...

Prawo Rodzinne

Ile Wynoszą Alimenty

Ile Wynoszą Alimenty

Ile wynoszą alimenty? Takie pytanie zadają sobie najczęściej osoby, które chcą je uzyskać na rzecz dziecka oraz osoby, które otrzymały pozew o alimenty, z artykułu dowiesz się, jak ustalane są alimenty oraz od czego zależy ich wysokość. Kto i w jakiej części ponosi koszty utrzymania dziecka Co do zasady rodzice są zobowiązani w równych częściach …

Ile Wynoszą Alimenty Czytaj więcej

Alimenty na Żonę

Alimenty na żonę

Kiedy Alimenty na żonę? Alimenty na żonę możemy płacić zarówno w trakcie trwania małżeństwa, podczas separacji, jak i po ustaniu małżeństwa. Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa Żona ma prawo wytoczyć pozew o alimenty w czasie trwania małżeństwa, gdy mąż nie wywiązuje się ze swojego obowiązku małżeńskiego wynikającego z art. 27 KRiO Obowiązek Zaspokajania Potrzeb …

Alimenty na Żonę Czytaj więcej

Upoważnienie do Wyjazdu Małoletniego za Granicę

Upoważnienie do Wyjazdu Małoletniego za Granicę wzór

Artykuł upoważnienie do wyjazdu małoletniego za granicę zawiera wzór, na końcu treści, upoważnienia do wyjazdu małoletniego za granicę, wzór dostępny w trzech formatach. W czasach częstych podróży, zarobkowania rodziców w różnych krajach świata, warto przygotować dokument, który umożliwi przekraczanie granicy dziecku, np. z dziadkami. Należy pamiętać, że jeżeli oboje rodziców dysponuje pełnią władz rodzicielskich, każde …

Upoważnienie do Wyjazdu Małoletniego za Granicę Czytaj więcej

Alimenty na Rodzica

Alimenty na Rodzica

W artykule Alimenty na rodzica poruszyliśmy tematykę alimentów na rzecz rodzica, z artykułu dowiesz się, kiedy powstaje taki obowiązek, jak uzyskać alimenty oraz jak się przed tym obowiązkiem bronić. Kiedy rodzic może żądać alimentów od dzieci? Alimenty należą się rodzicowi, który pozostaje w stanie niedostatku. W niedostatku pozostaje osoba, która nie jest w stanie w …

Alimenty na Rodzica Czytaj więcej

Rozwód Za Porozumieniem Stron

Rozwód za porozumieniem stron wzór pdf docx.

Co to jest rozwód za porozumieniem stron Rozwód za porozumieniem stron to taki rozwód, w którym małżonkowie zrezygnowali z orzeczenia o winie rozpadu małżeństwa. W przypadku zgodnego oświadczenia małżonków sąd nie będzie zobowiązany wskazać w wyroku rozwodowym, który z małżonków odpowiada za rozpad małżeństwa. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron przyjmuję się, że dwie strony …

Rozwód Za Porozumieniem Stron Czytaj więcej

Pozew o Alimenty Wzór

Pozew o alimenty wzór pdf docx

Z artykułu pozew o alimenty wzór pobierzesz, na końcu treści, darmowy wzór oraz dowiesz się najważniejszych informacji, które wiążą się z wytoczeniem powództwa o alimenty. Każdy, kto chce uzyskać alimenty na dziecko bądź na siebie zadaje sobie pytanie, jak wygląda taka procedura? Pierwszym krokiem powinno być wezwanie osoby, która zobowiązana jest do alimentacji, aby dobrowolnie …

Pozew o Alimenty Wzór Czytaj więcej

Podwyższenie Alimentów

Podwyższenie Alimentów

Podwyższenie alimentów, komu przysługuje to prawo? Podwyższyć alimenty może każdy, kto korzysta ze świadczenia alimentacyjnego, tzn. gdy zostały one już ustalone na mocy orzeczenia sądu, natomiast, gdy nie zostały one jeszcze orzeczone, możemy złożyć pozew o alimenty. Pozew o zwiększenie alimentów może złożyć do sądu sama osoba uprawniona lub jej opiekun prawny (np. matka w …

Podwyższenie Alimentów Czytaj więcej

Pozew o Podwyższenie Alimentów

Pozew o Podwyższenie Alimentów wzór pdf docx

W artykule pozew o podwyższenie alimentów pobierzesz, na końcu treści, darmowy wzór pozwu w formacie PDF i DOCx. Osoba lub opiekun prawny osoby, na rzecz której zasądzono alimenty, ma prawo do podwyższenia tego świadczenia, w przypadku, gdy nie odgrywa ono swojej roli, jaką jest zaspokajanie potrzeb osoby alimentowanej. Najczęściej podwyższenie świadczenia alimentacyjnego dotyczy alimentów zasądzonych …

Pozew o Podwyższenie Alimentów Czytaj więcej

Separacja Wniosek

Separacja Wniosek Wzór PDF DOCx.

Artykuł „Separacja Wniosek”, zawiera na końcu treści darmowy wzór do pobrania w formacie PDF i DOCx. Co to jest separacja Separacja małżeńska to instytucja pozwalająca na oddzielne życie małżonków, bez ustania małżeństwa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat separacji, to zapoznaj się z naszym artykułem Separacja. Separacja została uregulowana w art. 611 do art. 616 KRIO. Czym się …

Separacja Wniosek Czytaj więcej