...

Zaniżone Odszkodowanie z OC Sprawcy

zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy

Zaniżone odszkodowanie z OC

W przytłaczającej większości odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy OC są przez towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżane. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób towarzystwa zaniżają odszkodowania oraz jak wywalczyć wyższe odszkodowanie.

Jak towarzystwo ustala wysokość szkody?

Towarzystwa co do zasady likwidują szkody tzw. metodą kosztorysową, która polega na wyliczeniu przez rzeczoznawcę kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku w profesjonalnym programie (Audatex lub EurotaxGlass’s) komputerowym, który pozwala oszacować wysokość szkody.

Po wyliczeniu wysokości szkody likwidator kwalifikuje szkodę jako częściową bądź całkowitą, a następnie wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie.

Przykład zaniżone odszkodowanie z OC:

Piotr miał wypadek, w którym uszkodzony został jego pojazd, po zgłoszeniu szkody przyjechał do niego rzeczoznawca, który wyliczył koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku, likwidator uznał, że szkoda jest częściowa i wypłacił Piotrowi 2 000,00 zł odszkodowania, po sprawdzeniu szkody przez niezależnego rzeczoznawcę okazało się, że szkoda została zaniżona o 4 000,00 zł i Piotr łącznie otrzymał 6 000,00 zł.

Co się nam należy z tytułu szkody z OC?

Zgodnie z powszechnym orzecznictwem poszkodowany ma prawo uzyskać tzw. pełne odszkodowanie, czyli takie, które pozwala przywrócić pojazd do stanu sprzed wypadku, a więc jeżeli mieliśmy w pojeździe oryginalne części, to też takie powinien zastosować ubezpieczyciel, przy obliczaniu odszkodowania. Ponadto ubezpieczyciel musi zastosować rynkowe ceny za roboczogodzinę pracy warsztatu.

Przykład zaniżone odszkodowanie z OC:

Adam posiadał 10-letnie audi, po szkodzie otrzymał od ubezpieczyciela sprawcy kosztorys, w którym przyznana została mu kwota 6 000,00 zł, ubezpieczyciel uwzględnił części zamienne niższej jakości niż te, które były w uszkodzonym pojeździe, Adam udał się do niezależnego rzeczoznawcy i okazało się, że faktyczna wysokość szkody to 16 000,00 zł, a więc Adam może uzyskać jeszcze 10 000,00 zł odszkodowania więcej ponad już wypłacone 6 000,00 zł.

Co zrobić po otrzymaniu kosztorysu?

Niezależnie od tego, co zrobimy, należy nam się pełne odszkodowanie. Po otrzymaniu kosztorysu możemy, więc:

 • Naprawić pojazd we własnym zakresie (sami, u znajomego lub w wybranym warsztacie).
 • Nie naprawiać pojazdu.
 • Oddać pojazd do autoryzowanego serwisu.
 • Oddać pojazd do serwisu współpracującego z towarzystwem.

Niezależnie jaki sposób likwidacji szkody wybierzemy, zawsze mamy prawo do pełnego odszkodowania.

Jeżeli wybierzemy naprawę we własnym zakresie bądź nie będziemy naprawiać samochodu, to warto sprawdzić, czy nasz kosztorys nie został zaniżony.

Ile czasu mamy na uzyskanie wyższego odszkodowania?

Co do zasady mamy 3 lata od czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie, a w przypadku złożenia reklamacji, trzy lata od dnia wydania odpowiedzi na reklamację. Dodatkowo warto pamiętać, że termin 3-letni ubiega w ostatnim dniu roku, w którym wypada dzień przedawnienia.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie?

Sprawdzenie kosztorysu towarzystwa

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy nasze odszkodowanie jest faktycznie zaniżone, dlatego musimy udać się do rzeczoznawcy, który przeliczy kosztorys i sprawdzi, czy odszykowanie zostało zaniżone oraz wyliczy prawidłowe odszkodowanie. Koszt sporządzenia kosztorysu to najczęściej od 150 do 300 zł.

Jeżeli nie masz pewności czy twoje odszkodowanie zostało zaniżone, możesz poprosić nas o pomoc przy pomocy niżej zamieszczonego formularza i damy Ci znać czy warto przeliczyć kosztorys towarzystwa.

Formularz Kontaktowy pomoc w odszkodowaniu z OC sprawcy:  Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy odwołanie

  Drugim krokiem, jaki powinniśmy zrobić po przeliczeniu kosztorysu przez niezależnego biegłego, jest zgłoszenie reklamacji do towarzystwa ubezpieczeniowego, któremu damy szansę naprawy swojej błędnej decyzji, jednakże większość reklamacji kończy się odmową, bądź częściową dopłatą.

  Towarzystwo będzie miało dodatkowe 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamacje, gdy dostaniemy decyzję odmowną, pozostanie nam pozwanie towarzystwa lub odsprzedanie szkody.

  Pozew do sądu, czyli sprawa o zaniżone odszkodowanie z OC

  Możemy zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi, który uzyska w naszym imieniu odszkodowanie poprzez pozwanie towarzystwa przed sąd.

  Plus takiego rozwiązania to przede wszystkim uzyskanie pełnego odszkodowania, minusem w porównaniu do odsprzedania szkody, jest czas oczekiwania na zakończenie sprawy, sprawy o zaniżone odszkodowanie trwają od 6 miesięcy (przy ugodzie) do nawet 2 lat.

  Odsprzedaż szkody

  Możemy również odsprzedać naszą szkodę podmiotowi, który zajmuje się dochodzeniem odszkodowań, przed skorzystaniem z usług takiej firmy, należy sporządzić kosztorys szkody, gdyż firmy skupujące odszkodowania nie zdradzają, o ile rzeczywiście szkoda została zaniżona.

  Plusem takiego rozwiązania jest szybkie uzyskanie gotówki, natomiast minus to odzyskanie części brakującej kwoty odszkodowania, gdyż firma skupująca szkody pobiera prowizję, uzyskując kosztorys przed negocjacją z taką firmą, będziemy wiedzieć, ile procent dopłaca nam taka firma, pamiętaj, aby nie sprzedawać szkody w ciemno!

  Jak towarzystwa zaniżają szkodę?

  Użycie zamienników części oryginalnych

  Towarzystwa najczęściej w swoich kosztorysach stosują nieoryginalne części zamienne, które są znacznie tańsze od oryginalnych, co powoduje znaczne obniżenie odszkodowania.

  Jeżeli pojazd przed wypadkiem był w dobrym stanie i składał się z części oryginalnych, to też takie części powinien uznać rzeczoznawca towarzystwa, tylko w przypadku, gdy rzeczoznawca towarzystwa wykaże, że wcześniej w pojeździe występowały zamienniki, będzie on miał prawo w kosztorysie je uwzględnić i obniżyć odszkodowanie.

  Obowiązkiem towarzystwa przy oględzinach jest zbadanie pojazdu, jeżeli pojazd miał wcześniej zamontowane części zamienne, to rzeczoznawca powinien to uwzględnić przy oględzinach, jednakże tak dogłębna analiza byłaby dla towarzystw nieopłacalna, więc najczęściej rzeczoznawca tylko powierzchownie bada pojazd czujnikiem lakieru.

  Uwzględnienie niskiej stawki roboczogodziny

  Drugim najczęściej stosowanym zabiegiem umożliwiającym obniżenie odszkodowania przez towarzystwo jest stosowanie zaniżonej stawki za roboczogodzinę pracy warsztatu, który by pojazd naprawiał.

  Zaniżenie wartości pojazdu i zaliczenie szkody jako całkowitej

  Kolejną praktyką jest zaniżenie wartości pojazdu i zaliczenie szkody jako całkowitej.

  Szkoda częściowa występuje, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu sprzed wypadku, czyli koszt naprawy pojazdu nie może przewyższyć jego wartości w stanie przed wypadkiem.

  Przykład zaniżone odszkodowanie z OC:

  Miałeś/aś wypadek samochodem o wartości 10 000,00 zł, to zasadne jest jego naprawianie, gdy koszt takiej naprawy nie przewyższa 10 000,00 zł, natomiast gdy koszt naprawy przewyższa wspomnianą kwotę, dochodzi do wystąpienia szkody całkowitej.

  Szkoda całkowita z OC występuje, gdy przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociągałoby za sobą dla zobowiązanego (dla towarzystwa lub sprawcy wypadku) za wysokie koszty, a tj. takie koszty, które przewyższają wartość pojazdu w stanie sprzed wypadku.

  (np. wartość auta przed wypadkiem to 10 000,00 zł, natomiast koszt naprawy po wypadku wyniósłby 11 000,00 zł. W związku, z czym ubezpieczyciel wypłaca kwotę 10 000,00 zł, którą potrąca o wartość wraku).

  Należy mieć na uwadze, iż towarzystwa ubezpieczeniowe, likwidując szkodę całkowitą z OC, często zaniżają wartość aut, co prowadzi do uznania szkody całkowitej, ale można z tym walczyć, jeżeli podejrzewamy, że wartość pojazdu wskazana przez towarzystwo została zaniżona, również powinniśmy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy.

  Ile płacą za szkodę całkowitą?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe za szkodę całkowitą z OC wypłacają różnicę między wartością pojazdu sprzed wypadku oraz wartości pozostałości (gdy wartość auta sprzed wypadku wynosi 20 000,00 zł a wartość wraku 5 000,00 zł, to towarzystwo powinno wypłacić 15 000,00 zł).

  Podsumowanie zaniżone odszkodowanie z OC

  Reasumując, gdy tylko nabierzesz podejrzenia, że odszkodowanie z OC sprawcy pojazdu zostało zaniżone, to warto taką sprawę przeanalizować i sprawdzić, czy możesz uzyskać więcej.

  Jeżeli nie jesteś w stanie określić czy warto cokolwiek robić w swojej sprawie, możesz zadać nam pytanie poprzez poniżej zamieszczony formularz:

  Formularz Kontaktowy pomoc w odszkodowaniu z OC sprawcy:   FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania:

   Co zrobić, gdy ubezpieczalnia zaniża odszkodowanie?

   Należy przeanalizować sprawę, czyli przekazać kosztorys niezależnemu rzeczoznawcy, który sprawdzi, czy szkoda została zaniżona.

   Jak odzyskać zaniżone odszkodowanie?

   Aby odzyskać zaniżone odszkodowanie, należy upewnić się, czy faktycznie zostało ono zaniżone, a następnie wezwać towarzystwo do zapłaty i przy odmowie pozwać towarzystwo lub sprzedać szkodę.

   Jak uzyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy?

   Gdy jesteśmy pewni, że odszkodowanie zostało zaniżone, należy napisać reklamację do towarzystwa, a w przypadku jej nieuwzględnienia możemy pozwać towarzystwo lub sprzedać naszą szkodę firmie odszkodowawczej.

   Zaniżone odszkodowanie z OC – dlaczego?

   Najczęściej odszkodowanie z OC jest zaniżone, gdyż towarzystwo przewiduję naprawę na częściach nieoryginalnych oraz zaniża koszty roboczogodziny przez warsztat.

   Kiedy zgłosić szkodę z OC sprawcy wypadku?

   Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Według nowych przepisów szkoda przedawnia się na koniec roku.

   Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne:

   Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla

   Artykuł powstał przy pomocy: Adwokat Kielce Odszkodowania

   Ostatnio aktualizowano 15 lutego, 2023

   Proszę podziel się linkiem :)

   Zostaw komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *