...

Wypowiedzenie Umowy Najmu

Z artykułu „wypowiedzenie umowy najmu” dowiesz się:

 • jakie są ustawowe terminy wypowiedzenia umowy najmu,
 • jakie są sposoby zakończenia najmu,
 • czym się różni wypowiedzenie umowy najmu od wypowiedzenia umowy najmu lokalu i najmu lokalu mieszkalnego,
 • pobierzesz wzór wypowiedzenia umowy najmu w trzech formatach.
Wypowiedzenie umowy najmu wzór pdf docx

Najczęściej wpisując w wyszukiwarkę wypowiedzenie umowy najmu, chodzi nam o wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, natomiast należy pamiętać, że w przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego musimy mieć na uwadze również przepisy ustawy ustawę o ochronie praw lokatorów…,

Jeżeli jesteś zainteresowany wyłącznie wypowiedzeniem umowy najmu lokalu mieszkalnego, przejdź do naszego artykułu: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

W jaki sposób może dojść do rozwiązania umowy najmu?

 • poprzez zgodne porozumienie stron umowy najmu,
 • złożenie przez uprawnioną stronę umowy najmu wypowiedzenia (oświadczenia woli) z zachowaniem terminów wypowiedzenia,
 • złożenie przez uprawnioną stronę umowy najmu wypowiedzenia (oświadczenia woli) bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy najmu na okres nieoznaczony a oznaczony

Umowę najmu możemy zawrzeć na czas określony, czyli na jakiś konkretny okres czasu np. na rok lub na czas nieokreślony, czyli bez wskazywania zakresu dat, w których najem będzie trwał. Terminy ustawowe odnoszą się do wypowiadania umów najmu na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony

W przypadku wypowiedzenia umowy najmu na czas nieokreślony po pierwsze musisz sprawdzić, czy takie terminy nie zostały zastrzeżone w umowie, gdyż mają one pierwszeństwo przed terminami wskazanymi w ustawie i to terminów wpisanych w ustawie musisz przestrzegać.

W przypadku wypowiedzenia najmu z zachowaniem terminu ustawowego lub umownego osoba wypowiadająca umowę nie musi podawać przyczyn jego wypowiedzenia.

Natomiast, gdy w umowie nie ma innych terminów wypowiedzenia, wtedy stosujemy ustawowe terminy wypowiedzenia. Nie dotyczy umowy najmu na czas oznaczony, które są następujące:

 • Jeżeli czynsz jest płatny w odstępach dłuższych niż miesiąc (np. kwartalnie), najem można wypowiedzieć z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec kwartału kalendarzowego. Oznacza to, że wypowiedzenie dokonane np. 15 lutego, spowoduje ustanie najmu z końcem czerwca.
 • Jeżeli czynsz jest płatny w odstępach miesięcznych, wypowiedzenie następuje z zachowaniem miesięcznego terminu na koniec miesiąca kalendarzowego. Zatem wypowiedzenie dokonane 15 lutego doprowadzi do ustania najmu z końcem marca.
 • Gdy czynsz jest płatny częściej niż co miesiąc, wypowiedzenie najmu następuje z zachowaniem 3-dniowego terminu, a gdy najem jest dzienny, wypowiedzenia należy dokonać z jednodniowym wyprzedzeniem.

Rozwiązanie najmu na podstawie porozumienia stron

Najem może być wypowiedziany w każdej chwili za porozumieniem stron, czyli dobrowolnym uzgodnieniem warunków rozwiązania umowy najmu.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony?

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony, może nastąpić:

 • na mocy zapisów zawartych w umowie,
 • na podstawie porozumienia stron.

Niezależnie od możliwości wypowiedzenia najmu z zachowaniem terminów wypowiedzenia, strony mogą go wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w ustawie (np., art. 667 § 2, art. 672 KC) lub w umowie najmu.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Najemca:

 • użytkuje lokal w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i pomimo upomnień Wynajmującego, nie zaprzestaje takowych działań (Art. 667 § 2 K.C.);
 • zaniedbuje lokal do tego stopnia, że nieruchomość narażona jest na stratę lub uszkodzenia. (Art. 667 § 2 K.C.);
 • zalega z opłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności (Art. 672 K.C.);
 • wynajmuje, podnajmuje albo bezpłatnie użycza lokal lub jego część osobom trzecim, bez zgody Wynajmującego na piśmie.
 • Najemca natomiast może na podstawie art. 664 § 2 wypowiedzieć umowę najmu, gdy w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Różnice między wypowiedzeniem umowy najmu, najmu lokalu i najmu lokalu mieszkalnego

Do umowy najmu (np. samochodu zastosowanie mają głównie przepisy kodeksu cywilnego art. 659-679), do umowy najmu lokalu mają zastosowanie przepisy art. 659-692), natomiast do umowy najmu lokalu mieszkalnego ponad przepisy o najmie zawarte w kodeksie cywilnym, mają również zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Mając na uwadze najem lokalu mieszkalnego, musisz uwzględnić przepis art. 688 kodeksu cywilnego wraz z dyspozycją z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego, przejdź do następującego artykułu: WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO.

Wypowiedzenie Umowy Najmu Wzór:

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU PDF
Wypowiedzenie-umowy-najmu-wzor.pdf – 78,37 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU DOCX
Wypowiedzenie-umowy-najmu-wzor.docx – 14,64 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU ODT.
Wypowiedzenie-umowy-najmu-wzor.odt – 5,41 KB

Zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Najmu Mieszkania
Umowa Najmu Lokalu
Umowa Najmu Lokalu Mieszkalnego

Ostatnio aktualizowano 23 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *