...

Pozew o Rozwód Wzór-Jak Napisać Pozew?

Pozew o rozwód wzór

Z artykułu pozew o rozwód wzór… dowiesz się, czym jest pozew, jakie są jego najważniejsze elementy oraz na końcu artykułu znajdziesz darmowe wzory pozwu o rozwód do pobrania.

Pozew o rozwód czym jest?

Pozew rozwodowy to pismo skierowane do sądu zawierające żądanie rozwiązania małżeństwa, które ma na celu wszczęcie procesu. Ponadto może zawierać inne wnioski jak np. o zabezpieczenie żądania alimentacyjnego, jak również zasądzenie alimentów na rzecz drugiego małżonka czy eksmisje małżonka ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania.

Kiedy powinniśmy złożyć pozew o rozwód

Rozwód zostanie orzeczony w przypadku, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza (pewne istnienie więzi gospodarczej jest dopuszczalne). Ponadto rozkład pożycia musi być trwały, a więc taki który najprawdopodobniej nie jest możliwy do przywrócenia.

Wnioski, jakie możemy zawrzeć w pozwie rozwodowym

W pozwie rozwodowym najczęściej małżonkowie składają wnioski o:

 1. Nieorzekaniu przez sąd o winnym rozpadu pożycia.
 2. Ograniczenie praw rodzicielskich jednemu z małżonków.
 3. Ustalenie kontaktów z dzieckiem.
 4. Zasądzenie alimentów na rzecz małżonka.
 5. Udzielenie zabezpieczenia żądania alimentacyjnego.
 6. Uregulowanie korzystania ze wspólnego mieszkania.
 7. Podział majątku wspólnego (w prostych przypadkach).
 8. Eksmisje małżonka ze wspólnego mieszkania.

Rozwód bez orzekania o winie a rozwód z orzekaniem o winę

Rozwód bez orzekania o winie różni się od zwykłego rozwodu tym, że małżonkowie zgodnie zwolnili sąd od obowiązku orzekania o tym, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa (obowiązek ten zawarty jest w art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej KRiO).

Pozew rozwody koszt

Podstawowym i obligatoryjnym kosztem rozwodu jest opłata sądowa w wysokości 600 zł.

Ponadto rozwód może wiązać się z dodatkowymi nieobligatoryjnymi opłatami jak np.:

opinie biegłych sądowych: 400– 1 100 zł,

mediacja: nie więcej niż 450 zł,

kurator rodzinny: ok. 80 zł,

honorarium prawnika: 1 500 – 7 000 zł.

Opłaty powyższe powstają w zależności od tego, czy korzystamy z pomocy adwokata (honorarium prawnika), jak również od zawiłości sprawy (opinie biegłych, kurator czy mediacja).

Pozew o rozwód koszt prowadzenia sprawy

Koszt prowadzenia sprawy rozwodowej uzależniony jest od wielu czynników, tj. Zawiłość sprawy, czyli od tego, czy strony chcą orzekania o winie, czy miały wspólne małoletnie dzieci, czy żądają zasądzenia alimentów oraz, czy składają inne wnioski. Dodatkowo każdy adwokat może mieć własną stawkę, w zależności od indywidualnego cennika. Dlatego radzimy Ci umówić się na spotkanie z adwokatem, który wyceni koszt prowadzenia sprawy i będziesz mógł ocenić czy zaproponowana stawa jest odpowiednia.

Gdzie złożyć pozew o rozwód

Zasadniczo pozew o rozwód wnosi się do właściwego sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma — sąd miejsca zamieszkania powoda.

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie należy do wyjątków, gdyż przeważnie te sprawy nie należą do najprostszych. Najczęściej do podziału majątku dochodzi już między byłymi małżonkami w osobnym procesie.

Elementy wyroku rozwodowego

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o:

 1. władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków;
 2. kontaktach rodziców z dziećmi (na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dziećmi);
 3. Wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci;
 4. sposobu korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie;
 5. tym który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (tego rozstrzygnięcia sąd zaniecha na zgodne żądanie małżonków).

Ponadto na wniosek strony sąd może:

 1. nakazać eksmisję jednego z małżonków ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania;
 2. dokonać podziału majątku wspólnego;
 3. orzec o podziale wspólnego mieszkania lub przyznać mieszkanie drugiemu małżonkowi;
 4. orzec alimenty na rzecz jednego z małżonków.

Pozew o rozwód wzór

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie:

Pobierz: Pozew o Rozwód Wzór Docx.
Pozew-o-rozwod-bez-orzekania-o-winie-wzor-1.docx – 18,54 KB

Pobierz: Pozew o Rozwód Wzór PDF
Pozew-o-rozwod-bez-orzekania-o-winie-wzor-2.pdf – 90,91 KB

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie:

Pobierz: Pozew o Rozwód z Orzeczeniem o Winie Wzór DOCx.
Pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-wzor.docx – 18,14 KB

Pobierz: Pozew o Rozwód z Orzeczeniem o Winie PDF
Pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-wzor.pdf – 91,18 KB

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

Formularz kontaktowy:

  Zobacz nasze inne artykuły:

  Może Cię zainteresować: Rozwód Krok po Kroku, Czyli jak Wygląda Rozwód?

  Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Kielce Rozwody.

  Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)