...

Cofanie Licznika Kara

Cofanie licznika kara

Cofanie licznika Kara

Z artykułu dowiesz się, jaka jest kara za cofanie licznika w samochodzie i innych pojazdach mechanicznych jak np. motocykl czy quad, kto podlega karze oraz kiedy może wystąpić przypadek mniejszej wagi.

Od 2019 r. w Polsce obowiązuje sankcja karna za cofanie licznika przebiegu pojazdu mechanicznego. Celem ustawodawcy było zapobieżenie nagminnej praktyce cofania liczników w samochodach używanych, szczególnie tych sprowadzanych z zagranicy.

Cofanie licznika kodeks karny

Art. 306a Kodeksu karnego

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Karze podlega osoba, która bezpośrednio dokonuje korekty stanu licznika, czyli np. mechanik. Dodatkowo ukarana zostanie osoba, która zleciła korektę licznika.

Warto pamiętać, iż cofnięcie licznika nie musi być wykonane w celu osiągnięcia korzyści. Jeżeli cofniemy licznik dla własnej „satysfakcji”, to będziemy podlegać odpowiedzialności karnej. Ponadto karane jest nie tylko cofnięcie licznika, ale również zwiększenie przebiegu.

Cofanie licznika wysokość kary

Osoba, która naruszy art. 306a kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wypadek mniejszej wagi

Gdy dany przypadek zostanie zakwalifikowany, jako przypadek mniejszej wagi, to kara za cofanie licznika będzie łagodniejsza, to sędzia zadecyduje czy w danej sprawie wystąpił wypadek mniejszej wagi, przykładem wypadku mniejszej wagi, może być cofnięcie licznika dla własnej satysfakcji czy cofnięcie licznika w małowartościowym pojeździe.

Wymiana licznika a przebieg pojazdu

W przypadku uszkodzenia licznika po jego wymianie mamy obowiązek zgłoszenia wymiany licznika na stacji kontroli pojazdów, celem wprowadzenia do systemu danych dotyczących nowego drogomierza.

Gdzie zgłosić cofnięcie licznika

Gdy chcemy zgłosić, przestępstwo cofnięcia licznika w pojeździe mechanicznym, powinniśmy się udać na najbliższy komisariat policji lub do prokuratury, jednakże ze względu na wagę przestępstwa lepiej jest udać się na policję.

Co jeśli Kupię auto z Cofniętym licznikiem?

Gdy kupiłeś auto z cofniętym licznikiem, możesz skorzystać z praw wynikających z rękojmi, przejdź do naszego artykułu o rękojmi za wady. Ponadto możesz zgłosić fakt popełnienia przestępstwa.

Zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla

Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *