...

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY

umowa sprzedaży

Z artykułu „umowa kupna sprzedaży” dowiesz się czym jest umowa sprzedaży oraz pobierzesz wzór umowy sprzedaży.

Definicja umowy sprzedaży:

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i  zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży jest więc umową dwustronnie zobowiązującą, kupującego do zapłaty za rzecz i jej odebrania, natomiast sprzedającego zobowiązuje do przeniesienia własności i wydania rzeczy.

Sprzedaż, jest najpowszechniejszą umową zawieraną zarówno w obrocie profesjonalnym, jak również przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej. Przedmiotem sprzedaży są wszelkiego rodzaju rzeczy określone w  art. 45 kodeksu cywilnego (tj. ruchomości i nieruchomości np. samochód, motocykl, mieszkanie, działka, dom czy rower).

Odpowiedzialność stron w przypadku niedochowania warunków umowy

W przypadku niewywiązania się przez jedną ze stron z warunków umowy, druga strona może skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 471 kodeksu cywilnego i następnych.

Różnica między sprzedażą konsumencką a handlową

Sprzedaż konsumencka występuje w przypadku, gdy jedną ze stron jest przedsiębiorca, a drugą stroną umowy sprzedaży jest konsument. Sprzedaż handlowa występuje natomiast w przypadku, gdy obie strony czynności prawnej są przedsiębiorcami. Polskie prawo odróżnia dwa typy umów, gdyż postawiło sobie za cel obronę konsumenta jako podmiotu znajdującego się na mniej uprzywilejowanej pozycji niż podmiot profesjonalny.

 Forma umowy sprzedaży

Forma umowy sprzedaży zależna jest od rodzaju sprzedawanej rzeczy, zasadą jest dowolność formy zawarcia umowy (ustna, pisemna, notarialna), jednakże ustawodawca przewidział, iż dla ważności niektórych umów sprzedaży np. umowy sprzedaży nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego. Przy sporządzaniu umowy sprzedaży należy sprawdzić, czy ustawodawca przewidział dla danego rodzaju umów szczególną formę, pamiętając jednak, iż dla własnego bezpieczeństwa należy unikać formy ustnej.

 Rodzaje umów sprzedaży:

 1. z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego;
 2. na raty;
 3. z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej;
 4. na próbę;
 5. z zastrzeżeniem prawa odkupu;
 6. z zastrzeżeniem prawa pierwokupu;

Essentialia negotii

Essentialia negotii, czyli niezbędne postanowienia umowy kupna sprzedaży, z jakich musi się ona składać:

 1. Strony umowy (jak najdokładniejsze oznaczenie stron umowy),
 2. Przedmiot umowy, czyli sprzedawana rzecz,
 3. Cena sprzedawanej rzeczy.

Poza niezbędnymi postanowieniami umowa sprzedaży może zawierać:

 • nazwę umowy,
 • datę i miejsce jej zawarcia,
 • postanowienia stron,
 • oświadczenia stron,
 • postanowienia co do zmiany umowy,
 • miejsce wykonania umowy,
 • sposób i termin spełnienia świadczeń,
 • sposób rozliczenia i płatności,
 • odpowiedzialność za szkody, dodatkowe postanowienia,
 • postanowienia końcowe,
 • informacja o ilości sporządzonych egzemplarzy umowy podpis oraz wymieniać załączniki, jeżeli zostały do niej dołączone.

Uniwersalna umowa kupna sprzedaży w formatach pdf, docx i odt:

Pobierz: UMOWA SPRZEDAŻY UNIWERSALNA DOCX.
Umowa-sprzedazy-uniwersalna.docx – 18 KB

Pobierz: UMOWA SPRZEDAŻY UNIWERSALNA PDF
Umowa-sprzedazy-uniwersalna-pdf.pdf – 125 KB

Pobierz: UMOWA SPRZEDAŻY UNIWERSALNA ODT.
Umowa-sprzedazy-uniwersalna.odt – 7 KB

Wzory innych umów sprzedaży:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.