...

Umowa o Pracę na Okres Próbny

Artykuł „Umowa o Pracę na Okres Próbny” zawiera, na końcu treści, darmowy wzór umowy.

Umowa o Pracę na Okres Próbny Wzór pdf docx

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny jest umową mającą na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika, jego umiejętności oraz przydatności do danej pracy ma ona również umożliwić pracownikowi upewnienia się, czy warunki pracy mu odpowiadają lub jest pewny podjęcia danego rodzaju pracy.

Zawarcie umowy na okres próbny nie obliguje pracodawcy ani pracownika do podpisania umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Treść umowy o pracę na okres próbny

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy, umowa o pracę na okres próbny musi zawierać:

 • strony umowy;
 • rodzaj umowy;
 • datę zawarcia umowy;
 • warunki pracy i płacy, a w tym: 
 • rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy, jak również termin rozpoczęcia pracy.

Forma umowy o pracę

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Dodatkowy obowiązek informacyjny pracodawcy

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Umowa o pracę na okres próbny wzór:

Umowa o pracę na okres próbny wzór PDF:

Pobierz: UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY PDF
UMOWA-O-PRACE-NA-OKRES-PROBNY.pdf – 81,76 KB

Umowa o pracę na okres próbny wzór DOCx.:

Pobierz: UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY DOCX.
UMOWA-O-PRACE-NA-OKRES-PROBNY.docx – 14,87 KB

Zapoznaj się też z innymi naszymi artykułami:

Wypowiedzenie Umowy o Pracę
Aneks do Umowy o Pracę
Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu

Ostatnio aktualizowano 8 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *