...

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego wzór grafika

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego, jest potoczną nazwą pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego, różnica może polegać na postrzeganiu upoważnienia jako udzieleniu prawa do działania w naszym imieniu w sprawach drobnych, jak odebranie przesyłki, dowodu rejestracyjnego czy zaświadczenia. Natomiast w prawie polskim nie ma przepisów odrębnych dla upoważnienia.

Z artykułu pobierzesz wzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego oraz dowiesz się jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Co powinno zawierać upoważnienie:

  • Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
  • Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
  • Zakres upoważnienia (tj. do jakich czynności prawnych upoważniono pełnomocnika).
  • Datę i miejsce sporządzenia upoważnienia.
  • Określenie rodzaju upoważnienia oraz jego zakresu.
  • Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego, to imię, nazwisko, adres, pesel. Ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

Forma upoważnienia 

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego auta powinno mieć co najmniej taką samą formę jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy, najczęściej jednak stosowana jest forma pisemna.

Odwołanie upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego

Pełnomocnictwo możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych jego treścią.

Pełnomocnictwo co do zasady może być odwołane w dowolnej formie, jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

Więcej o upoważnieniu, czyli pełnomocnictwie dowiesz się z naszego artykułu: „PEŁNOMOCNICTWO WZÓR”.

Pełnomocnictwo uregulowano w art. 98 – 109 kodeksu cywilnego.

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Pobierz: UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO DOCX.
Upowaznienie-do-odbioru-dowodu-rejestracyjnego-.docx – 15 KB

Pobierz: UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO ODT.
Upowaznienie-do-odbioru-dowodu-rejestracyjnego-.odt – 7 KB

Pobierz: UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU REJESTRACYJNEGO PDF
Upowaznienie-do-odbioru-dowodu-rejestracyjnego-.pdf – 105 KB

Dalsze pełnomocnictwa

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Pełnomocnik jako druga strona umowy

Udzielając pełnomocnictwa, musisz pamiętać, że pełnomocnikiem nie może być druga strona umowy. Gdy sprzedajesz samochód poprzez pełnomocnika, to takim pełnomocnikiem nie może być nabywca pojazdu.

Sprawdź inne nasze artykuły o podobnej tematyce:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.