...

ANEKS DO UMOWY O PRACĘ

aneks do umowy o pracę grafika

Aneks do umowy o pracę, czyli zmiana warunków o pracę polega na wypowiedzeniu części warunków pracy i ich zmianę. Modyfikacja warunków umowy o pracę może odbyć się za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem warunków pracy.

Przy jednostronnym wypowiedzeniu warunków pracy, warunki pracy ulegną zmianie dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, takich samych jak przy wypowiadaniu umowy o pracę, więcej o wypowiedzeniu umowy o pracę dowiesz się z naszego artykułu: Wypowiedzenie umowy o pracę.

Porozumienie zmieniające

Pracodawca i pracownik mogą dobrowolnie zgodzić się na zmianę warunków pracy i płacy, co do zasady przypadku poprawy warunków pracy nie ma problemu z dobrowolnym porozumieniem między stronami, natomiast przy pogorszeniu warunków pracy, pracownik może nie wyrazić zgody na porozumienie i w takim przypadku pracodawca najprawdopodobniej wypowie warunki o pracę na zasadach podobnych do wypowiedzenia umowy o pracę.

Jakie warunki pracy są najczęściej zmieniane

– wynagrodzenie, stanowisko pracy, miejsce pracy, ponadto również wymiar czasu pracy.

Wymogi formalne aneksu do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę powinien zawierać następujące postanowienia:

  • wskazanie stron umowy, jak również datę i miejsce zawarcia umowy,
  • oznaczenie, do jakiej umowy sporządzony jest aneks
  • opis zmienianych elementów i wprowadzanych na ich miejsce,
  • wskazanie daty, od której obowiązują nowe postanowienia,
  • podpisy.

Aneks należy sporządzić na piśmie.

Możesz zapoznać się z przepisami dotyczącymi umowy o pracę, znajdujące się w art. 25 – 67 kodeksu pracy.

Aneksu do umowy o pracę w trzech formatach odt., docx., jak również pdf:

Pobierz: ANEKS DO UMOWY O PRACĘ PDF
Aneks-do-umowy-o-prace-wzor.pdf – 74 KB

Pobierz: ANEKS DO UMOWY O PRACĘ DOCX.
Aneks-do-umowy-o-prace-wzor.docx – 13 KB

Pobierz: ANEKS DO UMOWY O PRACĘ ODT.
Aneks-do-umowy-o-prace-wzor.odt – 6 KB

Zobacz też:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.