...

Separacja Wniosek

Artykuł „Separacja Wniosek”, zawiera na końcu treści darmowy wzór do pobrania w formacie PDF i DOCx.

Separacja Wniosek Wzór PDF DOCx.

Co to jest separacja

Separacja małżeńska to instytucja pozwalająca na oddzielne życie małżonków, bez ustania małżeństwa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat separacji, to zapoznaj się z naszym artykułem Separacja.

Separacja została uregulowana w art. 61do art. 616 KRIO.

Czym się różni separacja od rozwodu?

Główną różnicą między rozwodem a separacją jest dalsze trwanie małżeństwa, pomimo braku pożycia. Przesłanką rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia, a separacji jedynie zupełny, ale niekoniecznie trwały rozkład pożycia.

Separacja na zgodny wniosek małżonków

W przypadku, gdy małżonkowie, nie mają wspólnych małoletnich dzieci, mogą złożyć zgodny wniosek o orzeczenie separacji, wtedy takie postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, a opłata za taki wniosek wynosi 100 zł, czyli o 500 zł mniej niż w przypadku pozwu o separację. Dodatkowo sąd przy takim żądaniu powinien zaniechać orzeczenia dotyczącego winny rozkładu pożycia.

Zgodny wniosek o separację a dzieci

Zgodnie z Art. 611. jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków. Artykuł ten wyklucza więc możliwość złożenia wniosku (ale możemy złożyć pozew z wnioskiem o orzeczenie separacji) o separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, jednakże w takim przypadku przy złożeniu pozwu małżonek może w odpowiedzi na pozew oświadczyć, że zgada się na orzeczenie separacji.

Wniosek a pozew o separację

Co do zasady w celu wszczęcia postępowania o separację należy wnieść pozew, jedankże gdy strony, które nie mają wspólnych małoletnich dzieci, chcą orzeczenia separacji, powinni wnieść wniosek. Różnica wynika z rodzaju postępowania, w jakim będzie się toczyła sprawa, o czym dowiesz się poniżej.

Postępowanie w sprawie o separację

W przypadku zgodnego żądania małżonków nieposiadających wspólnych małoletnich dzieci postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, dlatego do zainicjowania go wystarczy sam wniosek.

Natomiast każde inne postępowanie dotyczące separacji toczyć się będzie w trybie procesowym z uwzględnieniem trybu odrębnego art. 425 k.p.c. i następne (przepisy o postępowaniu w sprawach małżeńskich).

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o separację?

Akt małżeństwa.
Dowód uiszczenia opłaty od wniosku lub wniosek o zwolnienie od opłaty z oświadczeniem.
Ponadto strony mogą załączyć oświadczenie o wspólnej zgodzie na orzeczenie separacji oraz inne dowody, które uzasadniają orzeczenie separacji.

Co jest potrzebne do złożenia pozwu o separację?

  • Akt małżeństwa.
  • Akty urodzenia małoletnich dzieci.
  • Dowód uiszczenia opłaty od wniosku lub wniosek o zwolnienie od opłaty z oświadczeniem.
  • Dowody na udowodnienie winy rozpadu małżeństwa (obdukcje, nagrania, zeznania świadków, rozmowy sms, zdjęcia, wyroki itd.).
  • Dowody na udowodnienie kosztu utrzymania małoletnich dzieci (np. rachunki za opiekę, dodatkowe zajęcia).
  • Inne dowody w przypadku, gdy pozew zawiera inne wnioski (np. wniosek o alimenty na rzecz małżonka).

Jak długo można żyć w separacji?

Separacja trwa od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o jej ustanowieniu do jej ustania.

Separacja ustaje na skutek:

Orzeczenia rozwodu.
Unieważnienia małżeństwa.
Zniesienia separacji
 orzeczeniem sądu na wniosek małżonków.
Śmierci jednego z małżonków.

Nie ma żadnego określonego terminu trwania separacji, czas jej trwania nie jest ograniczony przez prawo.

Ile kosztuje separacja 2022?

Pozew o separację opłacić należy w wysokości 600 zł, a przypadku żądania orzeczenia separacji na wspólny zgodny wniosek stron 100 zł. Ponadto możesz zapłacić adwokatowi za pomoc przy sporządzeniu wniosku, takie honorarium ustalane jest indywidualnie.

Gdzie złożyć wniosek o separację?

Właściwy jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, odpowiedni jest sąd właściwy dla jednego z nich.

Koszt separacji

Pozew o separację opłacić należy w wysokości 600 zł, a przypadku żądania orzeczenia separacji na wspólny zgodny wniosek stron 100 zł. Ponadto możesz zapłacić adwokatowi za pomoc przy sporządzeniu wniosku, takie honorarium ustalane jest indywidualnie.

Separacja Wniosek Wzór

Notatka do wzoru:

  • Jeżeli zdecydujesz się sam wypełniać wzór wniosku, to zapoznaj się z wersją w programie word.
  • Najlepiej zlecić sporządzenie dokumentu adwokatowi.

Separacja Wniosek DOCx. (word)

Pobierz: Separacja Wzór DOCx.
Separacja-wzor.docx – 36,28 KB

Separacja Wniosek PDF

Pobierz: Separacja Wzór PDF.
Wzor-wniosku-o-separacje.pdf – 131,91 KB

Spodobał Ci się nasz artykuł Separacja Wniosek Wzór? Zobacz inne nasze artykuły:

Separacja a Rozwód
Rozwód bez Orzekania o Winie

Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *