...

Umowa Darowizny Samochodu Wzór 2 Pliki PDF DOCx.

W artykule „Umowa Darowizny Samochodu” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy darowizny w formatach PDF oraz DOCx.

Umowa Darowizny Samochodu PDF DOCx. Pobierz Wzór

Umowa darowizny samochodu została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 888-902 kodeksu cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym jest to umowa, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące umowy darowizny samochodu oraz zawiera wzór umowy darowizny samochodu, który możesz dowolnie edytować.

Umowa darowizny samochodu – strony umowy

Stronami umowy darowizny samochodu są darczyńca i obdarowany. Obdarowanym może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna (np. fundacja, szkoła). Osoba trzecia, na której rzecz zastrzeżono pewne świadczenie w umowie darowizny, może być traktowana jak obdarowany.

Forma darowizny samochodu

Ogólna zasada nakazuje sporządzić umowę darowizny pojazdu w formie aktu notarialnego. Gdy spełniono świadczenie, nawet gdyby nie zachowano formy aktu notarialnego, to taka darowizna jest najczęściej ważna. (patrz przykład poniżej) Najpopularniejszym wyjątkiem będzie darowizna nieruchomości. Aby darowizna nieruchomości była ważna, musimy ją sporządzić w formie aktu notarialnego pod groźbą bezwzględnej nieważności.

Przykład umowa darowizny samochodu:

Adam Nowak darował synowi w dwóch umowach darowizny w formie pisemnej samochód oraz mieszkanie. Adam Nowak przekazał (wydał) synowi samochód i mieszkanie. Ważna jest taka umowa darowizny samochodu, gdyż do przeniesienia własności samochodu wystarczy forma pisemna, gdy dojdzie do jego przekazania. Natomiast nieruchomość należy przenieść przy zachowaniu formy aktu notarialnego, więc taka darowizna, nawet po przekazaniu nieruchomości jest nieważna.

Umowa darowizny samochodu obowiązek podatkowy i zwolnienia

Nabycie własności w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, jednakże w przypadku najbliższej rodziny tzw. grupy zerowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, ojczym, macocha) możemy uzyskać zwolnienie od obowiązku podatkowego, gdy zgłosimy w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku przekazania darowizną pieniędzy dodatkowo musimy udokumentować ich otrzymanie na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub w kasie oszczędnościowo – kredytowej lub przekazem pocztowym. Najlepiej zapytaj się we właściwym urzędzie skarbowym, na jakich zasadach będzie opodatkowana darowizna, którą otrzymałeś.

Wady rzeczy darowanej

Odpowiedzialność darczyńcy za przedmiot umowy darowizny jest znacznie ograniczona. Odnosi się do naprawienia szkody wynikłej z wad rzeczy w przypadku, gdy darczyńca wiedział o istnieniu takich wad i nie zawiadomił obdarowanego o tych wadach we właściwym czasie. Umowa darowizny samochodu może zaostrzyć lub złagodzić w odpowiedzialność darczyńcy.

Odwołanie darowizny wykonanej

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku, zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Wartość przedmiotu umowy darowizny pojazdu

Strony umowy darowizny samochodu powinny podać wartość darowizny, wartość darowizny jest kluczowa dla ustalenia obowiązku podatkowego.

Notatka do wzoru:
 • Pamiętaj, aby ewentualne dodatkowe zapisy do wzoru robić ponad podpisami.
 • Jeżeli chcesz edytować wzór, najlepiej pobierz rozszerzenie docx., gdy chcesz go tylko wypełnić, możesz wybrać format PDF.

Umowa Darowizny Samochodu Wzór:

Umowa Darowizny Samochodu Wzór PDF

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU PDF
UMOWA-DAROWIZNY-SAMOCHODU.pdf – 97,14 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, idealnie nadaje się do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Umowa Darowizny Samochodu DOCx. (WORD)

Pobierz: UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU DOCX.
UMOWA-DAROWIZNY-SAMOCHODU-1.docx – 16,25 KB

Plik w formacie docx. pozwoli ci edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  INNE WZORY UMÓW:

  Umowa Darowizny Pieniędzy Wzór
  Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla
  Umowa Darowizny Części Samochodu

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *