...

Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla Wzór

W artykule „umowa kupna sprzedaży motocykla” będziesz mógł pobrać, na końcu treści, wzór umowy w formatach pdf i docx.

Umowa Kupna sprzedaży motocykla pdf doc

Przepisy

Umowa sprzedaży motocykla, potocznie nazywana umową kupna-sprzedaży motocykla, to umowa sprzedaży uregulowana w kodeksie cywilnym art. 535-602, więcej o umowie sprzedaży możesz dowiedzieć się z naszego artykułu: „umowa sprzedaży wzory z omówieniem

Co powinna zawierać umowa?

Umowa sprzedaży szczególnie powinna zawierać:

 • dokładne oznaczenie stron umowy,
 • miejsce jej zawarcia,
 • datę zawarcia,
 • cenę motocykla,
 • podpisy stron umowy,
 • dokładne oznaczenie sprzedawanego motocykla, w tym: marka, model, jak również możemy dodać: numer silnika, przebieg, kolor, pojemność silnika, datę produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny.

Gdy motocykl posiada usterki bądź inne mankamenty, warto dopisać w umowie kupna sprzedaży motocykla, iż kupujący jest świadomy zakupu pojazdu posiadającego usterkę. Brak takiego oświadczenia może doprowadzić do dochodzenia przez kupującego praw z tytułu rękojmi. Dobrą praktyką jest również sporządzenie dokumentacji fotograficznej, przedstawiającej stan motocykla sprzed jego nabycia.

Co sprzedający powinien wydać kupującemu?

Umowa-kupna-sprzedazy-motocykla-wzór- pdf

Sprzedający powinien wydać kupującemu: rzecz, czyli motocykl oraz jego przynależności.

Obowiązkowo sprzedawca musi przekazać kupującemu:

 • motocykl,
 • klucze, jak również wszelkie dokumenty pojazdu.

Jeżeli umowa kupna sprzedaży motocykla stanowi, że jej przedmiotem były również inne akcesoria motocykl jak np. opony czy bagażnik, warto wymienić je w umowie, aby uniknąć nieporozumień w sytuacji, gdy nie zostaną one wydane wraz z motocyklem.

Forma umowy sprzedaży motocykla

Najlepiej, gdy umowa kupna sprzedaży motocykla jest sporządzona na piśmie, a dwa jej egzemplarze zostaną wymienione między stronami umowy. Jeżeli chodzi o podpis, to najlepiej, gdy jest on czytelny i  zawiera co najmniej nazwisko kontrahentów umowy sprzedaży. 

Najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umowy kupna sprzedaży motocykla:

 • Podpisanie umowy z jednym sprzedającym, gdy motocykl jest przedmiotem współwłasności;
 • niewyszczególnienie stanu motocykla w umowie, w przypadku gdy jest o uszkodzony;
 • obniżanie kwoty, za jaką motocykl został sprzedany, gdy nie ma to wpływu na wysokość podatku PCC.

Zawarty poniżej wzór stworzono z uwzględnieniem interesów obu stron umowy.

Rękojmia

Sprzedawca motocykla odpowiedzialny jest za jego wadę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, czy powstała ona z jego winy. Wada fizyczna to niezgodności sprzedanego motocykla z umową, szczególnie jeżeli sprzedany motocykl:

 • Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia.
 • Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego.
 • Nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
 • Został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Notatka do wzoru:

 • Ogólny sposób skonstruowania wzoru pozwala wykorzystać, go jako umowe sprzedaży motocykla lub skutera.
 • Pamiętaj, aby ewentualne dodatkowe zapisy do wzoru robić ponad podpisami.
 • Uwzględnij w umowie wszystkie wady motocykla.
 • Pamiętaj, aby cena zawarta w umowie była rzeczywista.
 • Jeżeli chcesz edytować wzór, najlepiej pobierz rozszerzenie docx., gdy chcesz go tylko wypełnić, możesz wybrać format PDF.

Wzór Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla do Pobrania:

Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla w formacie PDF

Pobierz: UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY MOTOCYKLA PDF
Umowa-kupna-sprzedazy-motocykla-2.pdf – 121 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla w formacie DOCx.

Pobierz: UMOWA SPRZEDAŻY MOTOCYKLA DOCX.
Umowa-kupna-sprzedazy-motocykla-1.docx – 20 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
  Umowa Kupna Sprzedaży Skutera i Motoroweru

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw Komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.