...

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTÓW

Upoważnienie do odbioru dokumentów

Upoważnienie do odbioru dokumentów, to oświadczenie osoby pozwalające w wielu przypadkach wykonać daną czynność w imieniu tej osoby. Często zdarza się, że nie jesteśmy w stanie sami odebrać dokumentu, w związku z czym warto rozważyć sporządzenie pisemnego upoważnienia.

Co powinno zawierać upoważnienie:

  • Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej upoważnienia oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
  • Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
  • Zakres upoważnienia (czyli jakie czynności może wykonać umocowany).
  • Datę i miejsce sporządzenia upoważnienia.
  • Określenie rodzaju upoważnienia oraz jego zakresu.
  • Czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i upoważnionego, to imię, nazwisko, adres, pesel, ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

Forma upoważnienia do odbioru dokumentów

Forma upoważnienia powinna być, co najmniej taka sama jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy, najczęściej jednak stosowana jest forma pisemna.

Upoważnienie do odbioru dokumentów a opłata od upoważnienia

Upoważnienie to potoczna nazwa pełnomocnictwa, więc również upoważnienie w niektórych przypadkach może podlegać opłacie skarbowej. Najrozsądniej jest zapytać w instytucji, której będzie przedstawione upoważnienie czy wymaga ono opłacenia opłaty skarbowej.

Odwołanie upoważnienia 

Upoważnienie możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania upoważnienia z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem. 

Upoważnienie możemy odwołać w dowolnej formie. Jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

Przepisy dotyczące pełnomocnictwa art. 98-101 kodeksu cywilnego.

POBIERZ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTÓW:

Pobierz: UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTÓW PDF
Upowaznienie-do-odbioru-dokumentu.pdf – 73 KB

Pobierz: UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTÓW DOCX.
Upowaznienie-do-odbioru-dokumentu.docx – 15 KB

Pobierz: UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTÓW ODT.
Upowaznienie-do-odbioru-dokumentu.odt – 6 KB

Zapoznaj się z innymi naszymi artykułami:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.