...

Stwierdzenie Nabycia Spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia mają na celu ustalenie i potwierdzenie kto i w jakiej części dziedziczy spadek, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Do czego potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia?

Stwierdzenie nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia pozwalają udowodnić prawa do odziedziczonego majątku, okazanie któregoś z tych dokumentów będzie niezbędne w przypadku przerejestrowania samochodu, wypłaty gotówki z konta spadkodawcy, załatwienia spraw w spółdzielni mieszkaniowej czy wpisu w księdze wieczystej. W przypadku wielu spadkobierców należy również dokonać działu spadku.

Przykład:

Adam P. odziedziczył po zmarłym ojcu samochód osobowy, który postanowił przerejestrować na własne nazwisko, udał się do wydziału komunikacji z aktem zgonu ojca, w wydziale komunikacji odmówiono mu rejestracji pojazdu, gdyż nie przedstawił dokumentu, który udowodniłby, że to on spadek odziedziczył. W związku z powyższym Adam P. udał się do notariusza, aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia.

Gdzie uzyskać dokument potwierdzający nabycie spadku?

Swoje prawa do spadku możemy udowodnić za pomocą:

 • Stwierdzenia nabycia spadku, które otrzymamy na wniosek złożony do sądu.
 • Notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, który uzyskamy u notariusza.

Stwierdzenie nabycia spadku sąd czy poświadczenie od notariusza?

Szybciej i prościej będzie uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza, dlatego, jeżeli potrzebujemy szybko uzyskać dokument, który potwierdzi nasze prawo do spadku, to zdecydowanie warto postawić na wizytę u notariusza i uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Sąd może stwierdzić nabycie spadku na wniosek:

 • Spadkobierców.
 • Wierzycieli spadku.
 • Dłużników spadku.
 • Wierzyciela spadkobiercy.
 • Nabywcy spadku.
 • Współwłaścicieli majątku spadkowego.
 • Innych uprawnionych podmiotów.

Termin początkowy

Stwierdzić nabycie spadku lub wydać akt poświadczenia dziedziczenia można dopiero po upływie sześciu miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, więcej na temat otwarcia spadku w artykule: Data Nabycia Spadku.

Przykład:

Piotr B. trzy miesiące od śmierci ojca złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, jednakże jego siostra nie złożyła jeszcze oświadczenia o przyjęciu spadku, w związku z czym nie może jeszcze zostać wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Koszty

Uzyskanie sądowego stwierdzenia nabycia spadku, będzie nas kosztować 100,00 zł, opłatę należy uiścić przy składaniu wniosku.

Natomiast koszty, jakie poniesiemy u notariusza, będą uzależnione od tego, czy dziedziczenie jest ustawowe, czy testamentowe, liczby wypisów itd., dlatego jednoznacznie nie można określić, ile zapłacimy, więc należy zadzwonić do kancelarii notarialnej, opisać sprawę i na tej podstawie notariusz wskaże nam, jaką kwotę będziemy zobowiązani zapłacić.

Czas, jaki stracimy na przygotowaniu wniosku do sądu i oczekiwanie na termin rozprawy, powodują, że wiele osób decyduje się na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu sporządzonego w formie szczególnej, notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.

Odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza

Notariusz ma obowiązek odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy ma wątpliwości co do kręgu spadkobierców, tytułu ich powołania do dziedziczenia lub wielkości przysługujących im udziałów.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie, na jakiej zasadzie dojdzie do dziedziczenia, w szczególności sąd ma za zadanie ustalić, czy spadkodawca pozostawił testament, ustalić krąg spadkobierców oraz w jakiej części dany spadkobierca odziedziczy spadek po zmarłym.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostanie wydane po przeprowadzeniu rozprawy, na którą zostaną wezwani potencjalni spadkobiercy oraz wnioskodawca.

Wpis do rejestru spadkowego

Zarówno postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, muszą być zgłoszone do rejestru spadkowego, w którym gromadzone są informacje o dokumentach poświadczających dziedziczenie.

Zapewnienie spadkowe

Spadkobierca na rozprawie może złożyć zapewnienie, w którym wskaże, że nie ma innych spadkobierców oraz że spadkodawca nie pozostawił testamentu, bądź nie pozostawił innych testamentów od tych wyjawionych w postępowaniu. Zapewnienie znacznie upraszcza procedurę określenia kręgu spadkobierców.

Uczestnicy postępowania

Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku mogą być wszystkie zainteresowane osoby, a więc każdy kto ma w tym interes prawny.

Nabycie spadku a stwierdzenie jego nabycia

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, a więc z chwilą śmieci spadkodawcy, stwierdzenie nabycia spadku jest więc rodzajem potwierdzenia sytuacji, która istnieje już od śmierci spadkodawcy.

Przykład:

Adam N. zmarł 1 stycznia, natomiast jego córka, jedyny jego spadkobierca uzyskała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku 1 października tego samego roku, w którym zmarł ojciec. Cały majątek, jaki zostawił ojciec, należał do córki już od 1 stycznia, a stwierdzenie nabycia spadku jedynie ten fakt potwierdziło.

Podstawa prawna

Najważniejsze przepisy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to art. 1025-10291 kodeksu cywilnego oraz art. 669-6792 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Jak załatwić stwierdzenie nabycia spadku?

Nabycie spadku może być stwierdzone przez sąd poprzez wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub przez notariusza w akcie poświadczenia dziedziczenia.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek powinien być złożony po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

Stawka ustalana jest indywidualnie i zależy od nakładu pracy adwokata, samo sporządzenie wniosku to koszt około 500 zł i więcej, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy, koszty mogą wzrosnąć. Najlepiej będzie zadzwonić do adwokata i zapytać o wycenę takiej usługi.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne nasze artykuły:

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas:

  Ostatnio aktualizowano 10 listopada, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *