...

Zdolność do Czynności Prawnych

Zdolność do czynności prawnych

Definicja

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami np. sprzedaży mieszkania.

Przykład:

Siedmiolatek ma zdolność prawną, ale nie posiada zdolności do czynności prawnej. Może on posiadać dom, ale nie ma prawa sam go sprzedać.

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych. Zdolność prawna przysługuje każdej osobie fizycznej bez ograniczeń przez całe życie.

Przykład:

Siedmiolatek ma zdolność prawną, ale nie posiada zdolności do czynności prawnej. Może on posiadać dom (zdolność prawna), ale nie ma prawa sam go sprzedać (nie może rozporządzać prawem, gdyż nie ma zdolności do czynności prawnych).

Kto ma zdolność do czynności prawnych?

Pełną zdolność do czynności prawnych mają pełnoletnie osoby fizyczne, którym nie została ograniczona zdolność do czynności prawnych.
Ponadto zdolność prawą mają podmioty, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną np. Fundacje, Spółki prawa handlowego, Skarb Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego.

Jaki rodzaj zdolności do czynności prawnych posiada 13 latek?

Trzynastolatek posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a więc może zawierać drobne umowy w sprawach życia codziennego np. zakup zeszytu czy książki, nie będzie on mógł sam dokonywać transakcji takich jak kupno samochodu czy mieszkania.

Na czym polega zdolność do czynności prawnych?

Zdolność do czynności prawnych, to możliwość zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami, czyli np. wzięcie kredytu czy sprzedaż domu.

Ustanie zdolności do czynności prawnych

Zdolność do czynności podmiotów prawnych, co do zasady ustaje wraz z ich rozwiązaniem, natomiast osoba fizyczna traci zdolność prawną w przypadku śmierci.

Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne od ukończenia trzynastego roku życia do dnia uzyskania pełnoletności oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Kto nie ma zdolności do czynności prawnych?

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mają zdolności do czynności prawnej. Czynność prawna zawarta z osobą, która nie ma zdolności do czynności prawnej, jest co do zasady — nieważna. Wyjątkiem są czynności zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, która staje się ważna z chwilą jej wykonania, jak np. zakup chleba czy wody.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej?

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Zdolność Prawna
  Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla
  Zadatek a Zaliczka

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *