...

Data Nabycia Spadku

data nabycia spadku

Data nabycia spadku zależna jest od dnia otwarcia spadku, w związku z czym najpierw należy dowiedzieć się czym jest data otwarcia spadku.

Otwarcie spadku

Zgodnie z art. 924 kodeksu cywilnego otwarcie spadku następuje wraz ze śmiercią spadkodawcy. Otwarcie spadku to chwila przekształcenia się majtku danej osoby, który do chwili śmierci do niej należy w masę spadkową.

Przykład:

Bartek M. posiadł dwa mieszkania, które do chwili jego śmierci były jego własnością, w momencie jego śmierci mieszkania przestają być jego własnością i przekształcają się w masę spadkową, która ostatecznie stanie się własnością spadkobierców.

Do otwarcia spadku może dojść nie tylko na skutek śmierci, ale również na skutek zdarzeń prawnych, które są traktowane na równi ze śmiercią tj. sądowa procedura uznania za zmarłego (pomimo braku 100% pewności co do śmierci spadkodawcy) zobacz przepisy art. 29-32 kodeksu cywilnego.

Chwilę śmierci ustalimy na podstawie aktu zgonu, w którym powinna ona zostać stwierdzona.

Przykład data nabycia spadku:

Adam W. miał wypadek samochodowy, w którym jechał wraz z żoną, Adam W. zmarł na miejscu w dniu 1 stycznia bieżącego roku, natomiast żona zmarła dzień później w szpitalu. Dniem otwarcia spadku po Adamie W. jest 1 stycznia, w krąg spadkobierców 2 stycznia weszła również żona, która zmarła dwa dni później.

Data nabycia spadku

Spadek zgodnie z art. 925 kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa z chwilą otwarcia spadku, czyli co do zasady śmierci spadkodawcy.

Przykład data nabycia spadku:

Piotr A. zmarł w wypadku 1 stycznia bieżącego roku, jako jedynego spadkobiercę pozostawił syna, który nabył spadek w dniu śmierci ojca, czyli 1 stycznia bieżącego roku.

Wszystkie prawa i obowiązki, które mogą być przedmiotem spadku, przechodzą na spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy.

Pamiętaj, że co do zasady nie trzeba podejmować żadnej aktywności, aby nabyć spadek.

Stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie nabycia spadku a data nabycia spadku

Często błędnie uważa się, że do nabycia spadku dochodzi w dniu stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia nabycia spadku, jednakże nie mają one znaczenia dla daty nabycia spadku, gdyż do nabycia spadku dochodzi „automatycznie” w dniu jego otwarcia.

Czy zawsze osoba, która nabyła spadek, będzie spadkobiercą?

Nie, osoba, która w dniu śmierci spadkodawcy nabyła formalnie spadek, nie zawsze będzie spadkobiercą, ponieważ może dojść do:

  • Odrzucenia spadku.
  • Uznania osoby za niegodną dziedziczenia.
  • Wyłączenia osoby od dziedziczenia.

Jeżeli chcesz poznać zasady dziedziczenia ustawowego, możesz przejść do naszego artykułu: Dziedziczenie Ustawowe.

Odrzucenie spadku ile mamy czasu?

 W przypadku, gdy spadek zawiera same zobowiązania, możemy go odrzucić, aby uniknąć niepotrzebnych formalności.

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to 6 miesięcy liczone od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku, czyli dowiedział się, że należy do kręgu spadkobierców.

Przykład data nabycia spadku:

1 stycznia bieżącego roku zmarł ojciec Łukasza P. i Adam P., Łukasz P. o śmierci ojca dowiedział się 3 stycznia, gdyż przebywał on na urlopie, gdzie miał ograniczony dostęp do telefonu, natomiast Adam P. o śmierci ojca dowiedział się 1 stycznia. W związku z tym, że Łukasz P. dowiedział się o tytule powołania do spadku w dniu 3 stycznia, to 6-miesięczny termin do odrzucenia spadku biegnie dla Łukasza P. od dnia 3 stycznia a dla Adama P. od dnia 1 stycznia.

Formalności związane z nabyciem spadku:

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci spadkodawcy należy uregulować sprawy majątkowe związane ze spadkiem. Należy to zrobić poprzez stwierdzenie nabycia spadku, aby uzyskać stwierdzenie nabycia spadku, możemy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia. Notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie rozwiązaniem szybszym, ale będzie wiązać się z wydatkiem.

Dział spadku

W sytuacji, gdy spadkodawca zostawił więcej niż jednego spadkobiercę, należy taki spadek, podzielić między tych spadkobierców. Dział spadku odbywa się przed sądem lub notariuszem i ma on na celu podzielenie rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Szybkie pytania i odpowiedzi Q&A:

Jaka jest data przyjęcia spadku?

Datą nabycia spadku jest dzień otwarcia spadku, czyli najczęściej dzień śmierci spadkodawcy, datę przyjęcia spadku można błędnie utożsamiać z datą uzyskania stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia nabycia spadku.

Jak określić datę nabycia spadku?

Musimy ustalić w akcie zgonu, datę śmierci spadkodawcy, będzie ona tożsama z datą nabycia spadku. Np. Gdy ojciec zmarł 1 stycznia, to jego syn spadek nabył również 1 stycznia.

Co oznacza dzień nabycia spadku?

Dzień nabycia spadku to dzień, w którym prawa i obowiązki, jakie mogły być przedmiotem spadku, przechodzą na spadkobiercę. Dzień nabycia spadku to dzień jego otwarcia, czyli najczęściej data śmierci spadkodawcy.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne:

Spadek po Ojcu
Spadek po Rodzicach

Artykuł powstał przy pomocy strony Adwokat Kielce.

Ostatnio aktualizowano 17 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *