...

Szkoda Całkowita z OC

Szkoda całkowita z OC, definicja, czym się różni szkoda całkowita z OC od AC, wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Szkoda całkowita z oc sprawcy i ac

Szkoda Całkowita z OC

Czym jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita z OC występuje, gdy przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociągałoby za sobą dla zobowiązanego (dla towarzystwa lub sprawcy wypadku) za wysokie koszty, a tj. takie koszty, które przewyższają wartość pojazdu w stanie sprzed wypadku.

(np. wartość auta przed wypadkiem to 10 000,00 zł, natomiast koszt naprawy po wypadku wyniósłby 11 000,00 zł. W związku, z czym ubezpieczyciel wypłaca kwotę 10 000,00 zł, którą potrąca o wartość wraku).

Należy mieć na uwadze, iż towarzystwa ubezpieczeniowe, likwidując szkodę całkowitą z OC, często zaniżają wartość aut, co prowadzi do uznania szkody całkowitej, ale można z tym walczyć, jeżeli podejrzewamy, że wartość pojazdu wskazana przez towarzystwo została zaniżona.

Ile płacą za szkodę całkowitą?

Towarzystwa ubezpieczeniowe za szkodę całkowitą z OC wypłacają różnicę między wartością pojazdu sprzed wypadku oraz wartości pozostałości (gdy wartość auta sprzed wypadku wynosi 20 000,00 zł a wartość wraku 5 000,00 zł, to towarzystwo powinno wypłacić 15 000,00 zł.

Co z OC po szkodzie całkowitej?

Jeżeli po szkodzie całkowitej zezłomujemy pojazd, możemy odzyskać pozostałą składkę, za okres, gdy pojazd nie był użytkowany. Po stwierdzeniu szkody całkowitej powinniśmy jak najszybciej wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC.

Co z samochodem w przypadku szkody całkowitej?

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej możemy zatrzymać wrak, jeżeli go chcemy i pasuje nam zaproponowana wycena wraku lub poprosić towarzystwo w zbyciu wraku w cenie, jaka została wskazana przez towarzystwo.

Kiedy ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą?

Ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą, gdy koszt przywrócenia pojazdu przewyższy jego wartość sprzed wypadku.

Np. Gdy auto kosztowało 10 000,00 zł przed wypadkiem, a jego przywrócenie do stanu sprzed wypadku kosztowałoby 11 000,00 zł.

Czy szkoda całkowita oznacza, że muszę złomować auto?

Nie, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej możemy zachować wrak i go naprawić, jednakże należy zastanowić się, czy naprawa takiego auta jest bezpieczna i się opłaca.

Szkoda Całkowita z AC?

O definicji szkody całkowitej w przypadku AC, będą decydowały warunki, na jakich podpisaliśmy umowę, gdyż definicję szkody będzie ustalał ubezpieczyciel.

Szkoda Całkowita z AC najczęściej wystąpi, gdy koszt przywrócenia pojazdu przekroczy 70% jego wartości sprzed wypadku.

Uwaga! Przed zakupem AC sprawdź definicję szkody całkowitej!

Jak widać w zależności od tego, czy likwidujemy szkodę całkowitą z ubezpieczenia OC lub AC mamy do czynienia z rozbieżną definicją: szkoda całkowita z OC- 100% wartości auta sprzed wypadku, AC- najczęściej 70%– wartości pojazdu sprzed wypadku!

Szkoda całkowita z OC – orzeczenie:

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 12 lutego 1992 r.
I ACr 30/92

TEZA

Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania.

Spodobał Ci się nasz artykuł szkoda całkowita z OC? Zobacz więcej naszych artykułów:

Upoważnienie do Wyjazdu Samochodem za Granicę
Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Umowa Kupna Sprzedaży Przyczepy Kempingowej

Artykuł powstał przy pomocy Odszkodowania Kielce Adwokat.

Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *