...

Umowa Najmu Pokoju Wzór 2 Formaty PDF i DOCx.

Z artykułu „umowa najmu pokoju” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy najmu pokoju.

Umowa Najmu pokoju wzór pdf docx.

Przepisy

Umowę najmu pokoju uregulowano w art. 659-692 Kodeksu Cywilnego, zastosowanie do niej mają również przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

Umowa na czas oznaczony czy nieoznaczony?

Umowa na czas oznaczony to umowa zawarta na konkretny wyszczególniony w umowie najmu czas np. od dnia 1 kwietnia 2022 do dnia 20 kwietnia 2025 r., natomiast umowa na czas nieoznaczony nie określa czasu trwania umowy.

Główną różnicą między umową najmu na czas określony a nieokreślony, polega na innych zasadach wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć w wypadkach określonych w umowie. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w art. 673 § 2. k.c. oraz art. 688 k.c.:

 • Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
 • czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;
 • – gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Umowa najmu pokoju forma

Umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, a w przypadku jej niezachowania poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

Drobne nakłady

Zgodnie z zasady wynikającej z art. 681 k.c. najemca ma obowiązek ponoszenia drobnych nakładów. W szczególności do: drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Podnajem

W art. 6882 ujęto regułę zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgoda nie jest jednak wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kaucja

Kaucja to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, która ma na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

Notka do wzoru:

 • Wzór sporządzono z zachowaniem zasady równości stron.
 • Wzór dopasowano do zawarcia umowy najmu pokoju między osobami fizycznymi (wzór można dowolnie przerobić).
 • We wzorze należy zakreślić czy najem zawieramy na czas oznaczony, czy nieoznaczony.
 • Zapis z § 5. pkt 1. umożliwia każdej stronie wypowiedzenie najmu z zachowaniem terminu 3-miesięcznego. Ma on znaczenie w przypadku zawarcia umowy na czas określony.
 • Przed zawarciem umowy najmu warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte będzie wyposażenie mieszkania wraz z ze stanem liczników. Warto jest przygotować również dokumentację fotograficzną lokalu, co może być wygodniejszą i szybszą opcją od spisywania protokołu.
 • Wzór może posłużyć jako umowa najmu pokoju dla studenta.

Pobierz wzór umowa najmu pokoju

Umowa Najmu Pokoju PDF

Pobierz: UMOWA NAJMU POKOJU PDF
UMOWA-NAJMU-POKOJU.pdf – 171,96 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Umowa Najmu Pokoju DOCx.

Pobierz: UMOWA NAJMU POKOJU DOCX.
UMOWA-NAJMU-POKOJU.docx – 19,91 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Dodatek

Pobierz: PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY
Protok-zdawdzo-odbiorczy-lokalu.docx – 14,99 KB

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Umowa Najmu Mieszkania
  Umowa Najmu Okazjonalnego Wzór
  Umowa Najmu Garażu Wzór

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *