...

Wypowiedzenie Umowy Zlecenia Wzór 2 Pliki PDF DOCx.

Z artykułu „Wypowiedzenie Umowy Zlecenia Wzór” pobierzesz, na końcu treści, wzór wypowiedzenia zlecenia.

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA Wzór pdf docx.

Umowa zlecenia zobowiązuje do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, z artykułu dowiesz się jak, kiedy i w jaki sposób wypowiedzieć umowę zlecenia, jak również pobierzesz wzór wypowiedzenia umowy zlecenia.

Kto i kiedy może wypowiedzieć umowę zlecenia?

Umowę zlecenia może wypowiedzieć każda z jej stron, czyli zleceniodawca i zleceniobiorca.

Zgodnie z zawartymi w kodeksie cywilnym zasadami umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym (dotyczy to również umowy zlecenia na czas oznaczony), jednakże należy pamiętać, że strony mogą modyfikować zasady dotyczące wypowiedzenia.

W jaki sposób może dojść do rozwiązania umowy zlecenia

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia
 • Wykonanie zleconej czynności

Modyfikacja możliwości wypowiedzenia przez strony

Strony mogą ograniczyć możliwość wypowiedzenia umowy, bądź taką możliwość wykluczyć, jednakże muszą mieć na uwadze, iż wypowiedzenie umowy zlecenia z ważnych powodów, możemy jedynie ograniczyć.

Forma wypowiedzenia umowy zlecenia

Wypowiedzenie to oświadczenie złożone drugiej stronie umowy, co do zasady nie jest przewidziana szczególna forma wypowiedzenia, jednakże najlepiej zachować tę samą formę, jaka była zachowana przy zawieraniu umowy np. forma pisemna.  Wypowiedzenie najlepiej jest wręczyć osobiście za pokwitowaniem przyjęcia wypowiedzenia, bądź nadania wypowiedzenia jako listu z potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Obowiązki i odpowiedzialność zleceniodawcy w przypadku wypowiedzenia

Zleceniodawca, wypowiadając zlecenie, powinien:

 • zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia;
 • w razie odpłatnego zlecenia zobowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonywania zlecenia;
 • jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu – naprawienia szkody.

Odpowiedzialność zleceniobiorcy w przypadku wypowiedzenia umowy zlecenia

W razie wypowiedzenia zlecenia, które było odpłatne i nastąpiło bez ważnych powodów, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za powstałą szkodę.

Przepisy dotyczące umowy zlecenia znajdują się w art. 734 do 751 kodeksu cywilnego.

Notatka do wzoru:

 • Pamiętaj, aby ewentualne dodatkowe zapisy do wzoru robić ponad podpisami.
 • Jeżeli chcesz edytować wzór, najlepiej pobierz rozszerzenie docx., gdy chcesz go tylko wypełnić, możesz wybrać format PDF.

Wypowiedzenie umowy zlecenia wzór

Wypowiedzenia Umowy Zlecenia wzór PDF

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA PDF
Wypowiedzenie-umowy-zlecenia-wzor.pdf – 94,59 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Wypowiedzenia Umowy Zlecenia Wzór DOCx.

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA DOCX.
Wypowiedzenie-umowy-zlecenia-wzor.docx – 13,01 KB

Plik w formacie docx. (word) pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  wypowiedzenie umowy zlecenia wzór pdf
  Umowa Zlecenia Wzór
  Wypowiedzenie Umowy o Pracę za Porozumieniem Stron
  Umowa o Pracę Wzór

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *