...

Umowy o Pracę

Wypowiedzenie Umowy o Pracę Wzór

Wypowiedzenie Umowy o Pracę Wzór pdf docx

Z artykułu „Wypowiedzenie Umowy o Pracę Wzór” dowiesz się jak sporządzić skuteczne wypowiedzenie, a na końcu artykułu pobierzesz darmowy wzór wypowiedzenia w formacie pdf i docx. Wypowiedzenie stosunku pracy to oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy, czyli pracownika lub pracodawcy, które powoduje rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie musi uwzględniać terminy bądź warunki wymagane przez prawo pracy.