...

UMOWA POŻYCZKI

umowa pożyczki

Definicja Umowy pożyczki wynika z uregulowań w kodeksie cywilnym jest to umowa, w ramach której pożyczkodawca oddaje na właność pożyczkobiorcy pieniądze lub  rzeczy oznaczone co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do oddania tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy (tego samego gatunku i jakości) po upływie ustalonego w umowie czasu (art. 720 § 1 kc).

Taka umowa należy do częstych umów w życiu codziennym. Przygotowany przez nas wzór ułatwi Państwu sporządzenie takiej umowy. Dla skutecznego zawarcia powyższej umowy potrzebne jest zgodne oświadczenie stron. Nie ma natomiast potrzeby dokonywania dodatkowych czynności jak np. wydanie przedmiotu umowy.

Umowa pożyczki zwrot

Z ogólnych informacji warto jeszcze zaznaczyć, że na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek zwrotu pożyczki w terminie zwrotu oznaczonym w umowie pożyczki. Jeśli w umowie taki termin nie jest określony to w ślad za art. 723 k.c., powinno zwrócić się przedmiot pożyczki w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Warto jeszcze zaznaczyć, że pożyczkobiorca może uchylić się od zwrotu pożyczki, jeśli minie dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia. Termin ustalony według zasad ogólnych prawa cywilnego i mający swoje ustawowe zakotwiczenie w art. 118 k.c. Dziesięcioletni termin przedawnienia zostaje skrócony do lat trzech w przypadku, jeżeli dana umowa pożyczki została zawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Umowa pożyczki wzór pdf., odt. oraz docx.:

Pobierz: UMOWA POŻYCZKI DOCX.
Umowa-pozyczki.docx – 27 KB

Pobierz: UMOWA POŻYCZKI PDF
Umowa-pozyczki.pdf – 127 KB

Pobierz: UMOWA POŻYCZKI ODT.
Umowa-pozyczki.odt – 7 KB

Ostatnie wpisy:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.