...

Zdolność Prawna

Zdolność Prawna

Definicja

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych. Zdolność prawna przysługuje każdej osobie fizycznej bez ograniczeń przez całe życie. Zaburzenia psychiczne czy fizyczne nie wpływają na zdolność prawną.

Przykład:

Siedmiolatek, może być właścicielem nieruchomości, znajduje się pod ochroną przepisów prawnych jak każda inna osoba, ma on również obowiązek przestrzegać przepisów prawa.

Komu przysługuje zdolność prawna?

Zdolność prawną ma każdy człowiek (osoba fizyczna) od chwili urodzenia oraz podmioty, którym przepisy prawa przyznają taką zdolność np. Skarb Państwa, spółki prawa handlowego, fundacje czy jednostki samorządu terytorialnego. Zdolność prawną ma również dziecko poczęte, jednakże prawa i zobowiązania majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się żywe.

Różnica między zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami np. sprzedaży mieszkania.

Przykład:

Siedmiolatek ma zdolność prawną, ale nie posiada zdolności do czynności prawnej. Może on posiadać dom (posiadać prawo), ale nie ma prawa sam go sprzedać (nie może rozporządzać prawem, gdyż nie ma zdolności do czynności prawnych).

W jakim wieku człowiek uzyskuje zdolność prawną?

W momencie urodzenia człowiek uzyskuje zdolność prawną.

Czy osoby prawne mają zdolność prawną?

Tak, posiadają ją osoby prawne, którym przepisy prawa przyznają taką zdolność np. Skarb Państwa, spółki prawa handlowego, fundacje czy jednostki samorządu terytorialnego.

Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne od ukończenia trzynastego roku życia do dnia uzyskania pełnoletności oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Ograniczona zdolność do czynności prawnych pozwala zawierać drobne umowy w życiu codziennym.

Kto nie ma zdolności do czynności prawnych?

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mają zdolności do czynności prawnej.

Skutki dokonania czynności prawnej przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dotyczy to drobnych codziennych spraw.

Przykład:

Pięciolatek może kupić np. wodę czy napój w sklepie, natomiast nie może on zakupić droższych rzeczy jak np. komputer.

Ustanie zdolności prawnej

Zdolność prawna podmiotów prawnych, co do zasady ustaje wraz z ich rozwiązaniem. Osoba fizyczna traci zdolność prawną w przypadku śmierci.

Zobacz inne nasze artykuły:

Upoważnienie do Odbioru Dziecka
Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla
Umowa Kupna Sprzedaży Quada
Zadatek a Zaliczka

Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *