...

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ WZÓR

Wypowiedzenie umowy o pracę grafika

W artykule „wypowiedzenie umowy o pracę wzór” znajdziesz podstawowe informacje na temat wypowiedzenia umowy o pracę jak również wzór wypowiedzenia.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wypowiedzenia umowy o pracę, zobacz nasz artykuł „WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ”, w którym zawarliśmy szczegółowe informacje na ten temat.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Każda ze stron (pracownik – pracodawca) może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Musimy przedłożyć drugiej stronie na piśmie wypowiedzenie, jak również czekać na upływ okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia możemy złożyć wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. Jakie są zasady wypowiadania umowy o pracę, dowiesz się z naszego artykułu „Wypowiedzenie umowy o pracę”.

Pisemna forma wypowiedzenia o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę np. ustnego wypowiedzenia takie oświadczenie jest skuteczne. Jednakże ze względów dowodowych najlepiej jest dochować wymogów wskazanych przez ustawodawcę, szczególnie w przypadku pracodawcy, który ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Obowiązki pracodawcy i pracownika przy wypowiadaniu umowy

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie, lub rozwiązanie umowy. Natomiast pracownik w przypadku wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia również powinien podać do wiadomości pracodawcy przyczynę rozwiązania umowy.

Dodatkowo w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy ze wskazaniem właściwego sądu pracy oraz terminu na wniesienie odwołania.

Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca informuje związki o przyczynie wypowiedzenia umowy. Organizacja związkowa będzie mogła wyrazić swoje stanowisko.

Przejdź do naszego artykułu „WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ” i dowiedz się, jakie są terminy i zasady wypowiadania umowy o pracę.

Przepisy ogólne dotyczące rozwiązania stosunku pracy zawarto w art. 30 kodeksu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór w trzech formatach docx., odt., jak również pdf:

WZÓR DLA PRACOWNIKA:

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA DOCX.
Wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika.docx – 16 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA PDF
Wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika.pdf – 71 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA ODT.
Wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika.odt – 5 KB

WZÓR DLA PRACODAWCY:

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ DOCX.
WYPOWIEDZENIE-UMOWY-O-PRACE-PRZEZ-PRACODAWCE.docx – 13 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ PDF
WYPOWIEDZENIE-UMOWY-O-PRACE-PRZEZ-PRACODAWCE.pdf – 79 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ ODT.
WYPOWIEDZENIE-UMOWY-O-PRACE-PRZEZ-PRACODAWCE.odt – 6 KB

Możesz sprawdzić inne nasze artykuły:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.