miejsce zawarcia,
datę zawarcia,
cenę,
podpisy stron,
dokładne oznaczenie sprzedawanego pojazdu (np.: marka, model, data produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, numer silnika, przebieg, kolor, pojemność silnika).

W przypadku, gdy samochód posiada usterki, warto dopisać w umowie, iż kupujący jest świadomy zakupu pojazdu posiadającego usterkę. Brak takiego oświadczenia może doprowadzić do dochodzenia przez kupującego praw z tytułu rękojmi.

Dobrą praktyką jest również sporządzenie dokumentacji fotograficznej, przedstawiającej jego stan sprzed nabycia pojazdu.

Oświadczenie o bezwypadkowości pojazdu

Coraz częściej w umowach sprzedaży auta pojawią się zapewnienia o bezwypadkowości auta, jeżeli nie posiadasz czujnika lakieru, to nie warto z punktu widzenia sprzedającego składać takie oświadczenia, gdyż często zdarza się, iż nawet nowy zakupiony w salonie samochód jest samochodem, który uczestniczył w kolizji (np. podczas transportu na lawecie) lub został zarysowany w salonie.

Co sprzedający powinien wydać kupującemu przy sprzedaży?

Sprzedający powinien wydać kupującemu samą rzecz oraz jej przynależności jak np.:

 • klucze,
 • dokumenty pojazdu,
 • inne przedmioty, które obejmowała umowa jak np. opony zimowe lub bagażnik dachowy.

Forma umowy kupna sprzedaży współwłaściciel

Umowę sprzedaży pojazdu najlepiej sporządzić na piśmie oraz wymienić dwa identycznie wypełnione jej egzemplarze między stronami umowy, a jeżeli pojawią się współwłaściciel, to również egzemplarz dla współwłaściciela. Jeżeli chodzi o sam podpis, to najlepiej, gdy jest on czytelny i  zawiera co najmniej nazwisko kontrahentów umowy sprzedaży. 

Zawarty poniżej wzór jest umową stworzoną z uwzględnieniem interesów obu stron umowy.

Czy współwłaściciel musi być na umowie sprzedaży?

Tak, umowa sprzedaży powinna zawierać oświadczenie woli dwóch współwłaścicieli, aby skutecznie przenieść całe prawo do danej rzeczy, może wydarzyć się sytuacja, gdzie jeden współwłaściciel będzie upoważniony do rozporządzenia całym mieniem, jednakże najlepiej jest mieć podpisy (oświadczenie woli) obu współwłaścicieli.

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?

Podatek od sprzedaży samochodu powinien zapłacić sprzedający, a więc osoba, która się „wzbogaciła”. Podatek od zakupu samochodu, czyli PCC płaci nabywca.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Kupując auto, należy ustalić warunki przejęcia polisy OC, gdyż sprzedający może wypowiedzieć polisę pojazdu i wtedy zostalibyśmy bez ochrony prawnej. Ponadto należy pamiętać, że po sprzedaży należy zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela auta.

Czy na umowie kupna sprzedaży samochodu musi być współwłaściciel?

Jeżeli chcemy przenieść pełne prawo do posiadania pojazdu na inną osobę, to w umowie musi być zawarte oświadczenie woli wszystkich współwłaścicieli.

Notatka do wzoru:

 • Pamiętaj, aby ewentualne dodatkowe zapisy do wzoru „Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu Współwłaściciel” robić ponad podpisami.
 • Pamiętaj, aby cena zawarta w umowie była rzeczywista.
 • Wypisz w umowie wady sprzedawanej rzeczy.
 • Jeżeli chcesz edytować wzór, najlepiej pobierz rozszerzenie docx., gdy chcesz go tylko wypełnić, możesz wybrać format PDF.

Pobierz wzór „umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel” w formatach docx. pdf:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu Współwłaściciel Dwóch 2 Sprzedających PDF

Pobierz: UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU DWÓCH SPRZEDAJĄCYCH PDF
Umowa-kupna-sprzedazy-samochodu-2-wspolwlascicieli.pdf – 124,25 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu Współwłaściciel Dwóch 2 Sprzedających DOCx.

Pobierz: UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU DWÓCH SPRZEDAJĄCYCH DOCX.
Umowa-kupna-sprzedazy-samochodu-2-wspolwlascicieli.docx – 21,22 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu współwłaściciel 1 Sprzedający 2 Kupujących PDF

Pobierz: UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU DWÓCH KUPUJĄCYCH PDF
UMOWA-SPRZEDAZY-SAMOCHODU-DWOCH-KUPUJACYCH.pdf – 121,66 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu Współwłaściciel Kupujący DOCx.

Pobierz: UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU DWÓCH KUPUJĄCYCH DOCX.
UMOWA-SPRZEDAZY-SAMOCHODU-DWOCH-KUPUJACYCH.docx – 17,77 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

wzory dokumentow

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
  Umowa Kupna Sprzedaży Przyczepy
  Umowa Kupna Sprzedaży Rzeczy
  Umowa Kupna Sprzedaży Telefonu

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *