...

Upoważnienie do Odbioru Prawa Jazdy

W artykule „Upoważnienie do Odbioru Prawa Jazdy Wzór” pobierzesz, na końcu treści wzór upoważnienie oraz poznasz podstawowe informacje dotyczące jego zawierania.

Upoważnienie Do Odbioru Prawa Jazdy Wzór 2 Pliki PDF DOCx

Upoważnienie to kolokwialna nazwa pełnomocnictwa, różnica może bazować na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobniejszych takich jak np. przerejestrowania samochodu czy jego wyrejestrowania.

Forma

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy powinno mieć co najmniej taką samą formę jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy, najczęściej jednak stosowana jest forma pisemna.

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego, to imię, nazwisko, adres, pesel, ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

Jak napisać upoważnienie do odbioru prawa jazdy?

Upoważnienie do rejestracji pojazdu powinno zawierać:
Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
Zakres upoważnienia (czyli do jakich czynności prawnych upoważniono umocowanego).
Datę i miejsce sporządzenia upoważnienia.
Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Ile kosztuje udzielenie upoważnienia?

Pełnomocnictwo, czyli upoważnienie podlega opłacie w wysokości 17 zł, natomiast pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny (np. mężu, żonie, bratu, siostrze, synowi, ojcu, matce, córce) jest zwolnione z  opłaty skarbowej.

Odwołanie upoważnienia 

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy możemy odwołać w każdej chwili, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania upoważnienia z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem.

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy co do zasady może być odwołane w dowolnej formie. Jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

Przepisy dotyczące pełnomocnictwa art. 98-101 kodeksu cywilnego.

Dalsze pełnomocnictwa

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Dokonanie czynności prawnej po wygaśnięciu pełnomocnictwa

Gdy pełnomocnik po wygaśnięciu pełnomocnictwa dokona w imieniu mocodawcy czynność prawną w granicach pełnomocnictwa, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona miała wiedzę o wygaśnięciu pełnomocnictwa lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

Notatka do wzoru:

 • Pamiętaj, aby nie zostawiać pustego miejsca w pełnomocnictwie, co może spowodować dopisanie dodatkowej treści.
 • Jeżeli chcesz edytować wzór, najlepiej pobierz rozszerzenie docx., gdy chcesz go tylko wypełnić, możesz wybrać format PDF.

Upoważnienie do Odbioru Prawa Jazdy Wzór

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy pdf

Pobierz: Upoważnienie do Odbioru Prawa Jazdy PDF
Upowaznienie-do-odbioru-prawa-jazdy.pdf – 57,17 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy word

Pobierz: Upoważnienie do Odbioru Prawa Jazdy DOCx.
Upowaznienie-do-odbioru-prawa-jazdy.docx – 16,79 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

wzory dokumentow

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Upoważnienie do Wyrejestrowania Pojazdu
  Upoważnienie do Złomowania Pojazdu
  Upoważnienie do Załatwienia Spraw
  Standardowe Upoważnienie Wzór
  Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *