...

UMOWA NAJMU GARAŻU WZÓR

umowa najmu garażu

Umowa najmu garażu, jako odrębnego lokalu uregulowano w art. 659-692 Kodeksu Cywilnego, na końcu artykułu pobierzesz umowę wynajmu garażu.

Umowa na czas oznaczony czy nieoznaczony?

Umowa na czas oznaczony to umowa zawarta na konkretny wyszczególniony w umowie najmu czas np. od dnia 1 kwietnia 2020 do dnia 20 kwietnia 2025 r., natomiast umowa na czas nieoznaczony nie określa czasu trwania umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu

Główną różnicą między umową najmu na czas określony a określony, polega na innych zasadach wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć w wypadkach określonych w umowie. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w art. 673 § 2. k.c. oraz art. 688 k.c.:

– Jeżeli czas trwania najmu garażu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;

– gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;

– czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;

– gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;

– gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Forma umowy najmu garażu

Umowa najmu garażu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przypadku jej niezachowania poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

Podnajem

art. 6882 ujęto regułę zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgoda nie jest jednak wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kaucja

Kaucja to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, która ma na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

Notka do wzoru:

– wzór umowa wynajmu garażu sporządzono z zachowaniem zasady równości stron,

– wzór dopasowano do zawarcia umowy najmu garażu między osobami fizycznymi (wzór można dowolnie przerobić),

– we wzorze należy zakreślić czy najem zawarto na czas oznaczony czy nieoznaczony,

– przed umową najmu warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte będzie wyposażenie mieszkania wraz z ze stanem liczników, warto przygotować również dokumentację fotograficzną lokalu, co może być wygodniejszą i szybszą opcją od spisywania protokołu.

Umowa wynajmu garażu w trzech formatach PDF, Docx., RTF:

 

Pobierz: UMOWA NAJMU GARAŻU PDF
umowa-najmu-miejsca-garazowego-pdf.pdf – 558 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU GARAŻU DOCX.
Umowa-najmu-miejsca-garazowego-rtf.docx – 22 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU GARAŻU RTF
Umowa-najmu-miejsca-garazowego.rtf – 100 KB

Zobacz inne nasze artykuły:

UMOWA NAJMU MIESZKANIA;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO;

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU;

UMOWA NAJMU MIESZKANIA WZÓR.

Wzór sporządzono przy pomocy adwokata Huberta Sadaja z Kielc.

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.