...

Podwyższenie Alimentów

Podwyższenie Alimentów

Podwyższenie alimentów, komu przysługuje to prawo?

Podwyższyć alimenty może każdy, kto korzysta ze świadczenia alimentacyjnego, tzn. gdy zostały one już ustalone na mocy orzeczenia sądu, natomiast, gdy nie zostały one jeszcze orzeczone, możemy złożyć pozew o alimenty.

Pozew o zwiększenie alimentów może złożyć do sądu sama osoba uprawniona lub jej opiekun prawny (np. matka w imieniu dziecka) bądź pełnomocnik tych osób (np. adwokat na zlecenie opiekuna prawnego).

Warto dodać, że obowiązek alimentacyjny może dotyczyć nie tylko dzieci, ale również i krewnych czy małżonka.

Podwyższenie alimentów, jak się do tego zabrać?

Co zrobić, żeby podnieść alimenty?

Po pierwsze, możemy poprosić osobę zobowiązaną do alimentowania o dobrowolne wpłacanie wyższej kwoty, po drugie, gdy polubowny sposób się nie sprawdzi, będziemy zmuszeni do wniesienia pozwu o podwyższenie alimentów.

Napisanie pozwu możemy zlecić adwokatowi, co będzie najpewniejszym rozwiązaniem, bądź możemy sporządzić go sami, zobacz nasz artykuł Pozew o podwyższenie alimentów wzór.

Czy sąd może nie podwyższyć alimenty?

Tak sąd może nie podwyższyć alimentów, aby sąd uwzględnił pozew o wyższe alimenty, musi on być zasadny. Pozew będzie zasadny, gdy potrzeby alimentowanego są uzasadnione, a osoba zobowiązana do alimentowania ma możliwość tym wydatkom podołać.

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów?

Zwiększenie kwoty alimentów jest możliwe w każdym czasie podczas trwania obowiązku alimentacyjnego, warto przy tym pamiętać, że sąd podwyższy alimenty, gdy będzie to uzasadnione.

Ile kosztuje sprawa o podwyższenie alimentów?

Samo złożenie pozwu nie jest związane z opłatami, natomiast, gdy powierzymy naszą sprawę adwokatowi, może to wiązać się z dodatkowymi wydatkami, które są ustalane indywidualnie w zależności od zawiłości sprawy. W sprawach o zwiększenie alimentów dobrą decyzją jest skorzystanie z pomocy adwokata, który poprowadzi nas przez zawiłości procedury i podpowie, jak skutecznie dochodzić praw.

Ile trwa sprawa o podwyższenie alimentów?

Sprawa o zwiększenie alimentów, będzie trwała przeważnie od 5 miesięcy do 1 roku, w zależności od obciążenia danego sądu, jednakże wskazanie dokładnego przedziału czasowego jest niemożliwe, gdyż często proces może się wydłużyć, ze względu na zachowanie stron postępowania.

Jakie argumenty o podwyższenie alimentów?

Argumenty, jakie możemy użyć w pozwie o podwyższenie alimentów, mogą dotyczyć zmiany sytuacji życiowej bądź materialnej stron. Sąd może zwiększyć alimenty, gdy wzrosły potrzeby dziecka lub zmieniła się na plus sytuacja osoby, która alimenty płaci.

Przykładami zwiększonych potrzeb alimentowanego (np. dziecka) mogą być:
– Zwiększenie wydatków związanych edukacją, wyżywieniem, chorobą, zajęciami dodatkowymi, studiami, rozwijaniem pasji. Upraszczając, każdy uzasadniony wzrost kosztów utrzymania alimentowanego może być podstawą do podwyższenia alimentów.

Przykładami poprawy sytuacji osoby opłacającej alimenty mogą być:
– Podwyżka z pracy, zakończenie leczenia i rehabilitacji, nagłe wzbogacenie się tej osoby, a więc każda okoliczność, która pozwalałaby na zasądzenie wyższych alimentów, ale powstała już po ich zasądzeniu.

Chcesz, dowiedzieć się więcej na temat pozwu o zwiększenie alimentów? Możesz przejść do naszego artykułu: Pozew o podwyższenie alimentów wzór.

Sprawa o podwyższenie alimentów jak się bronić?

Aby skutecznie bronić się w sprawie o zwiększenie alimentów, musimy udowodnić, że zawarte w pozwie żądanie jest niezasadne.

Sprawdź, czy przedstawione rachunki pokrywają się z rzeczywistością i kwoty za wydatki alimentowanego odpowiadają ceną rynkowym, często może zdarzyć się tak, iż jakieś usługi np. korepetycje mogą kosztować 100 zł za godzinę, a w pozwie przedstawiony jest rachunek na 250 zł za godzinę.

W przypadku, gdy od zasądzenia alimentów, wzrosły koszty utrzymania bądź spadły dochody osoby zobowiązanej do alimentowania, należy przedstawić tę okoliczność i udowodnić, że możliwości finansowe tej osoby się zmniejszyły.

Często zdarza się, że opiekun sztucznie stwarza jakiś koszt, który nie jest uzasadniony np. gdy matka posyła dziecko na drogie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które nie mają wpływu na rozwój dziecka, a pociągają za sobą nadmierne koszty.

Dodatkowo możemy powołać się na brak środków finansowych, który został wywołany przez przyczynę niezależną, jak np. choroba, grupowe zwolnienia lub inne okoliczności uzasadniające gorszą sytuację materialną.

Zobacz inne nasze artykuły:

Ile Kosztuje Rozwód
Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Pozew o Rozwód

Ostatnio aktualizowano 13 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *