...

Prawo Rodzinne

Majątek Osobisty i Majątek Wspólny Małżonków

Majątek osobisty i majątek wspólny małżonków

Ustawowa Wspólność Majątkowa Aby dobrze zrozumieć, czym jest majątek osobisty i majątek wspólny, należy zapoznać się z pojęciem ustawowej wspólności majątkowej. Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. Małżonkowie …

Majątek Osobisty i Majątek Wspólny Małżonków Czytaj więcej

Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa koszt

Rozdzielność majątkowa definicja Rozdzielność majątkowa to reżim majątkowy, który powstaje po zawarciu przez małżonków umownego ustroju majątkowego. Rozdzielność skutkuje tym, że nie dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków, więc małżonkowie posiadają wyłącznie majątki osobiste. W przypadku, gdy małżonkowie nie zawrą umowy małżeńskiej, dojdzie do powstania ustawowego ustroju małżeńskiego. Aby dobrze zrozumieć pojęcie rozdzielności małżeńskiej, trzeba …

Rozdzielność Majątkowa Czytaj więcej

Intercyza co to jest?

Intercyza co to jest

Intercyza co to jest? Intercyza definicja Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska jest to umowa zawarta w formie aktu notarialnego, która pozwala w drodze umowy uregulować stosunki majątkowe między małżonkami, według ich uznania, czyli na uzgodnionych przez nich warunkach odmiennych od wskazanych przez ustawodawcę. Najczęściej intercyza kojarzy się z zawarciem małżeńskiej umowy majątkowej z ustanowieniem rozdzielności …

Intercyza co to jest? Czytaj więcej

Małżeńska Wspólność Majątkowa

Malzenska Wspolnosc Majatkowa

Małżeńska Wspólność Majątkowa Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. Małżonkowie za pomocą umowy mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową bądź ustanowić rozdzielność majątkową (intercyza). Przykładem sytuacji, w …

Małżeńska Wspólność Majątkowa Czytaj więcej

Ile Wynoszą Alimenty

Ile Wynoszą Alimenty

Ile wynoszą alimenty? Takie pytanie zadają sobie najczęściej osoby, które chcą je uzyskać na rzecz dziecka oraz osoby, które otrzymały pozew o alimenty, z artykułu dowiesz się, jak ustalane są alimenty oraz od czego zależy ich wysokość. Kto i w jakiej części ponosi koszty utrzymania dziecka Co do zasady rodzice są zobowiązani w równych częściach …

Ile Wynoszą Alimenty Czytaj więcej

Alimenty na Żonę

Alimenty na żonę

Kiedy Alimenty na żonę? Alimenty na żonę możemy płacić zarówno w trakcie trwania małżeństwa, podczas separacji, jak i po ustaniu małżeństwa. Alimenty na żonę w trakcie małżeństwa Żona ma prawo wytoczyć pozew o alimenty w czasie trwania małżeństwa, gdy mąż nie wywiązuje się ze swojego obowiązku małżeńskiego wynikającego z art. 27 KRiO Obowiązek Zaspokajania Potrzeb …

Alimenty na Żonę Czytaj więcej

Upoważnienie do Wyjazdu Małoletniego za Granicę

Upoważnienie do Wyjazdu Małoletniego za Granicę wzór

Artykuł upoważnienie do wyjazdu małoletniego za granicę zawiera wzór, na końcu treści, upoważnienia do wyjazdu małoletniego za granicę, wzór dostępny w trzech formatach. W czasach częstych podróży, zarobkowania rodziców w różnych krajach świata, warto przygotować dokument, który umożliwi przekraczanie granicy dziecku, np. z dziadkami. Należy pamiętać, że jeżeli oboje rodziców dysponuje pełnią władz rodzicielskich, każde …

Upoważnienie do Wyjazdu Małoletniego za Granicę Czytaj więcej

Alimenty na Rodzica

Alimenty na Rodzica

W artykule Alimenty na rodzica poruszyliśmy tematykę alimentów na rzecz rodzica, z artykułu dowiesz się, kiedy powstaje taki obowiązek, jak uzyskać alimenty oraz jak się przed tym obowiązkiem bronić. Kiedy rodzic może żądać alimentów od dzieci? Alimenty należą się rodzicowi, który pozostaje w stanie niedostatku. W niedostatku pozostaje osoba, która nie jest w stanie w …

Alimenty na Rodzica Czytaj więcej

Rozwód Za Porozumieniem Stron

Rozwód za porozumieniem stron wzór pdf docx.

Co to jest rozwód za porozumieniem stron Rozwód za porozumieniem stron to taki rozwód, w którym małżonkowie zrezygnowali z orzeczenia o winie rozpadu małżeństwa. W przypadku zgodnego oświadczenia małżonków sąd nie będzie zobowiązany wskazać w wyroku rozwodowym, który z małżonków odpowiada za rozpad małżeństwa. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron przyjmuję się, że dwie strony …

Rozwód Za Porozumieniem Stron Czytaj więcej