...

Wykonawca Testamentu

Wykonawca Testamentu

Wykonawca testamentu kto to?

Wykonawca testamentu to osoba powołana w testamencie przez spadkodawcę, której celem jest zarząd spadkiem oraz jak najlepsze wykonanie ostatniej woli spadkodawcy, czyli przekazanie majątku spadkobiercą i zapisobiercą.

Powołanie wykonawcy testamentu jest dobrowolne i zależy wyłącznie od spadkodawcy, aby powołać wykonawcę testamentu, należy taką osobę powołać w testamencie, wykonawca testamentu musi być osobą mającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Spadkodawca może powołać więcej niż jednego wykonawcę testamentu.

W jakim celu powołuje się wykonawcę testamentu?

Wykonawca testamentu jako osoba, która ma wypełnić ostatnią wolę spadkodawcy, szczególnie przydatny jest, gdy zmarły pozostawił duży spadek oraz wielu spadkobierców, często w takich przypadkach powstaje chaos, gdyż wiele osób chce już od śmierci spadkodawcy zarządzać pozostawionym przez niego majątkiem, przez co dochodzi do niepotrzebnych konfliktów, zapobiec temu może powołanie wykonawcy testamentu, który będzie odpowiedzialny za zarząd pozostawionym majątkiem do czasu jego przekazania spadkobiercą.

Jak powołać wykonawcę testamentu?

Powołać wykonawcę należy w testamencie, w tym celu należy dokładnie określić jaką osobę spadkodawca wyznacza na wykonawcę testamentu, np. powołuję jako wykonawcę testamentu Jana Nowaka lub powołuję na wykonawcę testamentu moją żonę.

Do powołania wykonawcy testamentu może dojść w każdej formie testamentu ustnym, własnoręcznym czy notarialnym.

Odmowa pełnienia funkcji

Osoba, którą spadkodawca powołał na wykonawcę testamentu, może odmówić przyjęcia tej funkcji.

Oświadczenie o odmowie przyjęcia funkcji wykonawcy testamentu należy złożyć przed sądem albo notariuszem.

Obowiązki wykonawcy testamentu

Obowiązki wykonawcy testamentu mogą wynikać z ustawy bądź z treści testamentu, więc spadkodawca może dowolnie ustalić zakres obowiązków wykonawcy testamentu.

W przypadku, gdy spadkodawca nie wyznaczył wszystkich obowiązków, jakie spełnić ma wykonawca testamentu, to wykonawca będzie zobowiązany wypełniać obowiązki określone przez ustawodawcę w art. 988 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z kodeksem cywilnym wykonawca testamentu powinien:

 • Zarządzać majątkiem spadkowym
 • Spłacić długi spadkowe
 • Wykonać zapisy zwykłe i polecenia
 • Wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą.

Wykonawca testamentu uprawnienia

Uprawnienia, jakie posiada wykonawca testamentu to w szczególności prawo do zarządu nad majątkiem spadkowym.

Wykonawca testamentu może pozywać i być pozwanym w sprawach wynikających z zarządu spadkiem.

Ponadto wykonawca ma prawo złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, wniosku o wyjawienie przedmiotów spadkowych czy złożenia wniosku o zabezpieczenie spadku.

Rozliczenie ze spadkobiercą

Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testamentu wynikających ze sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem.

Spadkobiercy przysługuje roszczenie o wydanie pożytków, jakie przyniósł spadek oraz o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w spadku wskutek działania wykonawcy testamentu.

Wykonawca natomiast ma prawo żądać wynagrodzenia za sprawowanie zarządu nad spadkiem w wysokości odpowiadającej wykonanej pracy.

Koszty związane z zarządem majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu należą do długów spadkowych.

Koniec pełnienia funkcji wykonawcy testamentu

Po wykonaniu wszystkich zadań związanych z wykonaniem testamentu funkcja wykonawcy testamentu wygasa, najczęściej dzieje się to w czasie przekazania majątku spadkowego spadkobiercą i zapisobiercą.

Ponadto sąd z ważnych powodów może zwolnić wykonawcę testamentu, stanie się tak w przypadku, gdy wykonawca popadnie w chorobę, nie będzie radził sobie z zarządem lub z innego ważnego powodu nie będzie on mógł należycie spełniać swojej funkcji.

Do złożenia wniosku o zwolnienie wykonawcy testamentu uprawniona jest osoba zainteresowana, czyli najczęściej będzie to spadkobierca bądź zapisobierca. Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi po wysłuchaniu przez sąd wykonawcy testamentu.

Przykład:

Osoba powołana na wykonawcę testamentu opuściła kraj i przestała interesować się majątkiem spadkowym, co doprowadziło do sytuacji, w której mogło dojść do narażenia spadkobierców na straty, w takim przypadku mają oni prawo wystąpić na podstawie art. 990 kodeksu cywilnego z wnioskiem do sądu o zwolnienie wykonawcy testamentu z jego funkcji.

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące wykonawcy testamentu znajdują się w art. 986-9901 Kodeksu Cywilnego.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne:

Dziedziczenie testamentowe

Potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami za pomocą formularza:

  Artykuł powstał przy współpracy z Porada Prawna Online.

  Ostatnio aktualizowano 18 listopada, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *