...

Umowa Najmu Garażu Wzór

Umowa najmu garażu, uregulowana została w art. od 659 do 692 Kodeksu Cywilnego, na końcu artykułu pobierzesz darmowy wzór umowy wynajmu garażu lub miejsca garażowego, ponadto dowiesz się najważniejszych informacji dotyczących tej umowy.

umowa najmu garażu

Umowa najmu garażu na czas określony czy nieoznaczony?

Umowa na czas oznaczony to umowa zawarta na konkretny wyszczególniony w umowie najmu czas, np. od dnia 1 kwietnia 2022 do dnia 20 kwietnia 2025 r., natomiast umowa na czas nieoznaczony nie określa czasu trwania umowy i kończy się po jej wypowiedzeniu, według zasad zawartych w kodeksie cywilnym, bądź samej umowie.

Wypowiedzenie umowy wynajmu garażu

Główną różnicą między umową najmu na czas oznaczony a nieoznaczony, jest okres wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć w wypadkach określonych w umowie. Umowę zawartą na czas nieoznaczony można wypowiedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w art. 673 § 2. k.c. oraz art. 688 k.c.:

 • Jeżeli czas trwania najmu garażu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
 • jeżeli czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;
 • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Mając na uwadze powyższe zasady wypowiedzenia umowy najmu garażu lub miejsca garażowego, przy zawieraniu umowy na czas oznaczony, czyli od dnia x do dnia y, zastanówmy się, czy na pewno będziemy potrzebować garażu przez ten czas, gdyż w razie wypowiedzenia umowy bez zachowania prawa, możemy być zobowiązani do zapłaty za pozostały okres najmu.

Forma umowy i zmiany umowy najmu garażu

Umowa najmu garażu lub miejsca garażowego na czas dłuższy niż rok powinniśmy zawrzeć na piśmie. W przypadku niezachowania tej formy poczytuje się, że umowę zawarto na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

Podnajem garażu osobom trzecim

W art. 6882 ujęto regułę zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgoda nie jest jednak wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kaucja

Kaucja to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, która ma na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

Notka do wzoru:

 • Wzór umowa najmu garażu sporządzono z zachowaniem zasady równości stron.
 • Wzór dopasowano do zawarcia umowy najmu garażu między osobami fizycznymi (wzór można dowolnie przerobić i dodać dane firmy w miejsce danych osoby fizycznej).
 • We wzorze umowa najmu garażu należy zakreślić czy najem zawarto na czas oznaczony, czy nieoznaczony.
 • Przed umową najmu warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarty będzie opis stanu i wyposażenia garażu lub miejsca garażowego, warto przygotować również dokumentację fotograficzną garażu, co może być wygodniejszą i szybszą opcją od spisywania protokołu.
 • Strony na pierwszej stronie powinny złożyć parafkę, czyli uproszczony podpis, natomiast na końcu umowy podpisać ją czytelnym imieniem i nazwiskiem.
 • Wzór jest uniwersalny, więc możemy użyć go przy zawieraniu umowy najmu miejsca parkingowego, garażowego, postojowego, czy po prostu garażu.

Umowa najmu garażu lub miejsca garażowego:

Umowa Najmu Garażu PDF

Pobierz: Umowa Najmu Garażu PDF
Umowa-najmu-garazu-wzor.pdf – 124,57 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru umowy wynajmu garażu, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Umowa Najmu Garażu DOCx.

Pobierz: Umowa Najmu Garażu Docx.
Umowa-najmu-garazu-wzor.docx – 33,24 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, musimy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

Formularz kontaktowy:

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Umowa Najmu Mieszkania
  Umowa Najmu Domu Jednorodzinnego
  Umowa Najmu Pokoju

  Wzór sporządzono przy pomocy adwokata Huberta Sadaja z Kielc.

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *