...

UMOWA DAROWIZNY WZÓR

Grafika przedstawia komputer z napisem Umowa darowizny

Artykuł „umowa darowizny wzór” zawiera zbiór 4 wzorów umowy darowizny, w tym umowy darowizny samochodu, umowy darowizny pieniędzy oraz uniwersalną umowę darowizny.

Umowa darowizny (uregulowana w art. 888-902 kodeksu cywilnego) jest umową, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny oraz zawiera wzór umowy darowizny.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zawierania umowy darowizny, jej formy, obowiązków podatkowych związanych z jej zawarciem,  przejdź do naszego artykułu „UMOWA DAROWIZNY”.

WZÓR UMOWY DAROWIZNY:

SAMOCHODU

PIENIĘDZY 

CZĘŚCI SAMOCHODU 

UNIWERSALNA

Wartość przedmiotu darowizny

Strony umowy darowizny powinny podać wartość darowizny, wartość darowizny jest kluczowa dla ustalenia obowiązku podatkowego.

Umowa darowizny – forma

Ogólna zasada nakazuje sporządzić darowiznę w formie aktu notarialnego. Gdy spełniono świadczenie, nawet gdyby nie zachowano formy aktu notarialnego, to taka darowizna jest najczęściej ważna. Najpopularniejszym wyjątkiem będzie darowizna nieruchomości. Aby darowizna nieruchomości byłą ważna musimy ją sporządzić w formie aktu notarialnego pod groźbą bezwzględnej nieważności.

Przykład: Umowa darowizny pojazdu i mieszkania

Adam Nowak darował synowi w dwóch umowach darowizny w formie pisemnej samochód oraz mieszkanie. Adam Nowak przekazał (wydał) synowi samochód i mieszkanie. Ważna jest umowa darowizny samochodu, gdyż do przeniesienia własności samochodu wystarczy forma pisemna. Natomiast nieruchomość powinna być przeniesiona w formie aktu notarialnego, więc taka darowizna jest nieważna.

Umowa darowizny wzór a wady rzeczy darowanej

Odpowiedzialność darczyńcy za przedmiot umowy darowizny jest znacznie ograniczona. Odnosi się do naprawienia szkody wynikłej z wad rzeczy w przypadku, gdy darczyńca wiedział o istnieniu takich wad i nie zawiadomił obdarowanego o tych wadach we właściwym czasie. Strony mogą jednak dobrowolnie zaostrzyć lub złagodzić w umowie odpowiedzialność darczyńcy.

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY UNIWERSALNA PDF
UMOWA-DAROWIZNY-UNIWERSALNA.pdf – 95 KB

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY UNIWERSALNA DOCX.
UMOWA-DAROWIZNY-UNIWERSALNA.docx – 17 KB

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY UNIWERSALNA ODT.
UMOWA-DAROWIZNY-UNIWERSALNA.odt – 8 KB

INNE WZORY UMÓW DAROWIZNY:

UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU, UMOWA DAROWIZNY, UMOWA DAROWIZNY PIENIĘDZY, UMOWA DAROWIZNY POJAZDU, JAK RÓWNIEŻ UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU.

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.