...

Stwierdzenie Nabycia Spadku i co Dalej?

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej

Stwierdzenie Nabycia Spadku i co Dalej?

Jeżeli posiadasz już dowód stwierdzenia nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, to zastanawiasz się co dalej zrobić, aby wejść w posiadanie odziedziczonego majątku i uzyskać prawo do swobodnego rozporządzania nim.

Jeden spadkodawca czy wielu spadkodawców?

W przypadku, gdy spadkodawców jest więcej niż jeden, należy spadek podzielić, do działu spadku może dojść w ramach dobrowolnej umowy między spadkobiercami bądź w ramach sądowego działu spadku, gdy do spadku należy nieruchomość to w przypadku zawierania umowy o dział spadku, musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego.

Aby podzielić spadek u notariusza, wystarczy porozumieć się z pozostałymi spadkobiercami i umówić się na sporządzenie umowy u notariusza. Natomiast gdy strony nie mogą pogodzić się co do podziału spadku, mogą złożyć wniosek o dział spadku, wtedy spadek zostanie podzielony zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego

Fakt nabycia spadku należy zgłosić w terminie 6 miesięcy do właściwego urzędu skarbowego, zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2. Co do zasady od spadku należy opłacić podatek, jednakże jako osoby z najbliższego kręgu spadkobierców tj. żona, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie itd. mamy prawo uzyskać zwolnienie od płacenia podatku od spadków i darowizn, jednakże, aby uzyskać takie zwolnienie, należy zgłosić fakt nabycia spadku, gdy przegapimy ten termin, będziemy musieli podatek zapłacić.

Przepisanie własności mieszkania po śmierci spadkodawcy

Często spadkodawca pozostawia po sobie mieszkanie, działkę czy inną nieruchomość, aby swobodnie rozporządzać odziedziczonym mieszkaniem, należy uzyskać wpis do księgi wieczystej, w tym celu należy złożyć wniosek do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie w wysokości 150,00 zł, wzór wniosku powinniśmy znaleźć na stronie właściwego sądu, ponadto możemy sporządzenie wniosku zlecić adwokatowi.

Jak przerejestrować samochód po śmierci właściciela?

W przypadku odziedziczenia pojazdu (samochód lub motocykl) należy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji, różnica polega na tym, że zamiast przedstawiać umowę kupna sprzedaży pojazdu, będziemy musieli przedstawić stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie, najlepiej przed rejestracją pojazdu zadzwonić do wydziału komunikacji w danym mieście i zapytać jakie dokumenty wymagają do przerejestrowania pojazdu.

Pieniądze na koncie bankowym lub oszczędnościowym

W przypadku, gdy chcemy wypłacić pieniądze z konta zmarłego, to musimy zgłosić się do banku, gdzie trzymał on pieniądze i złożyć dyspozycję do banku, każdy bank ma indywidualną procedurę wypłaty pieniędzy po zmarłym, jednakże co do zasady będzie nam potrzebne stwierdzenie nabycia spadku oraz w przypadku większej liczby spadkobierców dokument potwierdzający dział spadku.

Co więcej, gdy chcemy wypłacić pieniądze małoletniego spadkobiercy, będziemy musieli mieć zgodę sądu rodzinnego, gdyż czynność ta przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Część pieniędzy może być wypłacona z konta zmarłego przed stwierdzeniem nabycia spadku, możliwość taka istnieje, gdy zmarły złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci.

Przykład:

Zmarła Kamila C. zostawiła w spadku 100 000,00 zł, które miała złożone na rachunku bankowym, po stwierdzeniu nabycia spadku, mąż wypłacił swoją część pieniędzy, natomiast nie mógł on wypłacić pieniędzy córki, pieniądze należące do małoletniej córki, bank przesłał mu dopiero po przedstawieniu zgody sądu na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Stwierdzenie Nabycia Spadku i co Dalej Pytania i Odpowiedzi Q&A:

Co daje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest dokumentem, który potwierdza, że nabyliśmy spadek w danej części. Przedstawienie takiego postanowienia pozwoli nam przepisać dom, mieszkanie czy samochód.

Należy pamiętać, że w przypadku wielu spadkobiorców, spadek należy również podzielić spadek.

Kiedy trzeba zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego?

Każde nabycie spadku należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku.

Osoby zaliczane do grona najbliższych, gdy zgłoszą spadek do urzędu skarbowego, będą mogły uzyskać zwolnienie podatkowe.

Gdzie uzyskać dokument potwierdzający prawo do spadku?

Notarialne poświadczenie dziedziczenia uzyskamy od notariusza, u którego zostało sporządzone, natomiast w przypadku sądowego stwierdzenia nabycia spadku, musimy złożyć wniosek do sądu.
Podobnie będzie wyglądała sprawa z dokumentami dotyczącymi podziału spadku, gdy dzieliliśmy spadek umownie u notariusza, to również u niego uzyskamy wypis, a w przypadku sądowego działu spadku, to należy złożyć wniosek do sądu.

Spodobał Ci się nasz artykuł Stwierdzenie Nabycia Spadku i co Dalej? Zobacz inne nasze artykuły:

Przyjęcie Spadku z Dobrodziejstwem Inwentarza
Niegodność Dziedziczenia
Wydziedziczenie

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami przez formularz:

    Artykuł Stwierdzenie Nabycia Spadku i co Dalej powstał przy współpracy z Porada Prawna Online.

    Ostatnio aktualizowano 8 listopada, 2022

    Proszę podziel się linkiem :)

    Zostaw komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *