...

Zachowek Przedawnienie

Zachowek Przedawnienie po ilu latach się przedawnia

Zachowek przedawnienie, czyli po jakim czasie przedawnia się zachowek?

Roszczenia do zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu. Do ogłoszenia testamentu może dojść w sądzie lub u notariusza.

W przypadku, gdy dochodzi do dziedziczenia ustawowego, to roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od dnia otwarcia spadku.

Otwarcie spadku a powiadomienie uprawnionego do zachowku

Sąd lub notariusz mają obowiązek w miarę możności powiadomić zainteresowanych otwarciem testamentu, w tym tych uprawnionych do zachowku o ogłoszeniu i otwarciu spadku, gdyż od tego dnia będzie biegł 5-letni termin przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku.

Brak zawiadomienia uprawnionego a bieg przedawnienia

Zapis przepisu, który wyrażony został stwierdzeniem, …sąd spadku albo notariusz zawiadamia w miarę możności…, powoduje, że, nawet gdy uprawniony do zachowku nie został poinformowany o otwarciu spadku, to 5-letni termin dochodzenia zachowku i tak biegnie od dnia otwarcia spadku.

Przykład Zachowek Przedawnienie:

Janina K. pozostawiła dwie córki, w testamencie przepisała wszystko na Kamilę K., natomiast uprawniona do zachowku Bożena K. od wielu lat przebywała za granicą i nie utrzymywała kontaktu z matką oraz nie podała rodzinie nowego adresu. Spadek został otwarty 10 września 2022 r., sąd ze względu na niemożność ustalenia danych Bożeny K. nie poinformował jej o otwarciu spadku, pomimo iż Bożena K. nie wie o otwarciu spadku, to 5-letni termin przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku rozpoczął bieg.

Czym skutkuje przedawnienie roszczenia o zachowek

W przypadku, gdy dojdzie do upływu pięcioletniego terminu przedawnienia, osoba, która jest zobowiązana do zapłaty zachowku, będzie mogła podnieść zarzut przedawnienia i zwolnić się od odpowiedzialności za jego zapłatę.

Przykład Zachowek Przedawnienie:

Piotr W. zapisał cały spadek na syna Adam W., córka po 7-latach od śmieci ojca i 6 latach od ogłoszenia testamentu pokłóciła się z bratem i zażądała od niego zachowku w kwocie 200 000,00 zł, brat nie zgodził się na wypłatę tej kwoty, podnosząc zarzut przedawnienia, w takim przypadku siostra nie będzie mogła skutecznie dochodzić zachowku, gdyż brat skorzystał z zarzutu przedawnienia.

Zachowek Przedawnienie Bieg Terminu

Bieg przedawnienia może zostać przerwany w przypadku, gdy uprawniony do zachowku złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego.

W przypadku, gdy uprawniony z tytułu zachowku wniósł do sądu pozew o zachowek przed upływem 5-letniego terminu, to również w tym przypadku, nie będzie musiał on martwić się o przedawnienie.

Jak uzyskać zachowek?

Pierwszym krokiem, jaki musimy podjąć, jest dobrowolne wezwanie osoby zobowiązanej do zapłaty zachowku, aby wpłaciła ona nam należną kwotę. W przypadku, gdy nie uda nam się uzyskać zachowku dobrowolnie, będziemy musieli wystąpić z powództwem o zachowek.

Zobacz nasz artykuł dotyczący zachowku: Zachowek.

Pytania i odpowiedzi Q&A:

Zachowek po rodzicach do ilu lat?

Zachowek po rodzicach przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku.

Czy po 10 latach od darowizny należy się zachowek?

Darowizna dokonana więcej niż przed 10 laty licząc wstecz od otwarcia spadku, nie jest uwzględniana przy obliczaniu zachowku. Ponadto przy ustalaniu zachowku nie uwzględnia się drobnych darowizn w danych stosunkach przyjętych (np. prezentów na urodziny czy święta, chyba że nie były to drobne prezenty).

Czy można wygrać sprawę o zachowek?

W sytuacji, gdy zgodnie z prawem należy nam się zachowek, a majątek spadkowy na to pozwala, możemy być pewni, że taką sprawę wygramy. Najlepszym rozwiązaniem jest udać się do adwokata, który oceni sprawę i określi prawdopodobieństwo wygranej w danej sytuacji.

Czy po 20 latach należy się zachowek?

Zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku, osoba zobowiązana do zapłaty zachowku może skorzystać z zarzutu przedawnienia i uchylić się tym samym od obowiązku zapłaty zachowku.

Jak przerwać bieg przedawnienia zachowku?

Bieg przedawnienia roszczenia o zachowek przerywa np. wniesienie pozwu o zachowek, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej czy w przypadku, gdy osoba uprawniona do spadku złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Spodobał Ci się nasz artykuł Zachowek Przedawnienie? Zobacz inne nasze artykuły:

Data Nabycia Spadku
Scheda Spadkowa

Artykuł powstał przy pomocy strony Adwokat Kielce.

Ostatnio aktualizowano 23 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *